2008 рік

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Lukyanenko, Dmytro (State Higher Educational Institution "Vadym Hetman Kyiv National Economic University", 2008-08-28)
 • Мельник, Тетяна Миколаївна; Melnyk, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  У статті на основі узагальнення результатів дослідження, висвітлених у фахових виданнях, розглянуто поняття експортного потенціалу як вагомого чинника впливу на економічне зростання, інтеграцію країни у світове господарство. ...
 • Лилик, Ірина Вікторівна; Lylyk, Irina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  Незважаючи на інтуїтивне чи свідоме розуміння необхідності орієнтуватися на потреби клієнтів, філософію маркетингу зовсім не однаково застосовували на практиці підприємства нових ринкових країн, до яких вже традиційно ...
 • Олефір, Анна Олександрівна; Olefir, Anna; Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  У статті проаналізовано теоретичні основи визначення терміна «послуга», розглянуто її основні характеристики, ключові риси міжнародної торгівлі послугами та її відмінності від торгівлі товарами, визначено сучасні тенденції ...
 • Пеллесова, Павліна; Pellesova, Pavlina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  У статті проаналізовано проблеми, пов’язані з безробіттям у реґіонах Моравії та Сілезії в Чехії. Проаналізовано проблеми за допомогою вікової та освітньої структур населення, тобто структуру сектора. Результати аналізу ...
 • Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  У статті досліджено соціокультурний компонент глобалізації. Проведено теоретичний аналіз сучасних соціокультурних трансформацій та оцінено їх вплив на світогосподарську динаміку в межах новітньої парадигми глобалізації. ...
 • Столярчук, Ярослава Михайлівна; Stoliarchuk, Yaroslava (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  У статті розкрито характер та особливості міжнародної монополізації виробництва і капіталу на різних етапах розвитку капіталістичної ринкової системи. На основі дослідження новітніх тенденцій міжнародної монополізації ...
 • Луцишин, Зоряна Орестівна; Lutsyshyn, Zoriana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  У статті досліджено специфіку та особливості фінансової глобалізації, парадокс, який при цьому спостерігається, і посилення на тлі фінансової конвергенції, і глобалізації асиметрії розвитку світового господарства.
 • Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatoliy; Гайдай, Юлія Вікторівна; Gayday, Yuliya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  У статті розкрито теоретичні підходи до трактування сутності категорії «глобальне управління», проаналізовано основні функції системи глобального управління та ймовірна її багатоваріантність, що розроблені Комісією з ...
 • Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukyanenko, Dmytro; Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-08-28)
  Розкрито суперечливу природу глобалізаційного процесу, в контексті чого відзначено, що державні і недержавні економічні, політичні, соціальні, ієрархічні структури досягають межі ефективності та вичерпують потенціал ...