DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет управлiння персоналом, соціології та психології >
Кафедра управління персоналом та економіки праці >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/3683

Название: Методичні підходи до діагностики причин високої плинності кадрів в організації
Авторы: Петюх, Василь Миколайович
Ільніцька (Кравчук), Оксана Іванівна
Kravchuk, Oksana
Кравчук, Оксана Ивановна
Ключевые слова: плинність персоналу
причини плинності персоналу
інструменти менеджменту якості
деревовидна діаграма
причинно-наслідкова діаграма Ісікави
діаграма Парето
staff turnover
staff turnover causes
tools of quality management
tree diagram
Ishikawa’s cause-and-effect diagram
Paretto chart
текучесть персонала
причины текучести персонала
инструменты менеджмента качества
древовидная диаграмма
причинно-следственная диаграмма Исикавы
диаграмма Парето
Submit Date: 2014-06-04T11:27:08Z
Issue Date: 21-Mar-2012
Издатель: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Библиографическое описание: Петюх В. М. Методичні підходи до діагностики причин високої плинності кадрів в організації / В. М. Петюх, О. І. Ільніцька // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. – Т. 2. – С. 281-294.
Краткий осмотр (реферат): Розглянуто методичні підходи до діагностики причин плинності кадрів з використанням інструментів методологій вирішення проблем менеджменту якості. Розроблено практичні рекомендації до використання деревовидної діаграми для постановки та формулювання проблеми високої плинності кадрів, при- чинно-наслідкової діаграми Ісікави для аналізу зазначеної проблеми та діаграми Паретто для інтерпретації результатів цього аналізу.
The article describes the methodological approaches to the diagnosis of the causes of stuff turnover using methodologies tools addressing quality management. In the paper, we develop practical recommendations for the use of a tree diagram for the production and formulation of the problem of high staff turnover, a causal diagram Ishikawa for analysis of the problem and the Pareto chart for interpreting the results of this analysis.
Рассмотрены методические подходы к диагностике причин текучести кадров с использованием инструментов методологии решения проблем менеджмента качества. Разработаны практические рекомендации к использованию древовидной диаграммы для постановки и формулирование проблемы высокой текучести кадров, причинно-следственной диаграммы Исикавы для анализа данной проблемы и диаграммы Парето для интерпретации результатов этого анализа.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/3683
Appears in Collections:Праця в XXI столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток. Том ІІ
Кафедра управління персоналом та економіки праці

Files in This Item:

File Description SizeFormat
281 - 294.pdf975,8 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback