DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27472

Название: Макроекономіка: базовий курс
Авторы: Малий, Іван Йосипович
Malyi, Ivan
Малый, Иван Иосифович
Радіонова, Ірина Федорівна
Radionova, Iryna
Радионова, Ирина Фёдоровна
Куценко, Тамара Федорівна
Kutsenko, Tamara Fedorivna
Куценко, Тамара Фёдоровна
Федірко, Наталія Вікторівна
Fedirko, Nataliia Viktirivna
Федирко, Наталия Викторовна
Усик, Віра Іванівна
Usyk, Vira
Усик, Вера Ивановна
Москалюк, Наталія Петрівна
Moskalyuk, Nataliya
Москалюк, Наталия Петровна
Ємельяненко, Лариса Михайлівна
Emelyanenko, Larysa
Емельяненко, Лариса Михайловна
Жданов, Володимир Ігорович
Zdanov, Volodimir
Жданов, Владимир Игоревич
Костенок, Ярослава Олександрівна
Kostenok, Yaroslava
Костенок, Ярослава Александровна
Єфремов, Дмитро Петрович
Efremov, Dmytro
Ефремов, Дмитрий Петрович
Кульбачний, Сергій Володимирович
Kulbachnyj, Sergiy
Кульбачный, Сергей Владимирович
Волощенко, Вікторія Сергіївна
Voloschenko, Viktoria
Волощенко, Виктория Сергеевна
Котенок, Дарія Михайлівна
Kotenok, Dariia
Котенок, Дария Михайловна
Submit Date: 2019-03-22T12:46:03Z
Issue Date: 2016
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Макроекономіка: базовий курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів усіх спец. усіх напрямів навчання / [І. Й. Малий, І. Ф. Радіонова, Т. Ф. Куценко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 253 с. – Назва з титул. екрану.
Краткий осмотр (реферат): У посібнику висвітлюються основи сучасної макроекономічної теорії. Посібник має оригінальну структуру з інноваційними рубриками: «Алгоритм-конспект», «Основні категорії та їх позначення», «Варта знати!», «Варто розглянути!», «Інформаційна сторінка» та ін., що спрямовані полегшити сприйняття та опанування матеріалу. Предмет макроекономіки розкривається на основі аналізу механізму функціонування та розвитку національної економіки, насамперед умов формування загальної рівноваги, наслідків її порушення та засобів підтримання, з урахуванням впливу економічної політики держави на макроекономічні процеси. Методологічну базу посібника становлять загальновизнані теорії: класична, кейнсіанська, монетаристська та ін. Для студентів економічних спеціальностей, а також викладачів, підприємців, державних службовців і політиків, які бажають одержати теоретичні знання і практичні навички з питань макроекономіки.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/27472
ISBN: 978-966-926-116-8
Appears in Collections:Навчальні посібники
Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
baz_kurs_16.pdf3,11 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback