Browsing Випуск № 12 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Куклін, О. В. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-15)
  У статті досліджуються особливості процесу бюджетування та можливостей його застосування для удосконалення фінансово-економічного механізму освітньої діяльності в сучасній Україні. Автор пропонує нову модель програмно-цільового ...
 • Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-04)
  У статті досліджується мобілізаційно-інноваційна модель національної економіки в контексті викликів сучасного етапу розвитку світової економічної системи. Особлива увага присвячена еліті як компоненту інституційної основи ...
 • Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-19)
  Досліджуються кризові явища, світові виклики в системі вищої освіти. З’ясовується вплив інтернаціоналізації. Обґрунтовується спільність проблем, тенденцій, завдань і цілей, що примушує забувати про національні і регіональні ...
 • Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-22)
  У статті обґрунтовано важливість приділення уваги таким інструментам бюджетного регулювання, як бюджетні позички та кошти, що передаються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів з інших місцевих бюджетів. Здійснено ...
 • Зайцева, Зінаїда Іванівна; Ротар, Н. Ю. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-02-03)
  Проаналізовано програмні документи, що стосуються сфери трудової міграції та процес створення адекватного інструментарію для її реалізації. З’ясовано, що спроби регулювання владними структурами України трудової міграції ...
 • Осмятченко, Володимир Олександрович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-11-25)
  У статті розглянуто основні теоретико-методологічні підходи, щодо автоматизованої форми бухгалтерського обліку та розроблено математичні моделі представлення форми АСБО, які дозволили сформулювати вимоги до побудови форми ...
 • Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010)
  Досліджено етапи інвестиційного процесу в Україні, динаміка нагромадження й споживання основного капіталу, технологічна структура інвестицій в основний капітал. Проведено аналіз структурної динаміки інвестицій в основний ...
 • Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010-12-29)
  Розглянуто сценарії можливої співпраці двох країн (союзів) на підґрунті «м’якого» моделювання. Розкрито адаптивну природу механізму взаємодії. Альтернатива доцільної поведінки визначається не стільки стартовими умовами, ...
 • Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-25)
  У роботі розглянуто етичні аспекти діяльності сучасних банків. Обґрунтовується диференціація етичного банківсього бізнесу та етичних банків. Розглянуто перспективи впровадження етичного банківництва у вітчизняну банківську ...
 • Беглиця В. П. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-04)
  Розглянуто теоретичні питання щодо сутності окремих категорій конкурентоспроможності та їх вплив на результати економічної діяльності.
 • Небрат, В. В. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2010)
  У статті розглянуто процес розвитку теорії державних фінансів у період антиринкових перетворень вітчизняної економіки. Визначено головні етапи еволюції фінансової думки та специфіку трактування фінансових категорій у ...
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Щекань, Надія Петрівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-01-04)
  У статті розглядається еволюція історичного розвитку поняття числа, його алгебраїчне зображення і розширення на множини цілих, дійсних і комплексних чисел. Приведено прізвища видатних математиків, завдяки яким ми маємо ...
 • Зайцев, Юрій Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-12-29)
  У статті досліджено закономірності взаємозв’язку між проблемами системного розуміння сутності та структури такого інституту суспільного життя як свобода та тенденціями трансформації предмету економічної теорії з позицій ...
 • Семениченко, Юлія Костянтинівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-21)
  У статті обґрунтовано організаційно-методичні підходи проведення комплексного аналізу діяльності банків України. В дослідженні розроблено концептуальну схему методології фінансово-економічного аналізу діяльності банку. ...
 • Городянська, Лариса Володимирівна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-11-30)
  Запропоновано модель відтворення необоротних економічних ресурсів, яка дозволяє проаналізувати сукупність факторів, що впливають на характер зносу їх об’єктів, напрями та форми відтворення. Сформовано методологію оцінювання ...
 • Востряков, Олександр Володимирович; Гребешкова, Олена Миколаївна (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-03)
  У статті викладено результати дослідження проблем розвинення методології стратегічного процесу на підприємстві в загальнотеоретичному та прикладному аспектах. На основі систематизації дуальних протиріч сучасного стратегічного ...
 • Лондар, С. Л.; Тішков, Богдан Олександрович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-29)
  У роботі проведено модельне дослідження релаксаційних процесів зміни доходу підприємства при зміні ціни на його продукцію у ринковому середовищі. Досліджено всі можливі випадки місцезнаходження встановленої ціни на кривій ...
 • Кулик, Анатолій Борисович (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-09)
  Представлено економіко-математичну модель функціонування виробничих комплексів. Залежно від властивостей виробничих функцій досліджено динаміку змін економічних характеристик виробництва.
 • Грицюк, П. М. (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-12-22)
  Робота присвячена побудові регресійних прогнозних моделей врожайності для областей України. В якості регресорів використано місячні значення сум опадів та середньодобових температур. Проведено порівняння точності регресійних ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna (ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", 2010-02-26)
  Стаття присвячена питанню дослідження продуктивності активів вітчизняних промислових підприємств. Доводиться, що темпи розвитку промислового сектора економіки є наслідком ефективного управління активами саме промислових ...

Search DSpace


Browse

My Account