DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27067

Название: Новітні підходи до моніторингу фінансової звітності підприємств
Авторы: Кулик, Г. В.
Скакальський, Юрій Сергійович
Skakalskyi, Yurii
Скакальский, Юрий Сергеевич
Submit Date: 2019-01-23T11:41:33Z
Issue Date: 7-Dec-2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Кулик Г. В. Новітні підходи до моніторингу фінансової звітності підприємств [Електронний ресурс] / Кулик Г. В., Скакальський Ю. С. // Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 7 груд. 2018 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 567–570. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27067
ISBN: 978-966-926-263-9
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
siukf_18_173.pdf359,71 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback