Browsing 2012 рік by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05)
 • Сіденко, Світлана; Кір’яков, Денис (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-12-28)
  У статті розглянуто сучасні питання стратегії і тактики міжнародних злиттів і поглинань. Показано циклічні хвилі злиттів і поглинань протягом останнього століття та їх мотивацію. Проаналізовано п’ять стратегій, яких ...
 • Поручник, Анатолій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
 • Бал-Вожняк, Тереза (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
  У статті на прикладі Польщі наведено парадокси, які сприяють блокуванню інновацій і обмеженню про-інноваційної організаційної поведінки. Їх усунення вимагає повторної інституціоналізації в напрямку суб’єктивного підходу ...
 • Вожняк, Міхал Габрієль (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-18)
  У цій статті представлено висновки щодо емпіричних досліджень теорії ендогенного зростання. Вони стосуються взаємозв’язків між синтетичними засобами економічного розвитку, людським капіталом і соціальною нерівністю. На ...
 • Фролова, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-19)
  У статті розглянуто актуальні проблеми розробки корпоративних стратегій компаній. Запропоновано класифікацію стратегій корпорацій з визначенням способів реалізації корпоративної стратегії. Проаналізовано сучасні світові ...
 • Луцишин, Зоряна; Цвігун, Тарас (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-01-27)
  У статті розглянуто валютну структуру міжнародної заборгованості України, її терміновість і взаємовплив з доларизаційними процесами всередині країни. Проведено детермінаційний аналіз дефініції «moral hazard».
 • Солодковський, Юрій Мечиславович; Довженко, Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-14)
  У даній статті ґрунтовно проаналізовано сучасний стан світового фармацевтичного ринку, визначено ключові фактори його розвитку та окреслені перспективні напрями трансформації діючої бізнес-моделі компаній-лідерів. Досліджено ...
 • Субочев, Олексій Валерійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-28)
  У статті автором висвітлено взаємозв’язок між інвестиціями і економічним зростанням. Побудовано економіко-математичну модель залежності ВВП і інвестицій в основний капітал. Розраховано баланс інвестиційних коштів для ...
 • Циганкова, Тетяна Михайлівна; Євдоченко, Олена Олександрівна; Шелестович, Наталія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-03)
  Досліджено маркетингові стратегії міжнародних компаній в умовах турбулентності глобального середовища та запропоновано їх типізацію за критерієм успішності для компаній, що працюють на міжнародних ринках промислових та ...
 • Паценко, Олег Юрійович; Молчанова, Еллана Юріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-19)
  У статті проаналізовано різні підходи до визначення світового фінансового ринку. Досліджено основні критеріальні підходи до структуризації сучасного світового фінансового ринку. Запропоновано власну модель структури світового ...
 • Цуприк, Любомир Мирославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
  У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених ...
 • Бойко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
  Глобальні зрушення у світовій економічній системі та трансформаційні процеси в Україні зумовлюють проблему формування та збереження економічної стійкості. Запропоновано ключові фінансово-кредитні детермінанти моніторингу ...
 • Галенко, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
  У статті розглянуто питання аналізу міжнародного фондового ринку, як економічної системи. Проаналізовано особливості сучасного міжнародного фондового ринку за умов кризової нестабільності.
 • Кокоріна, В. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
  У статті виявлено основні трансформації мотивів міжнародного бізнесу в умовах інформаційного глобалізму. Визначено основні інноваційні форми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва. ...
 • Нанавов, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
  У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності. Визначено основні чинники структурних перетворень у практиці ведення ...
 • Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мельник, Дмитро Сергійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
  У статті розглянуто актуальні питання оцінки фінансових ризиків в банках України, сучасні методики управління фінансовими ризиками, що використовуються українськими банками в сучасних умовах, виділено найсуттєвіші недоліки, ...
 • Чепіжко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
  У статті досліджено основні тенденції регулювання світової торгівлі послугами на глобальному рівні, розглянуто основні етапи розвитку міжнародної торговельної політики, сфокусувано увагу на дослідженні потенційних вигод ...
 • Чеберяк, Олена Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
  У статті схарактеризовано специфіку функціонування глобального продовольчого ринку, виокремлюються його особливості та тенденції. Особливу увагу звернено на дисбаланс глобального попиту та глобальної пропозиції, проаналізовано ...
 • Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
  У статті розглянуто авторський підхід щодо впливу світових фінансових інновацій на сучасний розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб. Проведений аналіз визначив дві основні їх функції: покращення розрахункових ...

Search DSpace


Browse

My Account