Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Сервіс-дизайн як об’єкт наукових досліджень: бібліографічний аналіз 

  Потієнко, О. В.; Potiienko, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті викладена інформація щодо виникнення, розвитку, змістовних характеристик сервіс-дизайну як інноваційної концепції, методології та інструменту клієнтоорієнтованого проектування різноманітних видів послуг. Проведено ...
 • Формування бази знань експертного оцінювання вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Стаття присвячена дослідженню актуальних питань вибору типу організаційного дизайну корпоративного підприємництва за заданими параметрами внутрішнього підприємницького проєкту (предикторами). Авторами запропоновано шість ...
 • Асиметрія інтегрованого розвитку підприємств в умовах ліквідації наслідків війни 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Дане дослідження спрямоване на розробку методичного підходу до діагностики якості розвитку бізнесу на основі асиметрії його інтегрованості у процесі ліквідації наслідків воєнних дій. Запропоновано методичний підхід, який ...
 • Цифрова трансформація vs оптимізація: інноваційні можливості для держави та бізнесу в процесі здійснення публічних закупівель 

  Карпенко, Олександр Валентинович; Karpenko, Oleksandr; Карпенко, Александр Валентинович; Федірко, Наталія Вікторівна; Fedirko, Nataliia; Федирко, Наталия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Ключовим трендом сучасного суспільного розвитку є впровадження цифрових технологій в публічному управлінні та адмініструванні. Особливого значення набувають проекти цифровізації для регулювання державою процесів здійснення ...
 • Використання інформації з відкритих джерел для маркетингових досліджень товарних ринків 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiuk, Oleksii; Олексюк, Алексей Иванович; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafaliuk, Oleksandr; Шафалюк, Александр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  Опрацьовано альтернативні способи збору і обробки даних з відкритих джерел інформації, що формують загальне розуміння ситуацій і тенденцій розвитку бізнесу на цільових ринках товарів і послуг. Розроблено рекомендації щодо ...
 • Теоретичні засади механізму реалізації підприємницької діяльності 

  Рибак, М. О.; Rybak, M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  В статті здійснено дослідження теоретичних аспектів формування механізму реалізації підприємницької діяльності та його складових – економічної, організаційної, соціальної, а також окреслено особливості їх спільної ...
 • Взаємопов’язані категорії економічного зростання підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  У статті узагальнено наукові позиції щодо визначення економічного зростання підприємства. Встановлено змістовний взаємозв’язок економічного зростання та таких категорій як «економічні результати», «масштаби підприємства», ...
 • Діагностування кредитних угод підприємства з банками 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено критичний аналіз існуючих у науковій літературі та практиці господарювання наукових поглядів на питання аналізування позикового капіталу. Зроблено наголос на важливості діагностики кредитних ...
 • Антикризові стратегії управління бізнесом в сучасних умовах 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич; Несват, А. Ю.; Nesvat, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена розгляду економічної сутності стратегій управління бізнесом в сучасних умовах господарювання. Визначено, що підвищена нестабільність і складність зовнішніх та внутрішніх умов функціонування бізнесу ...
 • Методичні засади забезпечення результативності управління державними корпоративними правами 

  Пророк, В. В.; Prorok, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Запропоновано концепцію результативного управління державними корпоративними правами, яка грунтується на встановленні ключових показників результативності та обгрунтування їх цільових значень на основі бенчмаркінгових ...
 • Врахування негативних наслідків вирощування соняшнику при оцінюванні його ефективності 

  Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, O. Yu.; Стариков, Александр Юрьевич; Коваль, Анастасія Юріївна; Koval, A.; Коваль, Анастасия Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У роботі представлено обґрунтування методики та результати оцінки негативних наслідків вирощування соняшнику для наступних культур у сівозміні. Здійснено розрахунок даного зовнішнього сукупного ефекту у вигляді додаткових ...
 • Комерціалізація інноваційної діяльності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Козенюк, І. О.; Kozeniuk, I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто актуальні питання комерціалізації інноваційної діяльності та ключові аспекти забезпечення ефективності і стимулювання комерціалізації інновацій. Досліджено поняття комерціалізації та інноваційної ...
 • Методологічні аспекти оцінювання ефективності інтегрованих маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі 

  Березюк, В. О.; Bereziuk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті актуалізовано проблематику формування ефективних маркетингових програм через застосування науково-обгрунтованої методології оцінювання ефективності маркетингових комунікацій в інтернет-середовищі як частини системи ...
 • Особливості використання потенціалу ресурсної циркулярності лісових господарств 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Кошель, А. Г.; Koshel, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню потенціалу ресурсної циркулярності лісових господарств. У роботі проаналізовано сутність та узагальнено категорійний апарат «циркулярної економіки», на основі якого сформовано її сучасне бачення ...
 • Особливості використання людських ресурсів у досягненні конкурентоспроможності підприємства 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна; Циганова, К. В.; Tsyhanova, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Для сучасної компанії успішність її діяльності знаходиться під впливом ефективності та якості підготовки її робітників, а з цього випливає залежність від людських ресурсів результатів діяльності та конкурентоспроможності ...
 • Роль земельних ресурсів в підтримці виробників органічної сільськогосподарської продукції регіону 

  Гмиря, В. П.; Hmyria, V.; Богун, М. М.; Bogun, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Для вирішення проблем глобальної продовольчої і енергетичної безпеки, а також зміни клімату необхідні докорінні перетворення методів ведення сільського господарства і землекористування. Численні переваги в цьому сенсі ...
 • Цифрова трансформація як драйвер економічного зростання індустріальних компаній 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Смирнов, Євген Євгенович; Smirnov, Ye.; Смирнов, Евгений Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті представлено результати критичного аналізу термінів, що визначають цифрову трансформацію (оцифрування, цифровізація, діджиталізація). Аргументовано позицію авторів щодо змістовного наповнення категорії «цифрова ...
 • Аналіз макроекономічних показників світової економіки в період пандемії 

  Мельник, Олексій Михайлович; Melnik, Oleksiy; Мельник, Алексей Михайлович; Кульбачний, Сергій Володимирович; Kulbachnyi, Serhii; Кульбачный, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Проаналізовано умови виникнення коронавірусної інфекції та наведено макроекономічні показники до періоду пандемії. Графічно представлено динаміку рецесії світових економік і перелічено найпостраждаліші галузі. Зроблено ...
 • Порівняльний аналіз податкових ставок в Україні та країнах європейського союзу 

  Глигало, Н. А.; Hlyhalo, N.; Кулик, Ю. М.; Kulyk, Y.; Ткаченко, А. А.; Tkachenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Статтю присвячено дослідженню рівня оподаткування за окремими податками в Україні та країнах ЄС. Доведено актуальність визначення оптимального рівня податків задля наповнення бюджету. Визначено особливості таких податків, ...
 • Управління фінансовою стійкістю банків як невід’ємною складової національної економіки України 

  Богун, M. M.; Bogun, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розкрито економічний зміст поняття «стійкість банку» і показано його зв’язок з такими категоріями, як «стабільність», «ліквідність», «платоспроможність», «конкурентоспроможність»; досліджено фактори, що впливають на ...

View More