DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти >
Дипломні роботи освітнього ступеня магістр >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30421

Название: Платіжні системи: проблеми та перспективи розвитку в Україні
Другие названия: Payment systems: problems and prospects of development in Ukraine
Авторы: Маршутіна, Яніна Вікторівна
Marshutina, Yanina
Scientific adviser: Гапонюк, Микола Анатолійович
Ключевые слова: Платіжні системи
проблеми
перспективи
розвиток
Payment systems
problems
prospects
development
Submit Date: 2019-05-17T09:02:15Z
Issue Date: 5-Feb-2019
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Маршутіна Я. В. Платіжні системи: проблеми та перспективи розвитку в Україні : магістер. дипломна робота : 072, Фінанси і кредит / Маршутіна Яніна Вікторівна ; наук. керівник Гапонюк М. А. ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т. ім. Вадима Гетьмана», Ф-т фінансів, Каф. фінансів. – Київ, 2019. – 101 с.
Краткий осмотр (реферат): Предметом дослідження є платіжні інструменти і банківські процедури, що забезпечують грошовий обіг. Об’єктом дослідження виступає платіжні системи. Мета дипломної роботи полягає в аналізі розвитку платіжних систем в Україні, обґрунтуванні проблем та їх рішень. Завданнями роботи є : Охарактеризувати економічну сутність та класифікації платіжних систем; Розглянути елементи платіжних систем; Оглянути наукові публікації з проблематики платіжних систем; Проаналізувуати елементи платіжних систем, їх стан та розвиток; Охарактеризувати проблеми розвитку платіжних систем в Україні; Розглянути перспективи розвитку платіжних систем в Україні. За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації щодо покращення функціонування платіжних систем в Україні. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності платіжних систем України з метою вдосконалення.
The subject of the study is payment instruments and banking procedures that provide monetary circulation. The object of research is payment systems. The purpose of the thesis is to analyze the development of payment systems in Ukraine, the substantiation of problems and their solutions. The tasks of the work are: To characterize the economic essence and classification of payment systems; Consider the elements of payment systems; Review scientific publications on the issues of payment systems; Analyze the elements of payment systems, their status and development; To characterize the problems of the development of payment systems in Ukraine; To consider prospects of development of payment systems in Ukraine. According to the results of the study, conclusions and recommendations for improving the functioning of payment systems in Ukraine are formulated. The obtained results can be used in the practice of payment systems of Ukraine in order to improve.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/30421
Appears in Collections:Дипломні роботи освітнього ступеня магістр

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Marshutina_Y.pdf569,29 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback