Browsing 2010 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Речкіна, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного ...
 • Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто питання диференціації працюючого населення України за рівнем заробітної плати. Розраховано коефіцієнти локалізації та концентрації заробітної плати, побудовано криву Лоренца. За допомогою ...
 • Денісова, Ольга Олександрівна; Сендзюк, Мирон Ананійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-12)
  У статті розглядаються сучасні програмні системи з автоматизації задач фінансового менеджменту, обґрунтовуються проектні рішення з побудови типової інформаційної системи фінансового менеджменту та її архітектура.
 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Шиманська, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її ...
 • Звіргзде, К. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У даній статті проаналізовано фактори, завдяки яким французький банківський сектор зміг краще та ефективніше протистояти світовій фінансовій кризі у порівнянні з іншими країнами ЄС та США. На прикладах конкретних банків ...
 • Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій.
 • Чернятевич, Ярослава Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається еволюція наукових поглядів на сутність економічної організації як економічного суб’єкта.
 • Мудренок, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається економічна політика України в галузі зовнішньої торгівлі та шляхи її вдосконалення.
 • Бевз, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-30)
  Харчова промисловість України є однією з провідних галузей народного господарства, що забезпечує населення країни продовольчими товарами. Одна з найгостріших проблем галузі — висока енергомісткість виробництва. Впровадження ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі ...
 • Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
 • Дорошенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Наведено обґрунтування розподілу суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до їх повноважень.
 • Лахно, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті запропоновано авторське визначення торговельно-економічної глобалізації. Представлено характеристику принципових положень та особливостей цього процесу. Описано процеси, в яких виражається торговельно-економічна ...
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розуміння природи аналізу та аналітики управління підприємницькою діяльністю. Запропоновано новий підхід до формування системи аналітичного забезпечення управління ...
 • Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Дана стаття присвячена питанням удосконалення теорії управління витратами підприємств. У статті розглянуто основні аспекти розвитку ринкової економіки в ХХІ ст. Визначено недоліки теорії управління витратами. Автором ...
 • Клименюк, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.
 • Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто новий авторський інструмент стратегічного аналізу — метод стратегічної карти зовнішнього середовища. Описано алгоритм, особливості та умови використання даного методу.
 • Бортніков, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-21)
  Розкриваються підходи до моніторингу цінових пропозицій банків, наводиться порівняння процентної політики українських банків у розрізі кредитних та депозитних продуктів, характеризуються розбіжності між ставками за продуктами ...
 • Процюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У даній статті відображено основні показники, розроблені для визначення міжнародної економічної інтеграції. Показники базуються на методах аналізу мережі та обміні потоками серед світовими економічними системами. Аналізується ...
 • Шиян, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті схарактеризовано методику оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі розрахунку приведених витрат, намагається обґрунтувати можливості застосування в ринкових умовах зазначеної методики.

Search DSpace


Browse

My Account