Browsing 2010 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Кириченко, А. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Успіхи в розвитку ринку банківських послуг для вітчизняних банків неможливі без розв’язання проблем організації маркетингової роботи банку, зміст і цілі якої істотно змінюються під впливом швидкого посилення конкуренції, ...
 • Омельченко, Роман Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається сучасна ситуація в українській економіці і завдання відновлення економічного зростання та обґрунтовується необхідність активізації структурних перетворень національної економіки.
 • Коткова, Н. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-01)
  Істотним «гальмом» на шляху інноваційного розвитку галузі є великий дефіцит бюджетного фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських установ, що повинні забезпечувати науково-технологічний супровід глибоких ...
 • Желюк, Тетяна Леонтіївна; Zheliuk, T. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто сутнісні, організаційно-методичні, інституційні аспекти реалізації інструментарію контролю в управлінні довгостроковим розвитком національної економіки. Обґрунтовано методологічне забезпечення контролю реалізації ...
 • Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті доводиться необхідність провадження широкомасштабних реформ у комунальній галузі. Аналізується наявний рівень надання комунальних послуг населенню. Пропонуються можливі способи вдосконалення фінансування комунальної ...
 • Суворова, Т. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджено особливості підбору людських ресурсів у глобальних корпораціях в різних сферах міжнародного бізнесу.
 • Малько, Катерина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто основні теорії іноземних інвестицій в контексті інституційного підходу. Досліджено їх використання в умовах проведення інституційно-ринкових перетворень економіки в східноєвропейських країнах.
 • Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті зроблено аналіз причин розвитку економічної і фінансової кризи 2007—2008 років. Висвітлена роль позабіржового ринку похідних фінансових інструментів (ПР ПФІ). Проаналізована динаміка зростання обігу ПР ПФІ за ...
 • Диба, Олександр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-13)
  У статті досліджується особливості фінансування комунального господарства за рахунок недержавних джерел фінансування, проаналізовано сучасний стан потенційних джерел формування фінансових ресурсів для належного забезпечення ...
 • Грабарєв, Андрій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У роботі розглянуто специфіку системи екологічного управління, що функціонує як інформаційне середовище антропогенного характеру та поєднує сукупність природних, виробничих, соціальних та інших підсистем. Запропоновано ...
 • Кашка, І. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджується сучасний стан та проблеми, які виникають при реорганізації комерційних банків в Україні та зарубіжних країнах.
 • Бугаєнко, Анастасія Веніамінівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджуються сучасні методи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та описується ризик банківської діяльності при залученні банку до процесу відмивання грошей.
 • Добровольська, І. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  З кожним роком у світі проблеми екологізації стають все актуальнішими. Розвиток органічного виробництва одна із основ цієї проблеми. Тому необхідно проводити дослідження, що охоплюють розвиток органічного виробництва як ...
 • Нестерова, С. Л. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У даній статті проводиться аналіз динаміки розвитку страхового ринку України. Наведено основні показники діяльності страховиків за 1994—2008 рр. Обґрунтовано динаміку чисельності страхових компаній, розкрито тенденції ...
 • Фукс, Є. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Досліджено сучасний стан інвестиційної діяльності в Україні, виявлено структурні диспропорції щодо обсягів, джерел і структури інвестування, запропоновано шляхи щодо їх подолання.
 • Мельник, Я. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті висвітлено ключові моменти конкурентоспроможності підприємств як іноземних, так і вітчизняних, основні проблеми та перспективи розвитку.
 • Безручко, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-18)
  У статті ретроспективно узагальнюються концептуальні підходи щодо аналізу передумов і причин сучасної фінансово-економічної кризи на прикладі розвинених економік країн ЄС та США. Обґрунтовано негативну роль основних форм ...
 • Харчишина, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Подано результати дослідження сучасного стану та перспектив розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області. Описано вплив організаційної культури на стан підприємств харчової промисловості.
 • Семенюк, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті виокремлено ключові підходи до визначення поняття диверсифікації міжнародної торгівлі, систематизовано головні напрями диверсифікації товарних потоків і рівні здійснення диверсифікації.
 • Толочко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджуються особливості процесу транснаціоналізації в міжнародному туризмі. Розкрито головні аспекти формування та розвитку ТНК у світі. Проаналізовано головні мотиви транснаціоналізації туристичного бізнесу. ...

Search DSpace


Browse

My Account