Recent Submissions

 • Моделювання інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства 

  Чубаєвський, Віталій Іванович; Сhubаiеvskуi, Vitаliу; Чубаевский, Виталий Иванович; Рзаєва, Світлана Леонідівна; Rzаiеvа, Svitlаnа; Рзаева, Светлана Леонидовна; Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, Dmytro; Рзаев, Дмитрий Александрович (Чернігівський національний технологічний університет, 2019)
  Актуальність теми дослідження. У статті описано технологію розробки та моделювання інформаційно- аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства. Інформаційно-аналітична система дає можливість формувати ...
 • Інклюзивний розвиток як основа протидії глобальним викликам сьогодення 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Розроблено методологію оцінювання відповідності моделі економічного розвитку України стандартам інклюзивного розвитку. За результатами аналізу доведено, що чинна модель економічної поведінки України не враховує специфіки ...
 • Державне замовлення як складова ефективної системи регулювання економіки України 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Беспалова, А. В. (Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет", 2014)
 • Побудова ієрархічної структури складових економічної безпеки підприємств 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Нусінова, О. В. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2011)
  Розроблено багаторівневу класифікацію загроз економічній безпеці підприємства. Побудована ієрархічна структура складових економічної безпеки. Встановлено, що на рівень економічної безпеки впливає ефективність використан ...
 • Методичні підходи до оцінки економічної безпеки об’єднань підприємств 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Нусінова, О. В. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2011)
  Розроблені методичні підходи до оцінки економічної безпеки підприємств. Обґрунтовано, що при проведенні оцінки вартості холдингу, окрім вигід, які недоотримала холдингова компанія безпосередньо від своєї діяльності ...
 • Синергічні ефекти при створенні об’єднань підприємств 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Нусінова, О. В. (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2011)
 • Інституційне планування як складова сучасної системи державного регулювання економіки 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2012)
 • Економічна безпека підприємства: сутність та види 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Нусінова, О. В. (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2012)
 • Формування державної стратегії розвитку підприємництва на основі міжнародних рейтингів конкурентоспроможності 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Нестеренко, В. О. (Київський національний торговельно-економічний університет, 2010)
 • Оцінка економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor G.; Манцуров, Игорь Германович; Нусінова, О. В. (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2012)
 • Risk and return for cryptocurrencies as alternative investment: Kohonen maps clustering 

  Kaminskyi, Andrii; Камінський, Андрій Б.; Каминский, Андрей Б.; Miroshnychenko, Ihor; Мірошниченко, Ігор Вікторович; Мирошниченко, Игорь Викторович; Pysanets, Kostiantyn; Писанець, Костянтин К.; Писанец, Константин К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The active development of cryptocurrencies in recent years allows iden-tifying the process of forming new class of alternative investment assets. There was formed a sample of cryptocurrencies based on criteria capitalization ...
 • Моделювання процесів трансграничного поширення фінансових криз 

  Стрельченко, Інна Іллівна; Strelchenko, Inna; Стрельченко, Инна Ильинична (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджуються особливості процесів поширення кризових явищ через фінансові та торгівельні канали. Наведено основні передумови, що мають бути враховані при моделюванні їх розповсюдження. Зокрема, для опису часової ...
 • Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням прогнозування короткострокової динаміки часових рядів криптовалют за допомогою методів машинного навчання (ML). Проаналізовано методологічні засади, переваги та недоліки використання ML-алгоритмів ...
 • Системний аналіз пошуку оптимальних рішень в економічних конфліктах 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна; Череда, І. В.; Chereda, I. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Теорія ігор виникла у 40-50-х роках. Її основна мета — дослідити, яким чином люди приймають рішення. Може йтися не лише про людей, а й про тварин чи комп’ютерні програми, які приймають рішення. У часи створення теорії ...
 • Математичний інструментарій і методи комп’ютерної математики для застосування в криптоаналізі 

  Чугаєва, Олена Володимирівна; Chuhayeva, O. V.; Чугаева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В роботі розглядаються відомі чисельні методи розв’язання алгебраїчних рівнянь, а також викладається новий чисельний метод розв’язання алгебраїчних рівнянь, який базується на розкладі многочлена на множники. Цей метод ...
 • Інформаційна підтримка збуту продукції методами інтелектуального аналізу даних 

  Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. V.; Гладка, Юлія Анатоліївна; Gladka, Y. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В конкурентних ринкових умовах якісно організований процес збуту продукції є одним зі шляхів збільшення прибутку та забезпечення стабільного фінансово-економічного положення комерційного підприємства. Ключовими показниками ...
 • Аналіз використання інформаційного ресурсу з медіапідтримки заходів міста 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, S. V.; Устенко, Станислав Вениаминович; Валько, Т. В.; Valko, T. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена проблемам автоматизації процесу інформування суспільства культурно-масовими заходами міста у вигляді створення автоматизованої системи «Kyiv-events» з використанням сучасних інформаційних технологій, які ...
 • Системний аналіз ризиків управління інформаційною безпекою видовищних заходів 

  Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового інформаційного простору свідчить, що рівень інформаційної безпеки за окремими показниками, наближається до критично низької межі. Володіння персональною інформацією ...
 • Статистичне оцінювання та моделювання впливу галузевої структури на продуктивність праці у сфері великого, середнього та малого бізнесу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Білик, Тетяна Олександрівна; Bilyk, Tetiana; Билык, Татьяна Александровна; Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проводено аналіз зміни продуктивності праці на макрорівні. Розглядається продуктивність праці за даними для п’ятнадцяти видів економічної діяльності країни. На відміну від більшості сучасних досліджень ...
 • Інформаційна безпека у цифровій освіті в межах України 

  Мозгаллі (Степаненко), Ольга Петрівна; Мозгаллі, Ольга Петрівна; Mozgalli, O.P.; Мозгалли, Ольга Петровна; Рибалко, Я. В.; Rybalko, Y. V.; Синицький, Р. К.; Synytskyi, R. K. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті висвітлено терміни та основні аспекти пов’язані з цифровізацією освіти, кібербезпекою та персональними даними. Взявши за мету дослідити аспекти інформаційної безпеки у цифровій освіті в межах України, спираючись ...

View More