Now showing items 1-20 of 29

  • Податкове стимулювання іноземних інвестицій в Україну 

   Диба, Олександр Михайлович; Данилюк, Євгеній Юрійович; Домерат, О. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-30)
   Досліджено сутність ефективності податкової політики. Обґрунтовано можливість її використання в якості інструменту стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.
  • Особливості вияву явища маргінальності в сучасному українському суспільстві 

   Фляшнікова, Алла Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
   У статті висвітлено об’єктивні причини маргіналізації українського суспільства. Проаналізовано специфіка та форми вияву маргінальності в умовах трансформаційних процесів сучасного українського суспільства. Запропоновано ...
  • Пізнання механізму економічної адаптації з використанням модифікацій моделі «жертва-хижак» 

   Коляда, Юрій Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-25)
   В якості економіко-математичних моделей динаміки виступають модифікації моделі «жертва-хижак», на підґрунті яких вивчається різноманітність закономірностей механізму економіки, которому органічно властиве пристосування до ...
  • Економіко-математичне моделювання оптимального прибутку виробництва в комплекснозначній економіці 

   Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
   У статті розглянуто апарат виробничих функцій, які використовуються в математичній економіці та економетриці, що дає можливість розглянути умови досягнення оптимального прибутку виробництва із застосуванням комплекснозначних ...
  • Оптимізація управління запасами підприємства з урахуванням ризику 

   Манжос, Тетяна Василівна; Луцишина, Жанна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Вивчається питання про оптимальний розмір товарного чи виробничого запасу підприємства, за якого функція прибутку досягає максимуму за умови стохастичного попиту. Побудовано алгоритм знаходження такого оптимального розміру ...
  • Моделювання волатильності валютних курсів з урахуванням асиметричних ефектів впливу економічних факторів 

   Великоіваненко, Галина Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
   У статті досліджено можливість урахування асиметричних ефектів впливу різних економічних факторів на коливання валютного курсу у процесі моделювання. Зокрема, здійснено перевірку наявності прямого впливу між валютними ...
  • Оптимізація обсягів платежів держав-членів до бюджету інтеграційного угруповання 

   Бояр, Андрій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Запропоновано і обґрунтовано новий підхід до оптимізації структури дохідної частини бюджету інтеграційного угруповання держав. Це бачиться можливим шляхом встановлення обсягів бюджетних платежів держав-членів пропорційно ...
  • Маркетингові дослідження ринку чорної металургії та перспективи його розвитку в умовах глобалізації 

   Сагайдак, М. П.; Іщенко, М. І.; Гелевачук, З. Й. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
   Здійснено маркетингове дослідження ринку чорної металургії, визначено перспективи вітчизняних металовиробників на глобальному ринку та консолідації галузі.
  • Економічна інформація в структурі управління підприємством 

   Берідзе, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
   У статті досліджено рух економічної інформації на підприємстві. Застосування моделі руху економічної інформації дає можливість виявити дублювання операцій у деяких підрозділах підприємства, що значно збільшує час і ресурси, ...
  • Кредитні установи: сутність та види 

   Алексеєнко, Максим Дмитрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
   У статті розглянуто питання сутності кредитної установи, запропоновано класифікацію кредитних установ.
  • Банківська інфраструктура України на сучасному етапі 

   Ходакевич, Сергій Іванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   У статті проаналізовано сучасний стан розвитку банківської інфраструктури України з позицій функціонального та інституційного забезпечення. Приводено характеристику та оцінку діяльності основних елементів банківської ...
  • Теоретико-методичні підходи до обліку чинників внутрішнього гудвілу 

   Диба, В’ячеслав Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-15)
   Розглянуто підходи науковців до відображення в бухгалтерському обліку інтелектуальних активів, які зумовлюють виникнення внутрішнього гудвілу як доданої вартості підприємства. Визначено основні проблеми бухгалтерського ...
  • Аналіз моделей регіонального розвитку України: теорія та проблеми функціонування 

   Фащевський, Микола Іванович; Білоконь, Іван Васильович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-22)
   У статті проаналізовано основні моделі регіонального розвитку України та принципи і проблеми їх функціонування.
  • Бренд як актив: принципи створення і управління 

   Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-24)
   У статті розглянуто роль і значення бренда як активу, розкрито основні принципи їхнього створення і управління. Визначено базові джерела формування активів бренда та умови їх капіталізації. Розкрито і проаналізовано ...
  • Теоретичні засади стратегічного маркетингового планування 

   Куць, Наталія Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
   У статті розглянуто питання сутності стратегії та стратегічного планування на підприємстві. Досліджено зв’язок стратегічного та маркетингового планування. Пропонуються напрями ефективного використання маркетингового ...
  • Маркетингові стратегічні рішення щодо розвитку дистрибуції промислових підприємств 

   Пилипчук, Володимир Петрович; Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-11)
   Систематизовано та узагальнено організаційно-економічні аспекти побудови системи збуту промислових підприємств, дотримання яких є заставою конкурентоспроможності підприємства. Авторами акцентується увага на проблемах збуту, ...
  • Урбанізація в контексті фінансового, демографічного та соціального розвитку 

   Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
   У статті проаналізовано фінансові, демографічні та соціальні чинники урбанізаційних процесів. Характеризуються відмітні риси урбанізації. Розглядевано як позитивні, так і негативні аспекти урбанізованого суспільства. Дано ...
  • Необхідність застосування вартісного підходу в управлінні страховим портфелем 

   Баранов, Андрій Леонідович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
   У статті розглянуто необхідність і сутність управління страховим портфелем, детально охарактеризовано запропоновані автором етапи такого управління та обґрунтовано необхідність застосування вартісного підходу в управління ...
  • Ідентифікація суб’єктно-об’єктного поля стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства 

   Свірко, Світлана Володимирівна; Фаріон, А. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-16)
   У статті представлена точка зору авторів на визначення суб’єктно-об’єктного поля cтратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі України в контексті чинного вітчизняного законодавства.
  • Інституціональні підходи в методології фіскального регулювання фінансових потоків 

   Паєнтко, Тетяна Василівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-15)
   Стаття присвячена проблемам удосконалення методології фіскального регулювання фінансових потоків. Обґрунтовано доцільність застосування інституціональних підходів у методології фіскального регулювання фінансових потоків.