Browsing 2010 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-01)
  У статті розглядаються питання, пов’язані з визначенням сутності поняття «фінансова безпека підприємства», встановленням його особливостей як об’єкту управління, виявленням взаємозв’язку категорій «економічна безпека ...
 • Галаган, Дмитро Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглядаються основи аналізу взаємопов’язаних процесів із використанням статистичних інструментів; демонструється використання автокореляційного та кросскореляційного аналізу на вторинному та первинному ринку житла в різні ...
 • Дворецький, Анатолій Миколайович; Dvoreckui Anatoly (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто та визначено вплив використання орних земель підприємствами Чернігівської області у 2008 році на їх якісний стан. Зокрема, проаналізовано внесення органічних і мінеральних добрив, динаміку агрохімічних показників ...
 • Кудласевич, Ольга Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Статтю присвячено питанням розвитку вітчизняного підприємництва. Висвітлено історичні умови та особливості формування інституту підприємництва в період першої хвилі ринкових перетворень (друга половина ХІХ — початок ХХ ...
 • Речкіна, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто роль державного фінансування розвитку науки в Україні. Проведено аналіз джерел і шляхів здійснення державного фінансування наукової діяльності. Виявлено тенденції та ефективність здійснення державного ...
 • Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто питання диференціації працюючого населення України за рівнем заробітної плати. Розраховано коефіцієнти локалізації та концентрації заробітної плати, побудовано криву Лоренца. За допомогою ...
 • Денісова, Ольга Олександрівна; Сендзюк, Мирон Ананійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-12)
  У статті розглядаються сучасні програмні системи з автоматизації задач фінансового менеджменту, обґрунтовуються проектні рішення з побудови типової інформаційної системи фінансового менеджменту та її архітектура.
 • Гребешкова, Олена Миколаївна; Шиманська, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розкрито сутність ділової репутації та особливості її трактування в контексті стратегічних активів підприємства. Дано загальну характеристику підходів щодо оцінки ділової репутації фірми, визначено основні чинники її ...
 • Звіргзде, К. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У даній статті проаналізовано фактори, завдяки яким французький банківський сектор зміг краще та ефективніше протистояти світовій фінансовій кризі у порівнянні з іншими країнами ЄС та США. На прикладах конкретних банків ...
 • Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається історія економічних досліджень інновацій та їх сучасний стан. Наводяться альтернативні підходи до визначення й інтерпретації інновацій.
 • Чернятевич, Ярослава Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається еволюція наукових поглядів на сутність економічної організації як економічного суб’єкта.
 • Мудренок, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається економічна політика України в галузі зовнішньої торгівлі та шляхи її вдосконалення.
 • Бевз, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04-30)
  Харчова промисловість України є однією з провідних галузей народного господарства, що забезпечує населення країни продовольчими товарами. Одна з найгостріших проблем галузі — висока енергомісткість виробництва. Впровадження ...
 • Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Проведено аналіз ринку похідних фінансових інструментів (ПФІ) на новий тип промислових активів на Європейському ринку емісійних викидів. Проаналізовані недоліки І-ої фази функціонування Європейської системи торгівлі ...
 • Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті запропоновано класифікацію здатностей підприємства за такими критеріями: способом адаптації, критерієм часу (виміру), джерелом та рівнем виникнення. Здійснено спробу визначення адаптаційних здатностей підприємства.
 • Дорошенко, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Наведено обґрунтування розподілу суб’єктів контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ відповідно до їх повноважень.
 • Лахно, С. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті запропоновано авторське визначення торговельно-економічної глобалізації. Представлено характеристику принципових положень та особливостей цього процесу. Описано процеси, в яких виражається торговельно-економічна ...
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядаються основні концептуальні підходи до розуміння природи аналізу та аналітики управління підприємницькою діяльністю. Запропоновано новий підхід до формування системи аналітичного забезпечення управління ...
 • Дутчак, Р. Р. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Дана стаття присвячена питанням удосконалення теорії управління витратами підприємств. У статті розглянуто основні аспекти розвитку ринкової економіки в ХХІ ст. Визначено недоліки теорії управління витратами. Автором ...
 • Клименюк, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті наведено важливі теоретичні положення теорії менеджменту та рекомендації щодо можливості їх використання в системах державного управління правоохоронною діяльністю.

Search DSpace


Browse

My Account