Економіка та підприємництво

Recent Submissions

 • Мякишевська, Олена Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглядається необхідність використання іпотеки підприємства з метою формування його інвестиційних ресурсів. Визначено поняття іпотеки і іпотечного кредиту, висвітлено особливості іпотеки підприємства як цілісного ...
 • Майорова, Тетяна Володимирівна; Mayorova, Tetyana; Майорова, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті досліджено сутність економічної глобалізації, виокремлено її основні суперечності, позитивні та негативні прояви на соціально-економічний розвиток країн, що розвиваються. Проаналізовано наукові підходи вітчизняних ...
 • Власова, Інна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто основні проблемні питання, що стосуються теоретичного осмислення інновації, інноваційної діяльності, інноваційного розвитку. Узагальнено сучасне розуміння інновацій; визначено співвідношення серед інших ...
 • Диба, Олександр Михайлович; Нагорна, Ольга Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-13)
  У статті досліджується особливості фінансування комунального господарства за рахунок недержавних джерел фінансування, проаналізовано сучасний стан потенційних джерел формування фінансових ресурсів для належного забезпечення ...
 • Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr Myhajlovych; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Стрижак, Артур Петрович; Stryzhak, Artur (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-21)
  Розглянуто проблеми сучасного рівня капіталізації банківської системи України за аспектами позитивного і негативного впливу іноземного інвестування, запропоновано заходи збільшення капіталізації.
 • Диба, Олександр Михайлович; Дыба, Александр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У статті обґрунтовано основні теоретичні парадигми інноваційної діяльності. Розглянуто точки зору вітчизняних і зарубіжних вчених на її природу та сутність. Проведено аналіз еволюції поглядів на інноваційну діяльність та ...
 • Петренко, Ірина Павлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-16)
  У статті досліджено стан ринку цільових облігацій в Україні, проаналізовано динаміку показників його розвитку, визначено умови, у яких функціонував вітчизняний ринок цільових облігацій у 2006—2011 роках.
 • Онікієнко, Сергій Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-10)
  Досліджено природу функціонування системи фінансового посередництва, визначено її цілі і функції. Для вирішення існуючих регуляторних суперечностей з метою підвищення ефективності фінансового сектору запропоновано у якості ...
 • Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-12)
  Стаття присвячена основним питанням інноваційного розвитку, щодо визначення основних напрямків стимулювання та джерелам фінансування інноваційної діяльності.
 • Поліщук, Євгенія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-16)
  У статті визначено основні теоретичні підходи щодо інвестиційного потенціалу суб’єктів господарювання. Схарактеризовано його структуру.
 • Диба, Михайло Іванович; Власова, Інна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-22)
  У статті розглянуто питання фінансового забезпечення інноваційних проектів суб’єктів господарювання з позиції системного підходу. Це дало змогу розглянути структурні компоненти фінансового забезпечення інноваційних проектів ...
 • Тимченко, Юлія Вікторівна; Tymchenko, Julia (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто вплив політики «воєнного комунізму» на функціонування кооперативних організацій у господарській системі України з метою врахування цього досвіду в процесі формування державної політики щодо інституційного ...
 • Курбет, Олександра Петрівна; Kurbet, Oleksandra (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-11-18)
  У статті розглянуто теоретичне відображення та практичне втілення ідей М. Х. Бунге стосовно державного регулювання економіки за основними напрямами: регулювання підприємницької діяльності, банківської та податкової систем ...
 • Чернятевич, Ярослава Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглядається еволюція наукових поглядів на сутність економічної організації як економічного суб’єкта.
 • Коцупатрий, Михайло Миколайович; Kotsupatryy, M.; Коцупатрый, Михаил Николаевич; Кушнір, В. О.; Kushnir, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Метою дослідження є означення економічної категорії «супутня продукція», висвітлення особливостей обліку та технології виробництва супутньої продукції, у тому числі субпродуктів, дослідження сучасних способів оцінки ...
 • Кушнір, В. О.; Kushnir, V. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Метою дослідження є визначення особливостей калькулювання собівартості продукції м’ясо-жирового виробництва та вдосконалення її методики з метою підвищення правильності визначення виробничих витрат та вартості продукції. ...
 • Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, S. I.; Ковач, Светлана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті з’ясовано, що в Україні система нормативно-правового регулювання трансфертного ціноутворення формуються значною мірою під впливом Організації економічного співробітництва та розвитку і є такою, що постійно ...
 • Юрченко, Т. В.; Yurchenko, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено основні види оцінки земельних ресурсів залежно від мети та методів її проведення. Здійснено аналіз нормативно-правових актів, які регламентують порядок проведення оцінки земельних ресурсів. З’ясовано, що вартість, ...
 • Кругла, Марина Миколаївна; Кruhla, M. N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто значення та завдання обліково-аналітичних інструментів у формуванні інформаційного забезпечення системи управління підприємства. Змістом управління є по стійне прийняття управлінських рішень, спрямованих ...
 • Зарицька, Наталія Петрівна; Zarizka Natalya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Дослідження присвячене розвитку агрохолдингів в Україні. Висвітлено роль агрохолдингів у розвитку орендних земельних відносин. Розглянуто ефективність діяльності даних компаній в умовах оренди землі на сучасному етапі.

View More