Альманах "УНІВЕРСИТЕТСЬКА КАФЕДРА"

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Беркаль, Максим; Berkal, Maksym (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті представлені основні моменти генеалогічного проекту ФрідріхаНіцше, а також вплив останнього на методологічні підходи Мішеля Фуко;розглянуті, головним чином впливи німецького мислителя на розробку проектів археології ...
 • Тіліченко, Євгеній Геннадійович; Tilichenko, Yevhenii (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню поширеного у суспільстві феноменупсевдонауки. Розглянуто низку особливостей, що характеризуютьсучасну псевдонауку і відрізняють її від офіційної науки. Також приділено увагу визначенню загроз, ...
 • Андрос, Олег; Andros, Oleg (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті проаналізовано основні тенденції науково-технічної революції останніх років, розкрито їх вплив на суспільні процеси у світі та в Україні; викладено прогноз розвитку цих процесів в українському контексті.
 • Вільчинська, Світлана Валентинівна; Vilchinska, Svytlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено особливості наукового методологічного підходу до антропологічної проблематики; відзначено специфіку такого дослідження в українській філософській думці; розглянуто роль морфології її знаннєвої традиції; ...
 • Чорноморденко, Іван; Chornomordenko, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Позанаукові методи є ірраціональні дії, а не щось, типологічно схоже з методами науки. Завдяки успіхам наук в суспільстві сформувався високий рівень довір’я до науки. Цим користуються псевдонауковці і ті, хто відійшли від ...
 • Сафонік, Лідія; Safonik, Lidiya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Артикулюється увага на необхідності уточнення понятійно-категоріального апарату аналізу сенсу життя у некласичних філософських підходах, акцентуючи увагу на концептуальномурозмежуванні сенсу життя й смислу буття; сенсу ...
 • Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Severyn-Mrachkovska, Lyudmyla; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті за працями провідних зарубіжних економістів ХХ століття М. Фрідмана та Ф. Хайєка розглядається взаємозв’язок між економічною та політичною свободами – проблема, що належить до суміжного проблемного «поля» економічної ...
 • Маслікова, Ірина Ігорівна; Maslikova, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснюється дослідження використання матеріально-фінансових стимулів в економічних діях, які шляхом штрафів (податків) за шкідливу дію та фінансових винагород (субсидій, перерозподіл податків) за бажані дії ...
 • Бевз, Тетяна; Bevz, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті йдеться про конфлікти в сфері інтерпретації минулого, проактуалізацію понять «війни пам’яті», «політичні ігри з пам’яттю», «війни пам’ятників», політика «обрубаної пам’яті», «пам’ять як простір для маневру». На ...
 • Лисенко, Олександр Віталійович; Lysenko, Oleksandr; Лысенко, Александр Витальевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Ретроспектива формування імперських амбіцій та ксенофобських світоглядних переконань росіян (від ідеї Святої Русі, через ідею Великої Русі до ідеї «Руського світу»)є вкрай актуальною в контексті усвідомлення ризиків та ...
 • Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchinskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  27 жовтня 2017 року на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка разом з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, Центром гуманітарної освіти НАН України та Київським ...
 • Іщенко, Юрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  «Філософсько-методологічна культура науковця» – такою стала тема Круглого столу в Центрі гуманітарної освіти НАН України, що відбувся 17 листопада 2017 року, в якому взяли участь як викладачі та науковці Центру, так і ...
 • Іщенко, Юрій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Гудзенко-Александрук, Олена Георгіївна; Hudzenko-Aleksandruk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглядається повсякчас актуальна проблема самовдосконалення особистості, її духовного еволюціонування. Зроблено спробу аналізу особливостей смисложиттєвих питань людського існування, що знайшли відображення у ...
 • Вільчинський, Юрій Михайлович; Vilchynskyy, Yuriy; Вильчинский, Юрий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена дослідженню культури середньовіччя і того, що лежить в основі зародження її філософії – ідеї творення та ідеї одкровення. У статті аналізуються відношення філософії і теології, церкви і держави, боротьба ...
 • Іщенко, Юрій; Ishchenko, Yuriy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Василевська, Тетяна; Vasylevska, Tetyana; Пітякова, Тетяна Степанівна; Pityakova, Tetyana; Питякова, Татьяна Степановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Вільчинський, Юрій Михайлович; Вильчинский, Юрий Михайлович; Войнаровська, Людмила Іванівна; Войнаровская, Людмила Ивановна; Дєдяєва, Ірина Петрівна; Дедяева, Ирина Петровна; Козлов, Євген Васильович; Козлов, Евгений Васильевич; Кругляк, Мирослава Іванівна; Кругляк, Мирослава Ивановна; Кучера, Тетяна Михайлівна; Кучера, Татьяна Михайловна; Лисенко, Олександр Віталійович; Лысенко, Александр Витальевич; Пітякова, Тетяна Степанівна; Питякова, Татьяна Степановна; Северин-Мрачковська, Людмила Василівна; Северин-Мрачковская, Людмила Васильевна; Соколов, Сергій Володимирович; Соколов, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
 • Музичко, Людмила Володимирівна; Muzychko, Lyudmyla; Музычко, Людмила Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто проблему формування професійної ідентичності студентів, досліджено психолого-педагогічні умови, що визначають особливість реалізації процесу.
 • Гриджук, Михайло; Grydzhuk, Mykhaylo (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Статтю присвячено проблемі ідеологічного навантаження на економічні дослідження. Ідеологія та економічна наука витлумачені як категорії, що нерозривно між собою пов’язані. Визначено основні ідеологічні чинники, що впливають ...

View More