Browsing 2012 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Кириллова, Галина Юліївна; Kyryllova, Galyna; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  З переходом ринкової економічної системи до індустріального виробництва економічний розвиток набув циклічного характеру. І хоча економічні цикли початкового періоду і сучасні суттєво різняться між собою, проблема циклічних ...
 • Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-08)
  У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації ...
 • Потій, Ванда Зіновіївна; Куліш, Ганна Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  У статті досліджено сутність фінансових ресурсів і капіталу підприємства. Сформульовано теоретичні підходи трансформації фінансових ресурсів у капітал.
 • Герасименко, Оксана Олександрівна; Курко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
  Наведено модель компетенцій працівників інноваційного підприємства; виокремлено методи та інструменти удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств.
 • Шпір, М. Ф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
  У статті критично опрацьовано підходи до забезпечення ефективності маркетингового управління портфелями брендів.
 • Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  У статті визначено роль контролінгу витрат для забезпечення конкурентоспроможності підприємства і його збалансованого стійкого розвитку, обґрунтовано доцільність і розглянуто основні етапи формування системи контролінгу витрат.
 • Савич, Олександр Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто питання управління системами продажу на вітчизняному ринку автозапчастин. Сформульовані методи уникнення конфліктів у каналах розподілу. Визначено фактори формування попиту на ринку автозапчастин. Запропоновано ...
 • Фролова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розкрито сутність основних методологічних функцій благоустрою населених пунктів, до яких віднесено евристичну, об’єднуючу, інтегруючу, ідеологічну та інформаційну. Визначено закономірності розвитку благоустрою, ...
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
  Розглянуто підходи до визначення сутності поняття «цінність» та проаналізовано взаємозв’язок ціннісно-орієнтованого управління із сучасними положеннями ресурсної теорії у контексті її еволюції. Досліджено механізм формування ...
 • Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-13)
  У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, ...
 • Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  В статті пропонується новітній метод мислення та навчання на основі інтелект-карт, який є продуктивнішим в порівнянні з традиційною системою запису інформації та продукування знань.

Search DSpace


Browse

My Account