Recent Submissions

 • Соціальна безпека як критерій фективності соціальної політики: теоретичний аспект, методологічні засади оцінювання та реалії в Україні 

  Юрчик, Галина Миколаївна; Yurchyk, Halyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Невирішеність та загострення соціальних проблем та ризиків в Україні обумовлюють необхідність пошуку підходів до оцінювання ефективності соціальної політики. На основі узагальнення та критичного аналізу існуючих наукових ...
 • Концептуальні засади впровадження системи управління знаннями в бізнес-організаціях 

  Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Управління знаннями набуває особливої актуальності для сучасних організацій, адже те, як бізнес отримує, поширює та використовує знання є визначальною умовою в його здатності успішно розвиватись та конкурувати в умовах ...
 • Проблеми, перешкоди та можливості формування системи соціального та правового захисту платформних працівників в Україні: експертні оцінки 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Касперович, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Цифровізація економіки, формування нового технологічного базису “Індустрії 4.0” призводять до фундаментальних змін в соціально-трудовій сфері. Якісно нового формату та змісту набувають соціально-трудові відносини в цілому ...
 • Регламентування роботи на умовах краудсорсингу 

  Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич; Кузьменко, Галина Іванівна; Kuzmenko, Halyna; Кузьменко, Галина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Актуальність дослідження зумовлена поширенням атипових форм залучення персоналу до виконання робіт та потребою переосмислення змісту соціально-трудових відносин, що реалізуються у віртуальному просторі, необхідністю ...
 • Атомізація життєвого простору та дифузія трудової діяльності в умовах коронакризи: прояв, наслідки, вектори подолання 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Симбіоз нових можливостей, спричинених проривними технологіями цифрової доби («великий вибух–1»), та нових викликів і загроз, зумовлених санітарно-епідеміологічними вимогами коронавірусної пандемії («великий вибух–2»), ...