Show simple item record

dc.contributor.authorГордіца, Т. М.uk
dc.date.accessioned2014-07-01T07:33:11Z
dc.date.available2014-07-01T07:33:11Z
dc.date.issued2012-05-21
dc.identifier.citationГордіца Т. М. Трансформація банківського механізму обслуговування фізичних осіб від традиційної до моделі фінансового супермаркету / Т. М. Гордіца // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 28. – С. 279-289.uk
dc.identifier.urihttps://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/4161
dc.description.abstractУ статті розглянуто авторський підхід щодо динаміки розвитку банківського механізму обслуговування фізичних осіб через призму його трансформації від традиційної моделі до моделі фінансового супермаркету. Доведено, що перехідною моделлю від універсального банку до фінансового супермаркету слугує універсальний банківський супермаркет, особливістю побудови якого є покращений технологічний сервіс.uk
dc.description.abstractThe article deals with the author’s approach to the development mechanism of banking service of households from the traditional model to the financial supermarket model. It is proved that the transition model of universal banking to financial supermarket is a universal bank supermarket, a feature of which is the improved technological service.en
dc.description.abstractВ статье рассмотрен авторский подход относительно динамики развития банковского механизма обслуживания физических лиц через призму его трансформации от традиционной модели к модели финансового супермаркета. Доказано, что переходной моделью от универсального банка к финансовому супермаркету служит универсальный банковский супермаркет, особенностью которого является улучшенный технологический сервис.ru
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»uk
dc.subjectбанківське обслуговуванняuk
dc.subjectуніверсальний банкuk
dc.subjectуніверсальний банківській супермаркетuk
dc.subjectфінансовий супермаркетuk
dc.subjectbankingen
dc.subjectuniversal banken
dc.subjectsupermarket universal banken
dc.subjectfinancial supermarketen
dc.subjectбанковское обслуживаниеru
dc.subjectуниверсальный банкru
dc.subjectуниверсальный банковский супермаркетru
dc.subjectфинансовый супермаркетru
dc.titleТрансформація банківського механізму обслуговування фізичних осіб від традиційної до моделі фінансового супермаркетуuk
dc.typeArticleuk
dc.subject.udc336.71uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record