Recent Submissions

 • Прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі адаптованої нормативно-індексної моделі 

  Домінова, Інна Володимирівна; Dominova, Inna; Доминова, Инна Владимировна; Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2021-01)
  Банківські установи в процесі ведення власної діяльності постійно наражаються на різного роду ризиків, які безпосередньо впливають на їх фінансову стійкість та стабільність. В умовах сьогодення, коли ринок фінансових послуг ...
 • Assessment of the competitiveness of industrial enterprise activitie 

  Cherep, A.; Череп, А. В.; Beridze, T.; Берідзе, Тетяна Михайлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павлівна; Бараник, Зоя Павловна; Korеnyev, V.; Корінєв, В.; Dashko, I.; Дашко, І. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  The purpose of the article is to study and analyze the competitive status of industrial enterprises (on the example of enterprises in the Kryvyi Rih region). Determining the long-term forecast of competitiveness on the ...
 • Організація масштабного самонавчання викладачів технології розробки дистанційних курсів 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (ГО «Міжнародний центр наукових досліджень», 2021-06-11)
  У роботі проаналізовано досвід організації масштабного самонавчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технології розробки дистанційних курсів через використання навчального онлайнового курсу «Створюємо ...
 • Методи навчання нейромереж 

  Волкова, Наталія Вікторівна; Volkova, Nataliia; Волкова, Наталия Викторовна; Савінков, Н. Д. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
 • Про проблему економічного стимулювання розвитку сфери штучного інтелекту 

  Рамазанов, Султан Курбанович; Ramazanov, Sultan; Слободянюк, М. Е. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
 • Дослідження інерційності українських цінних паперів за допомогою інструментарію ризикології 

  Верченко, Петро Іванович; Verchenko, P.; Верченко, Пётр Иванович; Шатарська, Інна Федорівна; Shatarska, Inna; Шатарская, Инна Фёдоровна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2007)
  Проведено аналіз інерційності деяких цінних паперів українського фондового ринку та індексу ПФТС. Пропонується на підґрунті концепції інерційності соціально-економічних процесів розбудовувати інструментарій для обґрунтування ...
 • Система моделей оцінювання та прогнозування інноваційних фінансових інструментів (на прикладі криптовалют) 

  Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11-01)
  Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад та розробці інструментарію моделювання та прогнозування динаміки інноваційних фінансових інструментів на прикладі криптовалют. У дисертаційній роботі визначено ...
 • Моделі та інформаційні технології підтримки прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства 

  Помазун, Оксана Миколаївна; Pomazun, Oksana; Помазун, Оксана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-08-19)
  Дисертацію присвячено розробленню концептуальних положень і відповідного комплексу математичних моделей прийняття рішень з управління бізнес-процесами. Концепція передбачає визначення елементів процесу прийняття рішень, ...
 • Моделі та інформаційні технології управління підприємствами залізничного транспорту на основі збалансованої системи показників 

  Науменко, Ірина Віталіївна; Naumenko, Irina; Науменко, Ирина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-08-26)
  Дисертація присвячена узагальненню та подальшому розвитку теоретичних засад управління вагонобудівними та вагоноремонтними підприємствами залізничного транспорту на підставі моделювання і розроблення інформаційних технологій ...
 • Моделювання мотивації персоналу стосовно інноваційної діяльності (на прикладі ВНЗ) 

  Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytiuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-27)
  Дисертація присвячена вдосконаленню системи оцінювання професійної інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ України та нових математичних моделей і методів мотивації та оцінювання обсягів (структури) їх ...
 • Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-11-10)
  Дисертація містить результати дослідження процесів управління фінансовою безпекою підприємства засобами економіко-математичного моделювання. В роботі розкрито зміст категорії «фінансова безпека підприємства», визначено її ...
 • Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення родючості ґрунтів 

  Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-08)
  У дисертаційній роботі викладені основні результати дослідження теоретичних та практичних аспектів оцінки та оптимізації інвестування збереження та відтворення родючості ґрунтів. Показано доцільність інвестування цих робіт ...
 • Моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-05)
  Дисертація присвячена дослідженню методологічних, теоретичних та прикладних засад моделювання процесів функціонування та розвитку наукомістких виробничих систем. Розроблено цілісну концепцію моделювання процесів функціонування ...
 • Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки 

  Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviichuk, Andrii; Матвийчук, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-17)
  У дисертації розроблено теоретико-методологічні положення моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію нечіткої логіки. Зокрема, у відповідності до запропонованої концепції побудовано економіко-математичні ...
 • Статистичний аналіз формування та розвитку секторальної структури економіки України 

  Трубнік, Тетяна Євгеніївна; Trubnik, T. E.; Трубник, Татьяна Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-24)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних положень статистичного дослідження закономірностей розвитку секторальної структури економіки, секторальних структурних зрушень, якості секторальних змін та ...
 • Методологія статистичного оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor; Манцуров, Игорь Германович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  У дисертаційний роботі на основі теоретичних узагальнень сутності категорій економічного зростання і конкурентоспроможності обґрунтовано концептуально-методологічні засади статистики економічного зростання та конкурентос ...
 • Стратегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку (на прикладі українських підприємств-виробників мінеральних добрив) 

  Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovik, Yurij; Лозовик, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-09-08)
  Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних, методичних і прикладних питань формування, обґрунтування та застосування стратегічної поведінки підприємства, що функціонує на олігополістичному ринку. Досліджено еволюцію ...
 • Кодекс етики ведення бізнесу як необхідна форма суспільного договору в процесі розвитку малого та середнього підприємництва 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, Yu. V.; Игнатова, Юлия Владимировна; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-09-29)
 • Моделювання динаміки ринку лікарських засобів на прикладі препарату від варикозу 

  Кучер, Павло В.; Kucher, Pavlo; Кучер, Павел В.; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Херсонський державний університет, 2020)
  В даній статті розглянуто процес дослідження та економетричного моделювання продажів лікарського препарату від варикозу (назва досліджуваного препарату є умовною – «Вейнер»). Проведено кореляційно-регресійний та ...
 • Про моделювання динаміки портфеля акцій 

  Кулян, Віктор Романович; Kulian, Victor; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Коробова, Марина В.; Korobova, Maryna (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  Розглядається задача про побудову математичної моделі оптимального інвестиційного портфеля акцій. Mathematical models of the dynamics of the formation of the market value per share and stock portfolio are constructed ...

View More