Recent Submissions

 • Еволюція моделей прийняття рішень: від класичної політекономії до біхевіористської економіки 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено еволюцію моделей прийняття рішень у класичній політекономії, неокласичній економіці та біхевіористській (поведінковій) економіці. Встановлено, що в основі економічного вибору лежить певна теорія ...
 • Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У даній статті розглянуто алгоритм функціонування інтелектуальної системи прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі динамічної нормативно-індексної моделі. Запропонований автором адаптований ...
 • Аналіз достовірності інформації щодо пандемії COVID-19 в Україні (на прикладі світових агрегаторів даних) 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич; Поліїт, Д. Г.; Poliyit, D. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вплив пандемії COVID-19 на економічну діяльність в основному зумовлений зменшенням витрат для осіб з вищими доходами через проблеми зі здоров’ям, що, в свою чергу, впливає на підприємства, які обслуговують багатих, і в ...
 • Системний аналіз загроз соціокібернетичної безпеки в умовах пандемії 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Метою роботи є системний аналіз логічних, структурних зв’язків між різними загрозами соціокібернетичної безпеки. При чому включаємо в розгляд широкий спектр різних складових, різних розумінь соціокібернетичної безпеки: ...
 • Про одну з ситуаційних моделей управління інформаційною безпекою підприємства 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Теорія управління інформаційною безпекою економічних систем створила багато ефективних механізмів швидкого і точного вибору управляючих дій на об’єкт за даними його стану. До найважливіших серед них слід віднести концепцію ...
 • Математичне моделювання рекламного просування веб-проекту 

  Агутін, Михайло Михайлович; Agutin, M. M.; Агутин, Михаил Михайлович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена актуальним питанням моделювання рекламного просування веб-проекту методами пошукової оптимізації, контекстної реклами та проведення цільових рекламних кампаній. Розглянуто підходи щодо методів рекламного ...
 • Системний аналіз як інструмент прийняття управлінських рішень в бізнесі 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Управлінське рішення є одним з основних засобів управління. В умовах динамічного зовнішнього і внутрішнього середовища управлінські рішення повинні прийматися швидко. При цьому особливо актуальним становиться проблема ...
 • Технологія Blockchain в системі захисту інформації 

  Четверіков, І. О.; Chetverikov, I. O.; Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Незважаючи на постійне удосконалення технологій захисту даних і створення нових засобів, їх вразливість у сучасних умовах не тільки не зменшується, а й постійно зростає. Це пов’язано з тим, що зловмисники завжди знаходяться ...
 • Захист корпоративної інформації на мобільних пристроях 

  Толюпа, Сергій Васильович; Toliupa, S. V.; Толюпа, Сергей Васильевич; Пархоменко, Іван Іванович; Parkhomenko, I. I.; Пархоменко, Иван Иванович; Кириленко, А. І.; Kyrylenko, A. I.; Вадис, К. А.; Vadis, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Захист мобільних пристроїв важливий, як і захист будь-яких інших пристроїв. Число шкідливих програм, веб-сайтів і фішингових атак, націлених на мобільні телефони, зростає з кожним днем. На мобільних пристроях може зберігатися ...
 • Вплив владних рішень на обсяг та динаміку тіньової економіки 

  Семашко, Катерина Анатоліївна; Semashko, K. A.; Семашко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  На сьогоднішній день явище тінізації економіки присутнє у багатьох країнах світу. Тіньова економіка (ТЕ) паразитує на тілі офіційної або легальної економіки (ЛЕ), а це негативно впливає на економічну стабільність і ...
 • Концепція стрестестування ринкового ризику з використанням методів економетричного моделювання 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що з одного боку проведення стрес-тестування ризиків банку, в тому числі ринкового, є обов’язковою регуляторною вимогою, а з іншого боку немає чітких рекомендацій щодо її якісної ...
 • Використання стратифікованого семплінгу контрольної вибірки для покращення предикативності моделей бустінгових дерев рішень 

  Пирогов, В. І.; Pyrohov, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено дослідження щодо забезпечення стабільності результату класифікації кредитоспроможності позичальника фізичної особи банку за допомогою алгоритму бустінгових дерев рішень з використанням стратифікованого ...
 • Моделювання загроз процесу європеїзації пенсійної системи України 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Позднякова, Л. О.; Pozdnyakova, L. O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В роботі виокремлено основні етапи реформування пенсійної системи України та здійснено аналіз основних показників. Проаналізовано показники доходів і видатків Пенсійного Фонду України по кожному із виокремлених етапів ...
 • Progressive Web Applications: революційні зміни у веброзробці 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Чернявський, К. І.; Chernyavskyi, K.I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню теоретико-методичних засад та практичних аспектів використання нової технології створення вебдодатків — Progressive Web Applications (PWA), яка була анонсована Google у 2015 році. PWA — це ...
 • Модифікація методів дослідження системи різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами для аналізу загроз соціо-безпеки в умовах пандемії 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна; Бабинюк, Олександра Іванівна; Babynuk, O. I.; Бабинюк, Александра Ивановна; Лютий, Олександр Іванович; Liutyj, O. I.; Лютый, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В роботі досліджено модельну задачу побудови і аналізу стійкості стану соціо-безпеки з точки зору загроз, які склалися для населення країн світу в теперішній час в умовах невизначеності, знайдено умови її стабілізації в ...
 • Використання евристичних і еволюційних алгоритмів для розв’язання задач управління 

  Грибков, С. В.; Hrybkov, S. V.; Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. V.; Гладка, Юлія Анатоліївна; Gladka, Y. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті висвітлено нові наукові результати, а саме математичну модель планування виконання замовлень, а також запропоновано модифікований алгоритм LBA, що забезпечує формування альтернативних планів виконання замовлень, ...
 • Системний аналіз гедоністичних індексів цін для хмарних обчислень 

  Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вивчення хмарних сервісів як економічних явищ є актуальним, тому що вони є вагомим ресурсом підвищення ефективності роботи підприємств і організацій. Підприємствам доцільно розробляти економіко-математичні моделі для ...
 • Огляд ключових технологічних трендів продажу квитків на видовищні заходи 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Плахтій, М. О.; Plakhtiy, M. O.; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Продаж квитків сьогодні є не просто одним з етапів підготовки до видовищного заходу, але багатогранним і трудомістким процесом. І справа не тільки в мінливих перевагах аудиторії і вимогливості сучасного глядача. Стрімко ...
 • До питання визначення розміру бюджету рекламної кампанії 

  Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вибір найкращого методу серед різномаїття підходів до визначення розміру рекламних бюджетів є задачею вибору альтернатив. Для успішного вирішення даної задачі потребується врахування різноманітних чинників, які визначають ...
 • Освіта, наука та інноваційні технології в епоху Індустрії 4.0. цифровізації і штучного інтелекту 

  Рамазанов, Султан Курбанович; Ramazanov, Sultan; Тішков, Богдан Олександрович; Tishkov, Bohdan; Тишков, Богдан Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11)

View More