Browsing Маркетингова освіта в Україні by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Примак, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Найбільша проблема у застосуванні інструментарію ПР у вітчизняному бізнесі полягає у не правильному розумінні його сутності та недооцінюванні ролі в системі управління ринковою діяльністю підприємств, формуванні брендів ...
 • Пилипчук, Володимир Петрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуто концепцію маркетингового підходу до анімаційних послуг в Україні. Головна увага приділена аналізу розвитку анімаційних послуг, як системи. Відродження українського анімаційного кіно — одна із нагальних задач, ...
 • Дуріхіна, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто сучасний стан та проблеми машинобудування України. Описано можливі стратегії розвитку машинобудівних підприємств.
 • Левицький, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглядаються фундаментальні принципи формування асортименту роздрібної торгівлі.
 • Лилик, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Висвітлено місце та роль некомерційних організацій для розвитку громадянського суспільства, проаналізовано проблеми діяльності НГО в постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні, та запропоновано деякі методологічні ...
 • Кірносова, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Предметом аналізу у статті є проблема впровадження системи інноваційного маркетингу на промислових підприємствах України як важливої складової підвищення їх конкурентоспроможності. Досліджено сутність інновацій в маркетингу. ...
 • Зюкова, Ирина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Показано вплив маркетингових витрат на результати підприємницької діяльності. Розглянуто різні підходи до оцінки окупності маркетингу.
 • Дайновський, Юрій Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуто сутність і доцільність створення банку маркетингових прийомів. Обґрунтовано необхідність його використання як у практичній діяльності, так і у процесі навчання і підвищення кваліфікації. Характеризуються окремі ...
 • Павленко, Анатолій Федорович; Кривещенко, Вікторія Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглядаються логістичні інформаційні системи. Еволюція інформаційних систем. Перехід від функціонального управління до наскрізного збалансованого планування й управління логістичними бізнес-процесами.
 • Бухтатий, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено та проаналізовано проблематику еволюції функції маркетингу засобів масової інформації в умовах медіа-конвергенції.
 • Ткач, Вячеслав Михайлович; Соломаха, Валентина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Проаналізовано ключові питання проблеми підвищення якості освітньої підготовки фахівців управлінсько-економічного напрямку у вузах України на основі її раціональної інтеграції з наукою; викладено авторське бачення доцільних ...
 • Азарян, О. М.; Крачковська, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглядаються процеси формування маркетингової стратегії просування анімаційних продуктів на основі проведення попередніх досліджень споживача, що дозволяє структурувати процес вибору переважних результатів передбачуваних ...
 • Герасимчук, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Аналізується розбіжність в тлумаченні понять «маркетинг», «управління», «управління маркетингом». Процес управління підприємством розглядається як узгоджена послідовність виконання загальних і спеціальних функцій. Досліджена ...
 • Макаренко, М. В.; Гаркуша, О. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті обґрунтовується необхідність підприємств України, в умовах розвитку інтеграційних процесів застосовувати методи маркетингу в управлінні їхньою діяльністю. Пропонується активне використання свого потенціалу й ...
 • Яковлєв, А. І.; Ларка, Л. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Систематизовано ознаки класифікації інформації для маркетингових досліджень. Наведено основні види постачальників маркетингової інформації та її зміст залежно від мети маркетингового дослідження.
 • Сафоненко, А. М.; Бугаев, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті викладено матеріали дослідження основних тенденцій розвитку сервісного обслуговування у системі автодилерів, обгрунтовано його провідну роль, обумовлену змінами у структурі прибутку автодилерів у кризовий та ...
 • Зюкова, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розкрито основні особливості політики управління підприємством. Надано класифікацію та визначено підходи до формування економічної політики підприємства.
 • Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті висвітлено принципи розробки і підтримання брендів дитячої продукції. Автор розкриває особливості такого ринкового сегменту як «діти» та специфічні риси їхньої поведінки і сприйняття на прикладі різних вікових ...
 • Земляков, І. С.; Савич, О. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуті проблеми і запропоновані заходи підвищення ефективності управління маркетингом торговельно-посередницьких підприємств за рахунок оптимізації організаційних структур маркетингу, тісної співпраці з іншими ...
 • Рябова, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Проведені дослідження теоретичних підходів до вивчення процесів споживання, розробки методичного інструментарію аналізу факторів впливу та синтезу прогностичних моделей, найчастіше побудованих на основі поведінкових теорій.

Search DSpace


Browse

My Account