DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра національної економіки та публічного управління >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/3634

Название: Ґенеза визнання функціональної ролі праці в розвитку суспільства
Авторы: Малий, Іван Йосипович
Malyj, Ivan
Малый, Иван Иосифович
Ключевые слова: теорія трудової вартості
ціна праці
вартість робочої сили
теорія граничної продуктивності
мінімальна заробітна плата
максимальна заробітна плата
theory of labor value
price of labor
cost of labor
marginal productivity theory
minimum wage
maximum wage
теория трудовой стоимости
цена труда
стоимость рабочей силы
теория предельной производительности
минимальная заработная плата
максимальная заработная плата
Submit Date: 2014-06-02T12:50:10Z
Issue Date: 22-Jun-2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Малий І. Й. Ґенеза визнання функціональної ролі праці в розвитку суспільства / І. Й. Малий // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 103-109.
Краткий осмотр (реферат): Проаналізовано еволюцію економічної думки щодо оцінки значимості праці в функціонуванні економіки.
The article Analyzes the evolution of economic thought in relation to the assessment of the significance of labour in the functioning of the economy.
Проанализировано эволюцию экономической мысли относительно оценки труда в функционировании экономики.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/3634
Appears in Collections:Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. Том ІІ
Кафедра національної економіки та публічного управління

Files in This Item:

File Description SizeFormat
103 - 109.pdf351,54 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback