Маркетингова освіта в Україні

 

Recent Submissions

 • Романова, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  В статті розглянуто проблеми та перспективи розвитку застосування методики «Таємний покупець» на українському ринку. Дано спробу порівняти і зіставити методику «Таємний покупець» та маркетингові дослідження. Також пропонується ...
 • Семчик, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто аспекти взаємозв’язку понять лояльності, задоволення очікувань та турботи про споживачів. Визначено основну мету формування лояльності у споживачів. А саме формування довготривалих відносин з метою ...
 • Рябова, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Проведені дослідження теоретичних підходів до вивчення процесів споживання, розробки методичного інструментарію аналізу факторів впливу та синтезу прогностичних моделей, найчастіше побудованих на основі поведінкових теорій.
 • Земляков, І. С.; Савич, О. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуті проблеми і запропоновані заходи підвищення ефективності управління маркетингом торговельно-посередницьких підприємств за рахунок оптимізації організаційних структур маркетингу, тісної співпраці з іншими ...
 • Яцюк, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджені параметри, показники та критерії ефективності маркетингової діяльності.
 • Федорченко, Андрій Васильович; Данніков, Олег Володимирович; Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-29)
  Авторами запропонована розробка практичних рекомендацій щодо використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень у подоланні протиріч у взаємодії суб’єктів ...
 • Рулінська, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті визначено основні підходи щодо формування маркетингових продуктових стратегій та рекомендовані основні стратегічні орієнтири, що притаманні вітчизняним страховим компаніям.
 • Романова, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуто актуальні проблеми формування системи маркетингового управління підприємствами в умовах трансформації економіки. Запропоновано методологічні та методичні підходи до його розуміння та становлення на промислових ...
 • Пшенична, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто сучасний стан і головні тенденції розвитку ринку молокопродуктів Чернігівщини, а також особливості функціонування підприємств галузі. Узагальнено можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності ...
 • Полонець, Володимир Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена визначенню ролі та місця стратегічного маркетингу в діяльності сучасних підприємств. Наведено найпоширеніші тлумачення стратегічного маркетингу з ретроспективної точки зору, також зазначено особливості ...
 • Петухов, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто сукупність маркетингових стратегій та їх диференціація на різних рівнях управління страховою компанією.
 • Перебийніс, В. І.; Perebiynis, V.; Сердюк, Т. М.; Serduk, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-31)
  У статті маркетинг розглядається з погляду системного підходу. Визначено функції та основні складові системи маркетингу. Виокремлено елементи маркетингової системи. Наведено цілі, функції та принципи діяльності підсистем ...
 • Олійник, Г. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Виділено стратегічні орієнтири, які дозволяють сформулювати адекватну стратегію реструктуризації підприємств залізничного транспорту, а також механізму її реалізації.
 • Окландер, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті запропоновано визначення категорії маркетинг інновацій. Виявлено умови, при яких концепція, методологія, методи і технологія маркетингу інновацій можуть використовуватися.
 • Наумова, О. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття містить узагальнення існуючих підходів до управління маркетинговою діяльністю на підприємствах. Проведено уточнення поняття «управління маркетингом». Визначено основні проблеми при здійсненні управління маркетингом ...
 • Макаренко, М. В.; Гаркуша, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті обґрунтовується необхідність підприємств України, в умовах розвитку інтеграційних процесів застосовувати методи маркетингу в управлінні їхньою діяльністю. Пропонується активне використання свого потенціалу й ...
 • Лилик, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Висвітлено місце та роль некомерційних організацій для розвитку громадянського суспільства, проаналізовано проблеми діяльності НГО в постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні, та запропоновано деякі методологічні ...
 • Коваль, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджено особливості функціонування малого підприємництва, зміст державної підтримки підприємництва в системі державного регулювання економіки.
 • Кирилова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено проблематику взаємозв’язку процесів розвитку туризму та формування позитивного міжнародного іміджу України.
 • Зюкова, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розкрито основні особливості політики управління підприємством. Надано класифікацію та визначено підходи до формування економічної політики підприємства.

View More