Browsing 2010 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Семенюк, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті виокремлено ключові підходи до визначення поняття диверсифікації міжнародної торгівлі, систематизовано головні напрями диверсифікації товарних потоків і рівні здійснення диверсифікації.
 • Толочко, А. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті досліджуються особливості процесу транснаціоналізації в міжнародному туризмі. Розкрито головні аспекти формування та розвитку ТНК у світі. Проаналізовано головні мотиви транснаціоналізації туристичного бізнесу. ...
 • Данильченко, Сергій Станіславович; Danylchenko, Sergiy; Данильченко, Сергей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто необхідність застосування в управлінській діяльності підприємств концепції економічної доданої вартості. Приведена укрупнена класифікація видів вартості підприємства залежно від зацікавлених сторін ...
 • Баластрик, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-17)
  У статті висвітлюються теоретичні засади реформування державних фінансів в Україні. Досліджено сутність, переваги та недоліки програмно-цільового методу бюджетування та шляхи його удосконалення.
 • Рибальченко, К. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У даній статі запропоновано шляхи вдосконалення алгоритмів, форм та механізмів співробітництва України зі Світовим банком з метою підвищення його ефективності, результативності та впливу на подальший соціально-економічний ...
 • Димeд, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Стаття присвячена проблематиці визначення засад ефективного функціонування національного будівельного комплексу в умовах глобального розвитку світогосподарської системи. З погляду нагальних економічних інтеграційних ...
 • Бержанір, І. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-12)
  Проаналізовано особливості формування оборотних засобів підприємств спиртопродуктового підкомплексу АПК, запропоновано основні напрямки оптимізації структури джерел формування оборотних засобів.
 • Савицький, Едуард Едуардович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядаються проблеми формування та оцінки інноваційного потенціалу підприємств АПК. Досліджено сутність інноваційного потенціалу та чинники його формування. Визначено складові та фактори інноваційного потенціалу ...
 • Баранов, І. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто формування структури фінансового механізму розвитку інноваційної діяльності. Визначено основні складові функціональних підсистем такого механізму та базові принципи їх взаємодії.
 • Курмаєв, П. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті визначено сутність інноваційно-відтворювального підходу до управління регіональним економічним розвитком. Обґрунтовано основні елементи механізму підвищення ефективності функціонування регіонального інноваційного ...
 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Стельмах, О. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті узагальнено теоретичні засади визначення інформації як джерела конкурентних переваг підприємства, що діє в умовах «нової економіки». Систематизовано передумови інформатизації конкурентних переваг та визначено ...

Search DSpace


Browse

My Account