Browsing Випуск № 81 by Subject "519.86"

Sort by: Order: Results:

 • Ніколаєв, М. Г.; Nikolajev, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  В роботі розглянуто бізнес-планування з точки зору багатокритеріальної оптимізації. Здійснено впровадження концепції багатоцільової багатокритеріальної задачі, розробленої та дослідженої Верченком П.І. Визначено ключові ...
 • Стрельченко, Інна Іллівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  У статті викладено методологічні аспекти використання інтегральних рівнянь для апроксимації динаміки валютних курсів. Розроблена економіко-математична модель на базі інтегрального рівняння Вінера-Хопфа, одержана імпульсна ...
 • Галіцин, Володимир Костянтинович; Суслов, Олег Павлович; Галіцина, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Розроблено багатоступеневу економіко-математичну модель оптимізації плану інноваційного розвитку підприємства з врахуванням його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. Сформульовано передумови та викладено ...
 • Бондаренко, Віктор Євгенович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  В роботі описано алгоритм методу Монте-Карло для моделювання і аналізу ризиків валютного портфеля. На основі описаного алгоритму розроблено систему для моделювання і аналізу ризиків валютного портфеля.
 • Солодухін, С. В.; Клопов, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-04)
  Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми класифікації загроз економічної безпеки промислового підприємства відповідно до діяльності підприємства та зовнішнього середовища. В статті запропоновано класифікацію та ...

Search DSpace


Browse

My Account