Browsing 2012 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-05)
  У статті розглянуто авторський концептуальний підхід щодо визначення категорії «банківське обслуговування фізичних осіб» в умовах впливу факторів інформаційно-мережевої економіки. Проаналізовано сучасні теоретичні напрями ...
 • Жарінова, А. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті викладено результати досліджень щодо визначення та обґрунтування процесу управління розвитком персоналу, доведено, що на сьогоднішньому етапі розвитку інтелектуальний капітал перетворюється на головний виробничий ...
 • Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-20)
  Стаття присвячена розгляду та формуванню теоретичних основ управлінського обліку в бюджетних установах України.
 • Диба, В’ячеслав Михайлович; Котковський, Володимир Станіславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Висвітлюються кредитні інновації і напрями інноваційної діяльності комерційних банків у сфері кредитування.
 • Касьянов, Ярослав А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
  Робота присвячена висвітленню аспектів організації маркетингової підтримки інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств. Ефективна та своєчасна реалізація інноваційної складової функціонування та розвитку підприємств ...
 • Богатирьов, Олександр Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
  У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
 • Росецька Ю. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто основні методологічні передумови інституційних теорій. Виділено межі застосування інституційного підходу в економічній теорії.
 • Мурашко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-27)
  У статті розглянуто методи формування системи фінансового контролінгу в страхових організаціях. Досліджено класифікацію витрат суб’єктів підприємництва, особливості формування витрат у страхуванні.
 • Федорченко, Андрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розглянуто питання розробки практичних підходів та інструментів оцінки ефективності маркетингових досліджень. Запропоновано використання у даному процесі збалансованої системи показників у сфері маркетингу та збуту.
 • Коваленко, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті обґрунтовується доцільність поєднання політичної економії та інституціоналізму для пошуку адекватних відповідей на виклики часу. Показано зміни у структурі неокласичної економікс та необхідність формування нової ...
 • Гоголь, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-03)
  Досліджено методологію бухгалтерського обліку в системі методології наукового дослідження і пізнання з урахуванням структурних компонентів цілісної системи, взаємодії окремих елементів і визначенням загальнонаукових і ...
 • Никифоров, Анатолій Євгенович; Nykyforov, Anatoliy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті проведено аналіз найпоширеніших методологічних підходів і практичних моделей вимірювання загальнонаціонального інтелектуального потенціалу; розкриваються переваги та недоліки систем індикаторів інтелектуального ...
 • Кирилюк, Євген Миколайович; Kyrylyuk, Yevgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Обґрунтовано методологічні аспекти дослідження системних трансформацій та їх впливу на розвиток аграрних відносин. Виявлено особливості та недоліки теоретико-методологічних підходів до аналізу трансформаційних процесів. ...
 • Ситник, Ніна Василівна; Черненко, С. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто сукупність методів, що можуть бути використані при розв’язанні оптимізаційних задач, зокрема, задачі визначення оптимальних транспортних маршрутів для портового оператора, встановлено неефективність ...
 • Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Розкривається сутність адаптивної нелінійної економіки, сформульовано поняття адаптивного економічного механізму. Означено ключові концепти адаптивного економіко-математичного моделювання динаміки, а саме: адаптивна ...
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Представлено концепцію моделювання функціонування малих підприємств в умовах невизначеності ринкового середовища та розвитку малого підприємництва в регіонах України з метою підвищення ефективності управління розвитком ...
 • Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolovа, T. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Досліджено мотиваційні чинники процесів злиття та поглинання, а також підходи до визначення причин, через які компанії вирішують об’єднати свою діяльність. Аналізуються основні мотиви злиття та поглинання компаній на ...
 • Ольшевська, Ірина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
  Стаття присвячена дослідженню ефективності сучасних засобів регулювання міжнародних міграційних процесів на різних рівнях.
 • Фащевський, Микола Іванович; Faschevsky, Mykola; Ольшанська, Олександра Володимирівна; Olshanska, Oksana; Ольшанская, Александра Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті проаналізовано методологічні основи формування економічних районів. Визначені основні проблеми створення ефективної регіональної моделі господарства в умовах ринково-глобалізаційного економічного простору. ...
 • Мельник, Ольга Олександрівна; Блудова, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  У статті розглянуто відомі в економіці функції оберненої залежності: функція Енгеля, закон грошового обігу, закон Оукена, крива Філіпса, крива освоєння. Розглянуто функцію комплексної змінної вигляду закону Парето. ...

Search DSpace


Browse

My Account