Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University ISSN 2411-4383

Природнича складова в гуманітарній сфері науки (із практики фундаментальних досліджень)

Show simple item record

dc.contributor.author Панасюк, Броніслав Якович
dc.date.accessioned 2014-06-02T09:00:26Z
dc.date.available 2014-06-02T09:00:26Z
dc.date.issued 2012-02-09
dc.identifier.citation Панасюк Б. Природнича складова в гуманітарній сфері науки (із практики фундаментальних досліджень) / Б. Панасюк // Університетська кафедра. Культурологія. Аксіологія. Філософія. Етнологія. Дискусії. Рецензії. Анотації : альм. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т прикл. та проф. етики ; [голов. ред. Ю. Вільчинський]. - Київ : КНЕУ, 2012. - Вип. 1. – C. 14-30. uk
dc.identifier.uri http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/3612
dc.description.abstract Подано наукову спробу здійснення проекції відомих і власних спостережень життєдіяльності деяких представників тваринного світу на реальну, в широкому аспекті, життєдіяльність людини. З цією метою здійснено філософсько-світоглядне осмислення людини у Всесвіті, на планеті Земля та людини в суспільстві. uk
dc.description.abstract Подаются научные намерения осуществления проекции известных и собственных наблюдений жизнедеятельности некоторых представителей животного мира на реальную, в широком аспекте, жизнедеятельность человека. С этой целью осуществлено философско-мировоззренческое осмысление человека во Вселенной, на планете Земля и человека в обществе. uk
dc.language.iso uk uk
dc.publisher ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» uk
dc.title Природнича складова в гуманітарній сфері науки (із практики фундаментальних досліджень) uk
dc.type Article uk
dc.subject.udc 001.2:37 uk


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics