Browsing 2010 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
 • Дорошенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Наведено обґрунтування розподілу суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до їх повноважень.
 • Лахно, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті запропоновано авторське визначення торговельно-економічної глобалізації. Представлено характеристику принципових положень та особливостей цього процесу. Описано процеси, в яких виражається торговельно-економічна ...
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розуміння природи аналізу та аналітики управління підприємницькою діяльністю. Запропоновано новий підхід до формування системи аналітичного забезпечення управління ...
 • Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Дана стаття присвячена питанням удосконалення теорії управління витратами підприємств. У статті розглянуто основні аспекти розвитку ринкової економіки в ХХІ ст. Визначено недоліки теорії управління витратами. Автором ...
 • Клименюк, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.
 • Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто новий авторський інструмент стратегічного аналізу — метод стратегічної карти зовнішнього середовища. Описано алгоритм, особливості та умови використання даного методу.
 • Бортніков, П. Г. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-21)
  Розкриваються підходи до моніторингу цінових пропозицій банків, наводиться порівняння процентної політики українських банків у розрізі кредитних та депозитних продуктів, характеризуються розбіжності між ставками за продуктами ...
 • Процюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У даній статті відображено основні показники, розроблені для визначення міжнародної економічної інтеграції. Показники базуються на методах аналізу мережі та обміні потоками серед світовими економічними системами. Аналізується ...
 • Шиян, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті схарактеризовано методику оцінки ефективності інвестиційних проектів на основі розрахунку приведених витрат, намагається обґрунтувати можливості застосування в ринкових умовах зазначеної методики.
 • Лисак, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Якщо в індустріальній економіці головною продуктивною силою був фізичний капітал, накопичений у засобах виробництва, то в постіндустріальній економіці головною продуктивною силою стають нагромаджені знання та інформація, ...
 • Гордієнко, Ірина Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто проблеми побудови системи ключових показників ефективності діяльності організації. Запропоновано модель математичної оптимізації ключових показників ефективності. з нечіткими обмеженнями.
 • Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджено посткризову мобілізаційно-інноваційну модель економіки України. Основну увага у присвячено інституційній оптимізації національної банківської системи.
 • Рибчак, В. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджено умови функціонування підприємств малого бізнесу в умовах світової економічної кризи. Основну увагу приділено сучасним тенденціям розвитку малого підприємництва. У статті розглянуто основні етапи побудови ...
 • Ісай, Оксана Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми організації контролю на підприємствах. Запропоновано пакет документів, який є необхідною умовою ефективної діяльності служби внутрішньо-господарського контролю та ...
 • Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Дана стаття присвячена питанням удосконалення організації управлінського обліку витрат на підприємствах добування залізної руди. У статті розглянуто основні аспекти резервів ефективності управлінського обліку витрат. ...
 • Бобокал (Сергієнко), Марія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-19)
  У статті висвітлено характерні особливості сучасного етапу глобалізації світової економіки з урахуванням зростаючого впливу ранснаціоналізації виробництва, а також розглянуто систему глобального менеджменту як невід’ємну ...
 • Кириченко, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Успіхи в розвитку ринку банківських послуг для вітчизняних банків неможливі без розв’язання проблем організації маркетингової роботи банку, зміст і цілі якої істотно змінюються під впливом швидкого посилення конкуренції, ...
 • Омельченко, Роман Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
 • Коткова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-01)
  Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку галузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати науково-технологічний супровід глибоких ...

Search DSpace


Browse

My Account