Browsing Випуск № 26 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Лупандін, Павло Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У праці розглядається вплив змін курсу індексу долара на курс золота, робиться спроба з’ясувати щільність зв’язку між двома показниками на основі регресійного аналізу. Розкривається суть індексу долара та звертається увага ...
 • Куклін, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті визначено передумови та вимоги до трансформації системи вищої освіти відповідно до запитів сучасності. Автором зроблено наголос на доцільності створення інтегрованих корпоративних структур в освіті. Автор доходить ...
 • Луняк, Ірина Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто питання статистичного оцінювання середнього рівня заробітної плати в Україні та її регіонах. Застосовано методи прогнозування для визначення очікуваного рівня заробітної плати в регіональному розрізі.
 • Столярчук, Вікторія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті узагальнено головні методологічні підходи щодо галузево-секторальної та товарної ідентифікації продуктів інтелектуальної праці, визначено їх переваги та недоліки. Обґрунтовано ключові характеристики інтелектуальних ...
 • Костючик, Олександр Валентинович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджено причинно-наслідкові зв’язки формування постіндустріального типу суспільства, роблячи акцент на класифікації причин і чинників його становлення. Особливий акцент зроблено на внутрішніх і зовнішніх мотивах суспільних ...
 • Литвинець, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Відображено шляхи подальшого розвитку інституту орендного використання земель сільськогосподарського призначення та становлення права оренди земель як нематеріального активу сільськогосподарських підприємств. Визначено ...
 • Іващенко, Віктор Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті визначається сутність результативності інноваційної діяльності. Ілюструються показники результативності інноваційної діяльності. Описується методика оцінки результативності інноваційної діяльності. Ілюструється ...
 • Зарва, О. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті обґрунтовується необхідність наукового підходу до прогнозування і управління довгостроковим соціально-економічним розвитком (футурології). Розглядаються засади футурології та інституційні форми такого управління.
 • Ермилова, М. И. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  В статье автор рассматривает европейские системы ипотеки и возможность применения их опыта в российской ипотечной сфере. Проанализированы условия кредитования европейскими банками российского заемщика. Определены оптимальные ...
 • Вівдюк, Євген Валерійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  В цій статті показані особливості інвестування активів фонду недержавного пенсійного забезпечення. Відображені основні групи фінансових інструментів, придатних для використання недержавного пенсійного фонду. Пропонуються ...
 • Іващенко, Віктор Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Визначено сутність індустріальної економіки. Характеризується процес розвитку продуктивних сил. Приводиться механізм оцінки потенціалу дій продуктивних сил. Обґрунтовується порядок ресурсного забезпечення результатів відтворення.
 • Шалига, Т. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Інноваційні технології у банківництві формують прецедент для зміни поглядів на концептуальні засади теорії банківської справи. У статті досліджено основоположні категорії традиційного банкінгу та запропоновано їх актуалізацію ...
 • Савчук, К. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглядаються питання впливу глобалізації на економічний розвиток суспільства. Глобалізація як похідна від інтернаціоналізації разом із трансформацією останньої набуває сьогодні потужних обертів.
 • Фурман, Василь Миколайович; Мурашко, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Досліджуються моделі державного регулювання страхової діяльності провідних країн світу; особливості директив ЄС у сфері страхування, перестрахування та встановленні перехідних положень при ліберизації ринку.
 • Погуда, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті автор здійснює оцінку ефективності капітальних вкладень на прикладі будівництва автодоріг, приводить розрахунки з використанням основних показників методики приведених витрат і намагається обґрунтувати доцільність ...
 • Белей, Л. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено механізми впливу державних закупівель на макроекономічну кон’юнктуру в країні та досвід маніпулювання розмірами і структурою державних видатків на закупівлю товарів і послуг для вирішення завдань ...
 • Коваль, В. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Розглядається проблема забезпечення аграрних підприємств фінансовими ресурсами, наводяться переваги та шляхи вдосконалення використання банківського кредитування, як одного з головних інструментів фінансування діяльності ...
 • Ольшевська, Ірина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена дослідженню впливу міграційних процесів на соціально-економічний розвиток та ринок праці в Україні.
 • Безус, А. М.; Гнатенко, Л. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто роль, функції, а також важелі впливу функціонування залізничного транспорту на стан економіки країни.
 • Кирилюк, Євген Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Доведено необхідність системного теоретичного осмислення логіки економічного розвитку. Запропоновано та обґрунтовано логічну схему еволюції і трансформації економічних систем. Уточнено понятійний апарат досліджень ...

Search DSpace


Browse

My Account