Browsing Частина 1 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Поручник, Анатолій Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
 • Цуприк, Любомир Мирославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
  У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених ...
 • Бойко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
  Глобальні зрушення у світовій економічній системі та трансформаційні процеси в Україні зумовлюють проблему формування та збереження економічної стійкості. Запропоновано ключові фінансово-кредитні детермінанти моніторингу ...
 • Галенко, Наталія Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
  У статті розглянуто питання аналізу міжнародного фондового ринку, як економічної системи. Проаналізовано особливості сучасного міжнародного фондового ринку за умов кризової нестабільності.
 • Кокоріна, В. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
  У статті виявлено основні трансформації мотивів міжнародного бізнесу в умовах інформаційного глобалізму. Визначено основні інноваційні форми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобального інноваційного суперництва. ...
 • Нанавов, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
  У статті окреслено основні тенденції та проблеми функціонування фінансових систем ісламських країн за умов сучасної фінансово-економічної нестабільності. Визначено основні чинники структурних перетворень у практиці ведення ...
 • Мусієць, Тетяна Вікторівна; Мельник, Дмитро Сергійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
  У статті розглянуто актуальні питання оцінки фінансових ризиків в банках України, сучасні методики управління фінансовими ризиками, що використовуються українськими банками в сучасних умовах, виділено найсуттєвіші недоліки, ...
 • Чепіжко, О. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-29)
  У статті досліджено основні тенденції регулювання світової торгівлі послугами на глобальному рівні, розглянуто основні етапи розвитку міжнародної торговельної політики, сфокусувано увагу на дослідженні потенційних вигод ...
 • Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-30)
  У статті розглянуто авторський підхід щодо впливу світових фінансових інновацій на сучасний розвиток ринку банківського обслуговування фізичних осіб. Проведений аналіз визначив дві основні їх функції: покращення розрахункових ...
 • Рибалко, Юлія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
  У розвитку світової економіки останніх десятиліть домінують процеси глобалізації, що визначають напрями і пріоритети сучасного етапу транснаціоналізації, впливаючи на стратегічні інтереси всіх суб’єктів бізнесу, серед яких ...
 • Панченко, Євген Григорович; Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Фурсова, Олена Вікторівна; Фурсова, Елена Викторовна; Кір’якова, Марина Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-07)
  Розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності на кожній з її стадій. Здійснено аналіз вкладень у R&D найбільших за даним показником ТНК світу в період 2004—2010 рр. Обґрунтовано тезу про те, що успіх у ...
 • Панчук, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09)
  Транснаціональні корпорації з метою подолання конкурентності і запобігання банкрутства значну увагу приділяють теоретичним і практичним аспектам методики реорганізації і реструктуризації своїх підприємств.
 • Романенко, Ірина Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  У статті представлено результати проведеного дослідження з регулювання міжнародною трудовою міграцією, з’ясовані напрями та обсяги трудової міграції в країни світу, представлений механізм регулювання міграційними потоками, ...
 • Череп, А. В.; Северина, С. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  Акцентовано увагу на взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, визначено головні інтереси, які вони можуть переслідувати при взаємодії з підприємством. Обґрунтовано необхідність розробки системи показників для управління ...
 • Алаторських, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  Статтю присвячено процесам формування інвестиційних потоків та їх характерні сучасні світові тенденції, які визначаються інвестиційним кліматом.
 • Ткаленко, Світлана Іванівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  У статті висвітлено характеристику глобалізації та глобальних інтеграційних процесів, зазначаються причини активізації інтеграційних процесів, визначається роль ТНК як рушійної сили глобальних інтеграційних процесів. В ...
 • Фомичева, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  Статья посвящена выявлению объективных причин доминирования национальных экономик в мировой или региональных экономических системах и систематизации характеристик, присущих динамично растущим экономикам.
 • Цурік, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  Проаналізовано теоретичні засади стратегічного управління, розкрито сутність стратегічного управління та стратегії, зокрема, як інструменту управління підприємством в умовах нестабільності. Запропоновано алгоритм розробки ...
 • Дейнека, Т. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  У статті представлено діалектичний підхід до визначення ролі інновацій у процесах глобального та макроекономічного розвитку. Показано перетворюючу силу інновацій, яка забезпечує перехід суспільства на новий рівень ...
 • Гречин, В. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10)
  У статті розглянуто економічну літературу, присвячену дослідженню впливу компаній з іноземним капіталом на зміну заробітної платні у країнах, що розвиваються; обґрунтовано доцільність поділу компаній з іноземним капіталом ...

Search DSpace


Browse

My Account