Спеціальні випуски

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Шевченко, Олена Леонідівна; Шевченко, Елена Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2001-05)
 • Давиденко, Тетяна Вікторівна; Давиденко, Татьяна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-31)
 • Шевченко, Ольга Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
  Стаття присвячена проблемам оцінювання та контролю іншомовної комунікативної компетентності студентів та, зокрема, її основних компонентів — лінгвістичного, соціолінгвістичного та прагматичного. Тестовий контроль розглядається ...
 • Цисарук, Олександра Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14)
 • Случайна, Лариса Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
  У статті здійснено аналіз складових культурологічного потенціалу дисципліни «Ділова іноземна мова», поглядів українських та зарубіжних науковців щодо їх систематизації; на основі матеріалів, викладених у статті, запропоновано ...
 • Комендант, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22)
  Розглянуто метафоричну природу інтелектуального капіталу в умовах нової економіки з використанням методики Г. Лакофа та М. Джонсона. Визначено основні загальновживані метафори категорії знань.
 • Капустіна, Ольга Володимирівна; Чеботарьова, Людмила Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16)
  У статті проаналізовано основні результати досліджень вітчизняної та зарубіжної науки з проблем перекладу. Визначено основні проблеми адекватного перекладу як одного з каналів спілкування. Обґрунтовано шляхи застосування ...
 • Васильєва, Тетяна Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11)
  Стаття присвячена дослідженню функціонування концептуальної метафори у текстах іспаномовної преси з економічної тематики. Увагу акцентовано на визначенні основних метафоричних моделей, притаманних текстам сучасної іспаномовної ...
 • Юрченко, Е. Е. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13)
  Статья посвящена выявлению особенностей использования автомобильного транспорта в международном туризме на современном этапе. Показано значение автомобильного транспорта в развитии туризма. Определена структура автомобильного ...
 • Шемет, Тетяна Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12)
  У статті аналізується вплив фінансової глобалізації на вибір стратегічних пріоритетів монетарної політики держави. Особлива увага приділяється модифікації трилеми («неможливої трійці» Манделла-Флемінга) на квадрилему.
 • Шевчук, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  У статті досліджено роль державного фінансового контролю в глобальній економіці та вплив глобалізаційних процесів на організацію державного фінансового контролю. Зроблено висновок, що державний фінансовий контроль в умовах ...
 • Шакіна, Н. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  Розглянуто проблеми та перспективи державного регулювання науково-технічної та інноваційної сфери України. Обґрунтовано важливість розвитку та вдосконалення вищеназваних сфер діяльності для переходу України на більш високий ...
 • Чернюк, Д. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01)
  У статті викладено особливості розвитку банківської системи України. На основі аналізу та оцінки сучасного стану банківської системи сформульовано основні її проблеми і недоліки, а також запропоновано можливості їх вирішення.
 • Черницька, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
  Практика формування макроінноваційної стратегії в Україні фактично відсутня, як і в багатьох країнах СНД, разом з тим без такого досвіду неможливо ефективно здійснювати інноваційну діяльність, що займає значуще місце у ...
 • Чеберяк, Олена Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
  У статті схарактеризовано специфіку функціонування глобального продовольчого ринку, виокремлюються його особливості та тенденції. Особливу увагу звернено на дисбаланс глобального попиту та глобальної пропозиції, проаналізовано ...
 • Хоменко, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24)
  У статті розкрито особливості та етапи формування інноваційної моделі розвитку Китаю, проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку КНР через призму світових рейтингів.
 • Ходакевич, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  У статті розглядається проблема державної участі в банківській системі. Проведено розгляд ключових теоретичних концепцій державної присутності у банківській сфері з метою узагальнення та обґрунтування методологічних засад ...
 • Токар, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-21)
  У статті оцінено вплив інноваційно-інвестиційної діяльності в реальному секторі економіки України на рівень економічної безпеки держави; виявлено перспективи зростання обсягу реалізації інноваційної продукції при дотриманні ...
 • Смалійчук, Ганна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23)
  У статті розглянуто проблему адаптації іммігрантів, визначено значення процесу адаптації іммігрантів у сфері управління міграційними процесами в Україні. Описано методи, за допомогою яких можливо практично впроваджувати ...
 • Салмінський, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20)
  Статтю присвячено аналізу системи валютного регулювання і контролю в Україні на сучасному етапі та розробці теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо її вдосконалення.

View More