DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет фінансів >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29603

Название: Інноваційна природа циклічних трансформацій у суспільстві
Авторы: Диба, Олександр Михайлович
Dyba, Oleksandr
Дыба, Александр Михайлович
Submit Date: 2019-04-18T13:17:00Z
Issue Date: 18-May-2018
Издатель: ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Диба О. М. Інноваційна природа циклічних трансформацій у суспільстві / Диба О. М. // Соціальне підприємництво: теорія, практика та міжнародний досвід [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 18 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», ф-т економіки та упр. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 130–132. – Назва з титул. екрану.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/29603
ISBN: 978‐966‐926‐237‐0
Appears in Collections:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SP_18_41.pdf363,79 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback