Формування ринкової економіки

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Довбенко (Шуплат), Олена Михайлівна; Шуплат, Олена Михайлівна; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Проаналізовано позитивні та негативні чинники, притаманні вітчизняній системі оподаткування та запропоновано заходи, щодо удосконалення податкового стимулювання в туристичній сфері України на основі світового досвіду з ...
 • Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  Розглянуто проблему взаємозв’язку та взаємовпливу специфічного українського періоду переходу до ринкової економіки через процес приватизації, який заклав неефективну основу функціонування сучасного вітчизняного фондового ринку.
 • Поліщук, Євгенія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-02)
  В статті розглянуто основні підходи щодо визначення терміну «небанківські фінансові установи» в контексті участі в інвестиційному процесі. Запропоновано власне визначення цих фінансових установ.
 • Урванцева, Світлана Володимирівна; Urvantseva, Svitlana Volodymyrivna; Урванцева, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  Розглянуто різні погляди на сутність вартості інвестиційного капіталу та визначено найбільш важливі аспекти використання дефініції вартість капіталу в управлінні фінансами.
 • Кузяк, Д. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  В статті розглядається проектне фінансування як метод інтенсифікації залучення інвестиційних ресурсів в країни, що розвиваються в умовах глобалізованої економіки. Показано переваги проектного фінансування в інвестиційному ...
 • Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
  У статті здійснено спробу відображення влади з позицій цивілізаційної парадигми. Розглянуто роль влади в організації господарської системи шляхом формування цілісної системи економічних інститутів.
 • Васьковська, Наталія Олегівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-21)
 • Кондрат, Олександр Борисович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  Стаття присвячена дослідженню критики С. М. Булгаковим ортодоксальної політичної економії, розкриттю сутності нових методологічних підходів ученого до аналізу господарства та значенню цих підходів для формування нової ...
 • Шарикова, А. В.; Sharikova, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті характеризуються погляди українського вченого-економіста Олександра Дмитровича Білімовича на кооперацію: генезис у дореволюційний період, деформації за роки радянської влади та прогнози на можливі перспективи ...
 • Чернятевич, Ярослава Василівна; Chertyatevych, Yaroslava (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05)
  У статті досліджується сутність демократичних, освітніх та наукових революції, що відбувались у Західній Європі. Розглядається вплив даних революцій на становлення економічних суб’єктів, на розвиток приватної власності як ...
 • Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Ksenia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-07)
  У статті розглянуто еволюцію проблеми раціональності як основи економічної поведінки людини в контексті розвитку поглядів представників різних напрямів сучасної економічної думки. Проаналізовано основні причини формування ...
 • Проскуріна, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-02-15)
  Стаття присвячена розгляду базових концепцій циклічності. Простежена еволюція поглядів на феномен циклічності в період ІІ половини XIX — на початку XX ст.. Виявлена спадкоємність теоретичних концепцій дослідників даної ...
 • Опанасенко, Володимир Михайлович; Opanasenko, Volodymyr; Опанасенко, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-28)
  В статті розглянуто проблему формування і дослідження процесу розвитку національної мотивації в Україні в період становлення ринкової економічної системи наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.
 • Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, O.; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-18)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва та його організаційних форм в українській економічній літературі другої половини ХІХ — початку ХХ ст.
 • Чернятевич, Ярослава Василівна; Chernyatevich, Yaroslava; Чернятевич, Ярослава Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-03-20)
  У статті розглянуто еволюцію розвитку економічного індивіда, основні причини зміни його суспільного статусу та характерні риси економічного суб’єкта.
 • Кудласевич, Ольга Миколаївна; Kudlasevich, Olga; Кудласевич, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-01-10)
  У статті розкривається проблема становлення та розвитку підприємництва у працях М. Туган-Барановського та вплив його розробок на розвиток теорії підприємництва Й. А. Шумпетера
 • Ткач, Іван Валентинович; Tkach, Ivan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-18)
  У статті розглянуто динаміку і структуру капітальних вкладень в Україні за 2010–2013 роки. Досліджено джерела фінансування капітальних вкладень в Україні. З’ясовано структуру капітальних вкладень по регіонах України за ...
 • Білозор, Людмила Василівна; Belozor, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-22)
  У статті висвітлено напрями формування інформаційного забезпечення щодо нематеріальних активів в наказі про облікову політику підприємства, з урахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. ...
 • Гончар, Ірина Ігорівна; Honchar, Iryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-11)
  У статті розглянуто поняття внутрішнього контролю, складові елементи внутрішнього контролю, наведено сутність внутрішнього контролю адміністративних витрат підприємства.
 • Бірюк, Олена Григорівна; Biruk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-01-23)
  У статті розглянуто питання щодо відображення інформації про незавершене виробництво в рослинництві у наказі про облікову політику сільськогосподарського підприємства згідно чинного законодавства України.

View More