Recent Submissions

 • Побудова державної хмарної платформи для регулювання ринку криптоактивів в Україні 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-10-23)
 • Системний аналіз пошуку оптимальних рішень в економічних конфліктах 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна; Череда, І. В.; Chereda, I. V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Теорія ігор виникла у 40-50-х роках. Її основна мета — дослідити, яким чином люди приймають рішення. Може йтися не лише про людей, а й про тварин чи комп’ютерні програми, які приймають рішення. У часи створення теорії ...
 • Системний аналіз ризиків управління інформаційною безпекою видовищних заходів 

  Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового інформаційного простору свідчить, що рівень інформаційної безпеки за окремими показниками, наближається до критично низької межі. Володіння персональною інформацією ...
 • Методологічні засади щодо вибору IDS/IPS для організацій 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Полторак, В. І.; Poltorak, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Виявлення вторгнень в комп’ютерні системи — це процес моніторингу подій, які відбуваються в комп’ютерній системі або мережі, та аналізу їх на предмет можливих інцидентів, що є порушеннями або загрозами порушенню політики ...
 • Оптимальне планування заходів удосконалення діяльності підприємств з урахуванням оцінок експертів у таблицях SWOT та PLIE 

  Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Одним з актуальних методів планування діяльності організацій є метод SWOT-аналізу. Сутність даного методу полягає у формуванні матриці оцінок властивостей об’єкту дослідження, що є засобом структурування та формалізації ...
 • Системний аналіз організації моніторингу хмарних платформ 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Галиціна, Ольга Володимирівна; Halitsina, O. V.; Галицына, Ольга Владимировна; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено теоретичні засади та інструментарій організації систем моніторингу хмарних платформ у сучасних умовах, із застосуванням системного підходу в якості методологічної бази дослідження моніторингу хмарних ...
 • Системний аналіз інвестиційної політики України 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Гриценко, К. А.; Hrytsenko, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Кожна держава світу зобов’язана проводити та реалізовувати раціональну економічну політику. Це явище вважається складним, так як складається з чималої кількості взаємопов’язаних і невід’ємних елементів. Однією зі складових ...
 • Особливості організації колективного серверного програмування у системі менеджменту створення Інтернет-ресурсів 

  Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Управління процесом створення програмного забезпечення є одним з актуальних напрямів діяльності менеджерів, які працюють в інформаційній галузі. У статті розглянуто деякі аспекти організації роботи колективів розробників ...
 • Системний аналіз спрощенної системи оподаткування суб’єктів малих підприємництв 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, Olha; Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Андрушко, А. А.; Andrushko, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Механізм оподаткування, спрощення процедури та її зрозумілість, зниження податкового тиску, є актуальним завданням для держави з метою розвитку малого та середнього підприємництва. Дана система має передбачати простоту ...
 • Системний аналіз цифрової трансформації транскордонної торгівлі 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, Volodymyr; Галицын, Владимир Константинович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено теоретичні засади та інструментарій формування цифрової торгівлі в сучасних умовах, із застосуванням системного підходу як методологічної бази дослідження глобальних ланцюгів вартості. Доведена центральна, ...
 • Про один з інструментів аудиту інформаційної безпеки підприємства 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В умовах конвергенції економічних процесів та інформаційних технологій завжди існувала проблема збереження конфіденційності, дійсності та достовірності інформаційних ресурсів. Для розв’язання множини задач, які породжені ...
 • Алгоритм формування та модифікації розкладу навчальних занять на основі багатоагентного підходу 

  Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Convergence of digital development gap in the world 

  Biehun, Anatoliy; Бєгун, Анатолій Володимирович; Бегун, Анатолий Владимирович; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Ігорівна; Осипова, Ольга Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Методологічні засади міграції ІТ-інфраструктури підприємств до динамічного хмарного середовища 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За останні кілька років парадигма хмарних обчислень набрала чинності і стала популярною у сфері інформаційних технологій. Багато організацій приступили до реалізації хмарних технологій, прагнучи знизити витрати за рахунок ...
 • Оцінювання впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність ринку страхування 

  Гарматюк, К. А.; Harmatyuk, K. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснено аналіз впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність страхового ринку України з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Проаналізовано та здійснено порівняння динаміки рівня ...
 • Формування, ранжування та оцінювання цілей управлінських рішень 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Halitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович; Suslov, O.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Samchenko, N.; Самченко, Наталия Константиновна; Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті викладено теоретичні засади та інструментарій формування, ранжування та оцінювання множини цілей у процесі генерування альтернативних варіантів управлінських рішень в умовах ризику. Формування множини цілей ...
 • Ситуаційний лог-менеджмент інформаційної безпеки підприємства 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatoliy; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сучасні тенденції в розвитку ІТ-систем призводять до підвищення рівня складності ІТ-инфраструктури. Однією із основних причин збільшення такої складності є необхідність забезпечення інформаційної безпеки кожного домену. ...
 • Хмарні технології та соціально-трудова сфера: сучасні тенденції 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11)
 • Веб-статистика інтернет-ресурсів 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Механізм стимулювання в оберненій віяловій системі 

  Суслов, Олег Павлович; Suslov, Oleg (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)

View More