Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Інститут інформаційних технологій в економіці

Інститут інформаційних технологій в економіці

Recent Submissions

 • Іщук, Ярослава Володимирівна; Ishchuk, Y.; Ищук, Ярослава Владимировна (Херсонський державний університет, 2016)
  В статті визначено поняття продовольчої безпеки як складового елемента економічної безпеки держави. Розглянуто основні індикатори і критерії продовольчої безпеки згідно із Законом України «Про продовольчу безпеку». ...
 • Іщук, Ярослава Володимирівна; Ishchuk, Y.; Ищук, Ярослава Владимировна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2016)
 • Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg (Інститут аграрної економіки УААН, 2002)
 • Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У практикумі запропоновано розв’язування типових прикладів та завдання для практичних, самостійних та лабораторних робіт з математичного моделювання динаміки малого підприємництва, економічної безпеки регіонів, економічного ...
 • Ignatova, Iuliia; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Игнатова, Юлия Владимировна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталія Володимирівна; Даценко, Наталия Владимировна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталія Василівна; Рудик, Наталия Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  An important factor of impact on the development and living abilities of small and medium-sized innovation enterprises, including startups, is the opportunity to evaluate their investment attractiveness. The main reason ...
 • Денісова, Ольга Олександрівна; Denisova, Olga; Денисова, Ольга Александровна (Одеський національний економічний університет, 2017)
  Досліджено особливості управління архітектурою новітніх підприємств. Запропоновано схему автоматизованого керування змінами динамічної архітектури, описано його етапи та необхідну підтримку процесу підготовки і прийняття ...
 • Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (Національний авіаційний університет, 2017)
  У статті запропоновано підхід до моделювання стану валютного ринку з використанням кусково-неперервних функцій, таких як функція Уолша та функція Радемахера. Наведено математичний апарат для аналізу часових рядів валютних ...
 • Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Петренко, Людмила Николаевна; Кравцов, С. О. (Університет державної фіскальної служби України, 2017-12)
 • Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич (Університет державної фіскальної служби України, 2017-12)
 • Іщук, Ярослава Володимирівна; Ishchuk, Y.; Ищук, Ярослава Владимировна; Горна, Марина Олексіївна; Horna, Maryna Oleksіїvna; Горная, Марина Алексеевна (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2018-12-05)
 • Клименко, Ольга Федорівна; Головко, Наталія Робертівна; Golovko, Nataliia; Головко, Наталия Робертовна (Національна металургійна академія України, 2008)
 • Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна; Іванова, Лариса Іванівна; Ivanova, Larysa; Иванова, Лариса Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Актуальність дослідження процесів управління економічною безпекою підприємства обумовлена необхідністю принципово нових підходів до її забезпечення за умов кризових явищ в економіці, розробки заходів та методів, що забезпечать ...
 • Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Кулян, А. В.; Прокопюк, О. С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
  Розглядається задача про побудову оптимальних значень параметрів математичних моделей, що застосовуються при інвестуванні у цінні папери.
 • Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Рутицька, В. В.; Кулян, А. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем банківських активів як задача оптимізації динамічної системи.
 • Гаращенко, Федір Г.; Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), 2017)
  Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та ...
 • Гаращенко, Федір Г.; Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), 2015)
  Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного ...
 • Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  Розглядається проблема дослідження оптимальної структури портфеля інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі оптимального керування ...

View More