Browsing Маркетингова освіта в Україні by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ткач, Вячеслав Михайлович; Соломаха, Валентина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Проаналізовано ключові питання проблеми підвищення якості освітньої підготовки фахівців управлінсько-економічного напрямку у вузах України на основі її раціональної інтеграції з наукою; викладено авторське бачення доцільних ...
 • Пшенична, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто сучасний стан і головні тенденції розвитку ринку молокопродуктів Чернігівщини, а також особливості функціонування підприємств галузі. Узагальнено можливі шляхи підвищення конкурентоспроможності ...
 • Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті висвітлено принципи розробки і підтримання брендів дитячої продукції. Автор розкриває особливості такого ринкового сегменту як «діти» та специфічні риси їхньої поведінки і сприйняття на прикладі різних вікових ...
 • Мартинов, І. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглянуто основні положення створення моделі раціонального розміщення розважального комплексу на території парку. Такий підхід дозволяє будувати тривимірні моделі розподілу привабливості зон парку і виявляти «переобтяжені» ...
 • Антонченко, Мирослава Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-29)
  Бренд (англ. brand )— комплекс понять, які узагальнюють уявлення людей про відповідний товар, послугу, компанію або особистість. Широко використовується в маркетингу та рекламі, але тим не менше є фінансовим поняттям. Бренд ...
 • Кірносова, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Предметом аналізу у статті є проблема впровадження системи інноваційного маркетингу на промислових підприємствах України як важливої складової підвищення їх конкурентоспроможності. Досліджено сутність інновацій в маркетингу. ...
 • Лилик, М. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Висвітлено місце та роль некомерційних організацій для розвитку громадянського суспільства, проаналізовано проблеми діяльності НГО в постсоціалістичних країнах, зокрема в Україні, та запропоновано деякі методологічні ...
 • Бовш Л. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-17)
  Розглянуто особливості маркетингової діяльності підприємств житлово-комунального господарства та економічні основи підвищення її ефективності в сучасних умовах.
 • Бухтатий, О. Є. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено та проаналізовано проблематику еволюції функції маркетингу засобів масової інформації в умовах медіа-конвергенції.
 • Левицький, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглядаються фундаментальні принципи формування асортименту роздрібної торгівлі.
 • Зюкова, Ирина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Показано вплив маркетингових витрат на результати підприємницької діяльності. Розглянуто різні підходи до оцінки окупності маркетингу.
 • Голубьонкова, О. О.; Брайко, М. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто підходи до поняття «ключові комптенціі» стосовно до професії маркетолога, сформульована структура компетенцій випускника ВНЗ за спеціальністю «Маркетинг».
 • Яцюк, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджені параметри, показники та критерії ефективності маркетингової діяльності.
 • Сафоненко, А. М.; Бугаев, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті викладено матеріали дослідження основних тенденцій розвитку сервісного обслуговування у системі автодилерів, обгрунтовано його провідну роль, обумовлену змінами у структурі прибутку автодилерів у кризовий та ...
 • Зюкова, А. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розкрито основні особливості політики управління підприємством. Надано класифікацію та визначено підходи до формування економічної політики підприємства.
 • Наумова, О. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття містить узагальнення існуючих підходів до управління маркетинговою діяльністю на підприємствах. Проведено уточнення поняття «управління маркетингом». Визначено основні проблеми при здійсненні управління маркетингом ...
 • Андрос, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-19)
  Розглянуто підходи до формування кредитної стратегії банків. Визначено фактори впливу на збалансованість кредитної політики банків. Розглянуто етапи формування кредитної політики банків в умовах нестабільності для побудови ...
 • Павленко, Анатолій Федорович; Кривещенко, Вікторія Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглядаються логістичні інформаційні системи. Еволюція інформаційних систем. Перехід від функціонального управління до наскрізного збалансованого планування й управління логістичними бізнес-процесами.
 • Грамотнєв, В. Е.; Бобрицька, Наталія Дмитрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-18)
  У статті розглянуто значення маркетингу регіонів у формуванні інвестиційної привабливості України.
 • Федорченко, Андрій Васильович; Данніков, Олег Володимирович; Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-08-29)
  Авторами запропонована розробка практичних рекомендацій щодо використання маркетингових інструментів у діяльності вітчизняних підприємств та ефективних маркетингових рішень у подоланні протиріч у взаємодії суб’єктів ...

Search DSpace


Browse

My Account