Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Кафедра економіко-математичного моделювання

Кафедра економіко-математичного моделювання

 

Recent Submissions

 • Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, Iuliia; Игнатова, Юлия Владимировна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, Valdemar; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, Valdemar; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (Ужгородський національний університет, 2019)
  В роботі розглянуто побудову моделей динаміки змінення макроекономічних показників ВВП за ПКС для окремих країн Європи. Для моделювання розвитку економічної системи з метою визначення прогнозних значень окремих часових ...
 • Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна (Одеський національний економічний університет, 2019)
  У статті розглянуто моделювання динамічних економічних систем, еволюція яких описується системою спостережуваних змінних. Використано методологію динамічного факторного моделювання, побудовано математичну модель, що ...
 • Катунина, Ольга Сергеевна; Katunina, Olga; Катуніна, Ольга Сергіївна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  В статье рассмотрены вопросы моделирования динамики экономической системы, которая описывается совокупностью показателей из некоторых основных мировых фондовых индексов. Обоснована практическая возможность применения ...
 • Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytiuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (Національний університет «Острозька академія», 2013)
  У статті проаналізовано наявний математичний інструментарій, який використовується в оцінюванні мотивації персоналу. Подано аналіз праць як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників, які досліджували теоретико-практичт ...
 • Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytyuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2014)
  Досліджено основні аспекти мотивації та стимулювання інноваційної діяльності, зокрема науково-педагогічного персоналу ВНЗ та виділено основні види мотивації в залежності від факторів. Представлена рейтингова модель ...
 • Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Попович, Л. О.; Popovych, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті освіта розглядається як основа розвитку національних економік. Зазначено, що успіху досягають ті країни, які змогли забезпечити високий рівень розвитку освіти, продукують нові знання, використовують нові технології. ...
 • Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна; Гузенко, Оксана Юріївна; Huzenko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто питання розробки математичного інструментарію дослідження тенденцій формування попиту та прогнозування розвитку ринку продуктів харчування. Встановлено, що процес реалізації та продажів морозива у торговельних ...
 • Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Бесчастна, Галина Олександрівна; Beschastna, Galyna; Бесчастная, Галина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті наведено результати дослідження у сфері визначення рівня стійкості страхових компаній України та їх рейтингування на засадах економіко-математичного моделювання. Аналіз існуючих підходів виявив, що застосування ...
 • Бондаренко, Максим В.; Bondarenko, Maksym; Бондаренко, Віктор М.; Bondarenko, Victor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто класичний і бінарний підходи до імплементації генетичного алгоритму оптимізації. Генетичний алгоритм оптимізації дозволяє знаходити глобальний мінімум як випуклих функцій (таких, що мають лише один мінімум), ...
 • Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg (Інститут аграрної економіки УААН, 2002)
 • Вітлінський, Вальдемар Володимирович; Vitlinskyy, V. V.; Витлинский, Вальдемар Владимирович; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg; Скіцько, Володимир Іванович; Skitsko, Volodymyr; Скицко, Владимир Иванович; Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У практикумі запропоновано розв’язування типових прикладів та завдання для практичних, самостійних та лабораторних робіт з математичного моделювання динаміки малого підприємництва, економічної безпеки регіонів, економічного ...
 • Ignatova, Iuliia; Ігнатова, Юлія Володимирівна; Игнатова, Юлия Владимировна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталія Володимирівна; Даценко, Наталия Владимировна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталія Василівна; Рудик, Наталия Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  An important factor of impact on the development and living abilities of small and medium-sized innovation enterprises, including startups, is the opportunity to evaluate their investment attractiveness. The main reason ...
 • Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Кулян, А. В.; Прокопюк, О. С. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014)
  Розглядається задача про побудову оптимальних значень параметрів математичних моделей, що застосовуються при інвестуванні у цінні папери.
 • Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Рутицька, В. В.; Кулян, А. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013)
  Розглядається проблема побудови математичної моделі та управління портфелем банківських активів як задача оптимізації динамічної системи.
 • Гаращенко, Федір Г.; Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), 2017)
  Наукове дослідження присвячено розробленню нових та застосуванню відомих методів математичного моделювання для розв’язання задачі оптимального інвестування у ризиковані цінні папери. Сформульовано нові постановки задач та ...
 • Гаращенко, Федір Г.; Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (ІПСА), 2015)
  Розглянуто проблему ідентифікації параметрів математичних моделей динамічних процесів, які можуть бути описані звичайними диференціальними рівняннями та системами рівнянь. На прикладі математичних моделей динамічного ...
 • Кулян, Віктор Романович; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  Розглядається проблема дослідження оптимальної структури портфеля інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі оптимального керування ...

View More