Дисертації

 

Recent Submissions

 • Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06)
  У роботі поглиблено теоретичні засади функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (від англ. initial public offering – ІРО). Удосконалено визначення сутності ІРО і виокремлено його характерні риси. ...
 • Дудко, Михаил Валерьевич; Dudko, Mikhail Valerevich; Дудко, Михайло Валерійович (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016)
  Диссертационная работа посвящена разработке и обоснованию технологи профилактики нарушений биогеометрического профиля осанки студентов в процессе физического воспитания. Цель исследования – научно обосновать и разработать ...
 • Мартынюк, Оксана Анатольевна; Martyniuk, Oksana; Мартинюк, Оксана Анатоліївна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2011)
  Диссертационная работа посвящена разработке и обоснованию программы коррекции нарушений пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания. Аналитическое изучение проблемы нарушений пространственной ...
 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних та практичних засад розвитку експортного потенціалу підприємства. Дослідження побудоване на основі принципів системного та процесного підходу до структуризації ...
 • Кравченко, Тетяна Володимирівна; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна (Хмельницький національний університет, 2016)
 • Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, O. M.; Науменко, Ольга Михайловна (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016-11)
  У дисертації розглянуто і систематизовано механізми входження в політико-управлінську еліту української держави періоду незалежності. Проведено аналіз застосування на практиці двох принципів рекрутування – шляхом призначення ...
 • Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Y. V.; Сагайдак, Юлия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У дисертації досліджуються легалізація суб’єктів підприємницької діяльності як предмет правового регулювання, історія адміністративно-правового регулювання відносин легалізації суб’єктів підприємницької діяльності, ...
 • Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04-17)
  Розкрито сутнісні характеристики управління доходами бюджету. Уточнено понятійно-категоріальний апарат, функції та проаналізовано складові управління. Обгрунтовано необхідність і розроблено методику структуризації доходів ...
 • Жибер, Тетяна Василівна (2006)
  Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, у якій викладений авторський підхід до дослідження бюджету та вказані напрямки вирішення проблемних питань у сфері бюджетування.
 • Ніколаєв, Євген Борисович; Nikolajev, Evgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-04)
  Дисертація присвячена розгляду теорії інформаційної економіки як концепції, яка вивчає вплив інформації на економічні процеси. Досліджуються зміст основних категорій цієї теорії, історія її становлення, її предмет, особливості ...
 • Заворотній, Роман Ігоревич; Zavorotniy, Roman (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-12-12)
  Дисертація присвячена проблемам формування фінансових ресурсів загальнобудівельних організацій через додаткове залучення капіталу. Розглянуто сутність поняття «залучений капітал підприємства» та визначено шляхи його ...