Browsing 2012 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Савчук, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто питання детермінантності прийняття бюджетних рішень у контексті розвитку економічних систем, аналізуються наукові погляди представників класичної, неокласичної, неоліберальної шкіл і сучасні погляди на ...
 • Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто нелінійну модель адаптації ринкової ціни, яка описуються різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджено проблему побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера.
 • Дугіна, Світлана Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-10)
  Ціноутворення посідає одне з головних місць у маркетинговій діяльності фірми. У статті підкреслено, що встановити ціну на товар не так просто на неї впливає низка чинників, якими фірма не може знехтувати. Перш ніж розробити ...
 • Жлуктенко, Володимир Іванович; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьевна; Савіна, Світлана Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
  Розглянуто моделювання системи масового обслуговування з поетапним обслуговування вимог при наявності в системі блоків очікування в стаціонарному та в динамічному режимах. Наведені приклади застосування одержаних моделей ...
 • Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-02)
  Досліджено ґенезу концептуальних підходів до тлумачення сутності та значення продуктивності підприємства, ідентифіковано трансформацію змістовного наповнення цієї дефініції залежно від рівня розвитку економічної системи.
 • Оболенська, Тетяна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті обґрунтовано концептуальні засади розвитку державної політики підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України на світовому ринку освітніх послуг. Сформульовано заходи щодо формування інфраструктури ...
 • Івахненко, Валентин Михайлович; Кириченко, Кирило Геннадійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-17)
  Стаття присвячується експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Автори розглядають існуючі в науковій літературі думки з цього приводу і пропонують зосередити увагу на понятті «платоспроможність» як критерії для ...
 • Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
  У статті проаналізовано загрози інноваційно-інвестиційній діяльності в реальному секторі економіки України. Досліджено можливі шляхи координації зусиль держави й приватного капіталу для подолання загроз у контексті ...
 • Баранов, Андрій Леонідович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
  Розглянуто основну суть концепції вартісно-орієнтованого менеджменту та етапи її розвитку, досліджено можливість застосування цієї концепції вітчизняними страховиками з врахуванням специфіки розвитку страхового ринку України ...
 • Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних та статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, ...
 • Кудінова, Алевтина Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-20)
  У статті досліджується роль структури особистого споживання в процесах економічного розвитку і циклічності. Пропонується виділяти етапи розвитку економічної системи, що відрізняються характером відносин виробництва і ...
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Пастернак, Євген Любомирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті представлена класифікація методів, що використовуються для визначення потреб в сировині на перспективу для ефективного управління матеріальними потоками на меблевому підприємстві. Проаналізовано підприємство ...
 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Шевчук, Наталія Валентинівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  На основі узагальнення теоретичних засад формування та використання інтелектуальних ресурсів задля досягнення поновлюваної відмітності та довгострокової прибутковості сучасних підприємств у статті розкрито концептуальну ...
 • Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-05)
  У статті розглянуто авторський концептуальний підхід щодо визначення категорії «банківське обслуговування фізичних осіб» в умовах впливу факторів інформаційно-мережевої економіки. Проаналізовано сучасні теоретичні напрями ...
 • Жарінова, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування процесу управління розвитком персоналу, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку інтелектуальний капітал перетворюється на головний виробничий ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-20)
  Стаття присвячена розгляду та формуванню теоретичних основ управлінського обліку в бюджетних установах України.
 • Диба, В’ячеслав Михайлович; Котковський, Володимир Станіславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Висвітлюються кредитні інновації і напрями інноваційної діяльності комерційних банків у сфері кредитування.
 • Касьянов, Ярослав А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
  Робота присвячена висвітленню аспектів організації маркетингової підтримки інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств. Ефективна та своєчасна реалізація інноваційної складової функціонування та розвитку підприємств ...
 • Богатирьов, Олександр Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
  У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
 • Росецька Ю. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто основні методологічні передумови інституційних теорій. Виділено межі застосування інституційного підходу в економічній теорії.

Search DSpace


Browse

My Account