Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University

Кафедра економіко-математичного моделювання

Кафедра економіко-математичного моделювання

 

Recent Submissions

 • Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg (Інститут аграрної економіки УААН, 2002)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У практикумі запропоновано розв’язування типових прикладів та завдання для практичних, самостійних та лабораторних робіт з математичного моделювання динаміки малого підприємництва, економічної безпеки регіонів, економічного ...
 • Ignatova, Iuliia; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Игнатова, Юлия Владимировна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталія Володимирівна; Даценко, Наталия Владимировна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталія Василівна; Рудик, Наталия Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  An important factor of impact on the development and living abilities of small and medium-sized innovation enterprises, including startups, is the opportunity to evaluate their investment attractiveness. The main reason ...
 • Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Кулян, А. В.; Прокопюк, О. С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
  Розглядається задача про побудову оптимальних значень параметрів математичних моделей, що застосовуються при інвестуванні у цінні папери.
 • Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Рутицька, В. В.; Кулян, А. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем банківських активів як задача оптимізації динамічної системи.
 • Гаращенко, Федір Г.; Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), 2017)
  Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та ...
 • Гаращенко, Федір Г.; Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), 2015)
  Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного ...
 • Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  Розглядається проблема дослідження оптимальної структури портфеля інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі оптимального керування ...
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Кравченко, Тетяна Володимирівна; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Татьяна Владимировна; Трохановський, Владислав Ігорович; Trokhanovskyi, Vladyslav; Трохановский, Владислав Игоревич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013-05)
 • Кулян, Віктор Романович; Рутицька, Владислава Валеріївна; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Тукало, В. О. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013-05)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Семашко, Катерина А. (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013-05)
 • Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytiuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (Національний університет «Острозька академія», 2013-05)
 • Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Трокоз, Любов О.; Trokoz, Liubov (Національний університет «Острозька академія», 2013-05)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Семашко, Катерина А. (Національний університет «Острозька академія», 2013-05)
 • Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-05)
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Трохановський, Владислав Ігорович; Trokhanovskyi, Vladyslav; Трохановский, Владислав Игоревич (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-05)
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Бондар, В. А. (Видавничий дім «Гельветика», 2016-11)
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Бондар, В. А. (Видавничий дім «Гельветика», 2016-12)
 • Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yuriy; Коляда, Юрий Васильевич; Ковадло, В. П. (Чернігівський національний технологічний університет, 2017-12-05)

View More