Recent Submissions

 • Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У даній статті розглянуто алгоритм функціонування інтелектуальної системи прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі динамічної нормативно-індексної моделі. Запропонований автором адаптований ...
 • Моніторинг стану та моделювання динамики ринку криптовалют 

  Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич; Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, V.; Дербенцев, Василий Джорджевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
 • Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002-06-13)
  Дисертація містить результати дослідження цінових процесів на ринку опціонів засобами економіко-математичного моделювання з урахуванням чинників, що виникають в умовах програмної торгівлі. В роботі проведено порівняльний ...
 • Моніторинг результатів навчальної діяльності студентів як засіб підвищення якості навчання 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (Херсонський державний університет, 2014-06)
 • Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2016-05)
 • Атестація дистанційних курсів як обов’язкова складова системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Красюк, Юлія Миколаївна; Krasiuk, Iuliia; Красюк, Юлия Николаевна (Київський національний університет будівництва і архітектури, 2017-05)
 • Моделювання інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства 

  Чубаєвський, Віталій Іванович; Chubаiеvskуi, Vitаliу; Чубаевский, Виталий Иванович; Рзаєва, Світлана Леонідівна; Rzаiеvа, Svitlаnа; Рзаева, Светлана Леонидовна; Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, Dmytro; Рзаев, Дмитрий Александрович (Чернігівський національний технологічний університет, 2019)
  Актуальність теми дослідження. У статті описано технологію розробки та моделювання інформаційно- аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства. Інформаційно-аналітична система дає можливість формувати ...
 • Застосування методів машинного навчання до прогнозування часових рядів криптовалют 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням прогнозування короткострокової динаміки часових рядів криптовалют за допомогою методів машинного навчання (ML). Проаналізовано методологічні засади, переваги та недоліки використання ML-алгоритмів ...
 • IТ-компонента моніторингу якості освітнього процесу економічного університету 

  Сільченко, Марина Валеріївна; Silchenko, Maryna; Сильченко, Марина Валерьевна; Горбов, Владислав Володимирович; Horbov, V. V.; Горбов, Владислав Владимирович; Горбова, Юлія Сергіївна; Horbova, Y. S.; Горбова, Юлия Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті актуалізується необхідність комплексної оцінки якості освітньої діяльності. Надано визначення якості освіти в рамках соціологічного та економічного дискурсу. Акцентується увага на якості освіти як складностру ...
 • Системний підхід в правовій інформатиці 

  Петренко, Людмила Миколаївна; Petrenko, Lyudmila; Петренко, Людмила Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто питання, пов’язані з розвитком нового наукового напрямку — правової інформатики як міждисциплінарної галузі знань, особливу увагу приділено теоретико-методологічним основам системного підходу, його ...
 • Моніторинг стану часових рядів валютних котирувань з використанням рядів Фур’є 

  Дербенцев, Василь Джоржович; Derbentsev, Vasil; Дербенцев, Василий Джорджевич; Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Робота присвячена питанням можливості застосування рядів Фур’є для аналізу часових рядів валютних котирувань у режимі реального часу. При використанні технічного аналізу стану валютних ринків коливання валютних котирувань, ...
 • Архітектура когнітрона в інтелектуальній банківській системі 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, T. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В даній статті розглядається архітектура та організація інтелектуальної банківської системи на основі функціонування чотиришарового когнітрона Фукушіми. Адаптовано алгоритм самонавчання когнітрона в системі, який оптимально ...
 • Спектральний аналіз економічних циклів 

  Овчаренко, Андрій Анатолійович; Ovcharenko, А.; Овчаренко, Андрей Анатольевич; Безкоровайний, Віталій Сергійович; Bezkorovainyi, V. S.; Безкоровайный, Виталий Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Цифровізація економіки та суспільства як драйвер змін в освітньому середовищі 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Бердянський державний педагогічний університет, 2019-09)
 • Метoди рoзрoбки та захисту автoматизoванoї системи управління oбліку успішнoсті студентів 

  Рзаєв, Дмитро Олександрович; Rzaiev, D. O.; Рзаев, Дмитрий Александрович; Рзаєва, Світлана Леонідівна (Університет державної фіскальної служби України, 2019-05)
 • Інформаційні технології як чинник змін в освітньому середовищі 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Університет державної фіскальної служби України, 2019-05)
 • ІКТ у Німеччині: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна; Норенко, Євгенія Олександрівна (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2018-04)
 • Developing Future English Teachers’ Overall Communicative Language Ability: Open Educational Resources Usage 

  Malykhin, Oleksandr; Aristova, Nataliia; Dybkova, Liudmyla; Дибкова, Людмила Миколаївна; Дыбкова, Людмила Николаевна (LUMEN Publishing House, 2019)
  The main objective of research is to investigate into the use of open educational resources in developing future English teachers’ overall communicative language ability. To achieve progress in attaining the main objective ...
 • Розвиток цифрової компетентності студентів у процесі здійснення науково-дослідної роботи 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Бердянський державний педагогічний університет, 2019)
  Стрімкий розвиток та конвергенція нових інформаційних технологій спричиняє швидку та кардинальну трансформацію у всіх сферах життя суспільства, включаючи освітнє середовище. Метою дослідження, представленого у статті, ...
 • Перспективи електронного навчання у 21 столітті за допомогою застосування мобільних девайсів 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2019)
  Мобільні пристрої представили нове покоління освітніх інструментів, які надають змогу творчо використовувати миттєвий доступ до багатства Інтернет-ресурсів. Ці пристрої є відносно новим інструментом у педагогічному ...

View More