Show simple item record

dc.contributor.authorСуторміна, Катерина Миколаївна
dc.contributor.authorSutormina, Kateryna
dc.contributor.authorСутормина, Екатерина Николаевна
dc.date.accessioned2020-10-01T10:56:37Z
dc.date.available2020-10-01T10:56:37Z
dc.date.issued2018-11-21
dc.identifier.citationСуторміна К. М. Регулювання процесів концентрації в банківській системі України / Суторміна Катерина Миколаївна // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 221–234.uk_UA
dc.identifier.issn2310-9734
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/34016
dc.description.abstractМета дослідження. Поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській системі України. Методологія. Використано абстрактно-логічний метод (у процесі теоретичних умовиводів і формування висновків), метод порівняльного аналізу (у процесі дослідження різних понять) та емпіричні методи досліджень. Отримані результати. Було виявлено проблемні аспекти державного регулювання процесів концентрації банківського капіталу в Україні, надано пропозиції щодо його вдосконалення, обґрунтовано межі концентрації банківського капіталу та критерії їх оцінки. Цінність дослідження. Доведено, що концентрація капіталу виправдана, якщо рівень економічної ефективності банківської діяльності підвищується на стільки, щоб компенсувати негативні наслідки монополізації ринку. Монополізація ринку визначається ступенем контролю над цінами. З метою мінімізації деструктивного впливу монополізації банківського ринку виникає питання визначення раціонального ступеня концентрації банківського капіталу, а також наявності системи державного регулювання монопольних процесів і контролю конкурентних ринкових відносин. Research objective. The paper aims at deepening of theoretical foundations and development of practical recommendations on measures of state regulation of concentration processes in the banking system of Ukraine. Methodology. The research is based on the abstract-logical method (used for theoretical study and formation of conclusions), the method of comparative analysis (at examining of various concepts), and empirical methods of research. Findings. The article identified the problematic aspects of state regulation of bank capital concentration processes in Ukraine, developed proposals for its improvement, and substantiated the limits of bank capital concentration and criteria of their evaluation. Value Added. It is proved that the concentration of capital is justified if the level of economic efficiency of banking activity increases only to compensate for the negative effects of market monopolization. Monopolization of the market is determined by the degree of price control. In order to minimize the destructive influence of the monopolization in the banking market, the research addresses issues of determination of reasonable degree of bank capital concentration, as well as ensuring state regulation of monopoly processes and control of competitive market relations.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk_UA
dc.subjectконцентрація банківського капіталуuk_UA
dc.subjectрегулювання процесів концентраціїuk_UA
dc.subjectбанківська система Україниuk_UA
dc.subjectмежі концентрації банківського капіталуuk_UA
dc.subjectconcentration of bank capitaluk_UA
dc.subjectregulation of concentration processesuk_UA
dc.subjectbanking system of Ukraineuk_UA
dc.subjectlimits for concentration of bank capitaluk_UA
dc.titleРегулювання процесів концентрації в банківській системі Україниuk_UA
dc.title.alternativeRegulation of concentration processes in the banking system of Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.subject.udc336.71 (043.3)(477)uk_UA


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record