Browsing 2013 рік by Title

Sort by: Order: Results:

 • Фащевський, Микола Іванович; Білоконь, Іван Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-22)
  У статті проаналізовано основні моделі регіонального розвитку України та принципи і проблеми їх функціонування.
 • Бєляєв, Олександр Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-29)
  Досліджено проблему базису і надбудови суспільства. Головний акцент зроблено на еволюції їх взаємовпливу і реальному використанні її в економічній практиці сьогодення.
 • Ходакевич, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку банківської інфраструктури України з позицій функціонального та інституційного забезпечення. Приводено характеристику та оцінку діяльності основних елементів банківської ...
 • Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
  У статті розглянуто роль і значення бренда як активу, розкрито основні принципи їхнього створення і управління. Визначено базові джерела формування активів бренда та умови їх капіталізації. Розкрито і проаналізовано ...
 • Кириленко, Володимир Іванович; Потапенко, Денис Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30)
  Розкриті механізми державно-приватного партнерства як фактору і умови модернізації економіки.
 • Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  У статті розглянуто апарат виробничих функцій, які використовуються в математичній економіці та економетриці, що дає можливість розглянути умови досягнення оптимального прибутку виробництва із застосуванням комплекснозначних ...
 • Берідзе, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  У статті досліджено рух економічної інформації на підприємстві. Застосування моделі руху економічної інформації дає можливість виявити дублювання операцій у деяких підрозділах підприємства, що значно збільшує час і ресурси, ...
 • Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
  У статті розглянуто питання сутності кредитної установи, запропоновано класифікацію кредитних установ.
 • Сагайдак, М. П.; Іщенко, М. І.; Гелевачук, З. Й. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
  Здійснено маркетингове дослідження ринку чорної металургії, визначено перспективи вітчизняних металовиробників на глобальному ринку та консолідації галузі.
 • Пилипчук, Володимир Петрович; Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-11)
  Систематизовано та узагальнено організаційно-економічні аспекти побудови системи збуту промислових підприємств, дотримання яких є заставою конкурентоспроможності підприємства. Авторами акцентується увага на проблемах збуту, ...
 • Великоіваненко, Галина Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
  У статті досліджено можливість урахування асиметричних ефектів впливу різних економічних факторів на коливання валютного курсу у процесі моделювання. Зокрема, здійснено перевірку наявності прямого впливу між валютними ...
 • Москаленко, Олександра Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-02)
  У статті зроблено спробу оцінювання потенційних можливостей інституціонального і фінансового характеру щодо реалізації моделі випереджаючого розвитку в економічній політиці України. Аналізуються неокласичні теорії економічного ...
 • Баранов, Андрій Леонідович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
  У статті розглянуто необхідність і сутність управління страховим портфелем, детально охарактеризовано запропоновані автором етапи такого управління та обґрунтовано необхідність застосування вартісного підходу в управління ...
 • Бояр, Андрій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Запропоновано і обґрунтовано новий підхід до оптимізації структури дохідної частини бюджету інтеграційного угруповання держав. Це бачиться можливим шляхом встановлення обсягів бюджетних платежів держав-членів пропорційно ...
 • Манжос, Тетяна Василівна; Луцишина, Жанна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
  Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу підприємства, за якого функція прибутку досягає максимуму за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру ...
 • Фляшнікова, Алла Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
  У статті висвітлено об’єктивні причини маргіналізації українського суспільства. Проаналізовано специфіка та форми вияву маргінальності в умовах трансформаційних процесів сучасного українського суспільства. Запропоновано ...
 • Диба, Олександр Михайлович; Данилюк, Євгеній Юрійович; Домерат, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
  Досліджено сутність ефективності податкової політики. Обґрунтовано можливість її використання в якості інструменту стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
 • Зайцев, Юрій Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-02)
  У статті досліджено причини неспроможності економічної теорії, що базується на принципах неокласики та неолібералізму, до аналізу природи глибинних субстанціональних чинників, які визначають характер протиріч сучасної ...
 • Ніколаєв, Євген Борисович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-08)
  Необхідність захисту та просування інтересів людини обґрунтовується у численних сучасних теоріях, однією з яких є концепція соціальної безпеки. Стаття зіставляє пострадянську та західноєвропейську версії цієї концепції як ...
 • Савчук, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
  У статті розглянуто функції бюджету, бюджетна система України, її ознаки, функції, особливості та принципи функціонування.

Search DSpace


Browse

My Account