Browsing Випуск № 28 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Кушнір, Анна Іванівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02)
  У статті проаналізовано суть і напрямки впровадження соціально-відповідального бізнесу. Проведено аналіз впливу вітчизняних бізнес-груп на поширення та впровадження принципів соціально-відповідальної поведінки. Визначено ...
 • Коваль, В. М.; Koval V. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02)
  Визначено особливості формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств та основні джерела фінансування інвестиційної діяльності. Досліджено стан інвестиційної діяльності аграрного сектору України та запропоновано ...
 • Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana Viktorivna; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-03)
  Розглянуто аналітичну роботу управлінських структур підприємства з позиції психічних і поведінкових реакцій індивіда на стимули зовнішнього середовища. Визначено психологічні аспекти аналітичної діяльності управлінських ...
 • Осмятченко, Володимир Олександрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-03)
  У статті розглянуто питання побудови концептуально єдиної системи логіко-математичного моделювання бухгалтерського обліку, формування й аналізу динаміки балансових звітів, що однаково розуміється всіма учасниками процесу ...
 • Малько, Катерина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-04)
  У статті розглянуто основні риси міжнародного руху капіталу. Проведено аналіз форм міжнародної міграції інвестиційного капіталу.
 • Шевчук, Юрій Андрійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-05)
  У статті проаналізовано взаємозв’язок між загальнонауковими підходами та сучасною парадигмою дослідження інноваційного розвитку. Дано характеристику сучасної інституціонально-технологічної парадигми дослідження інноваційного ...
 • Демидова, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-05)
  У статті здійснено апробацію теоретичних напрацювань щодо організації й оптимізації параметрів взаємодії зі споживачами у маркетинговому дослідженні ринку автомобілів.
 • Кудлай, Віра Григоріївна; Kudlay Vira; Кудлай, Вера Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-05)
  У статті проаналізовано стан та актуальні проблеми кадрового забезпечення аграрної сфери Київської області. Визначено перспективні напрямки розвитку трудового потенціалу в аграрній сфері регіону.
 • Поліщук, Марина Юріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-05)
  Розглянуті теоретичні аспекти ідентифікації галузевих ринкових структур, уточнено поняття галузевого ринку, узагальнено підходи щодо класифікації галузевого ринку.
 • Пестова, Тетяна Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-06)
  У статті досліджено характерні ознаки, ключові риси та провідні тенденції, що супроводжують настання нового етапу соціально-економічного розвитку. Розглянуто погляди економістів на сутність процесів масштабної трансформації ...
 • Абудіаб, С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-08)
  У статті здійснено аналіз різних теоретичних підходів щодо визначення сутності та природи дефініції «маркетингові комунікації».
 • Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-10)
  У статті висвітлено основні питання щодо сутності, значення та практичного застосування моніторингу задоволеності студентів для підвищення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів.
 • Столярчук, Ярослава Михайлівна; Столярчук, Вікторія Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-10)
  У статті розкрито вплив ТНК на процеси інституціоналізації глобального ринку об’єктів інтелектуальної власності в якості його ключових суб’єктних інститутів. На основі аналізу сучасних корпоративних стратегій нарощування ...
 • Фурман, Василь Миколайович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-11)
  Проводиться аналіз місця і ролі страховиків в системі ризик-менеджменту підприємств. Порівнюються альтернативні методи мінімізації ризиків суб’єктів господарювання. Визначається важливість страхування в забезпеченні ...
 • Богачевська, О. І. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-12)
  Розглянуто роль рекламного агентства в рекламній діяльності. Проаналізовано важливість створення виробничої програми для розрахункового обґрунтування управлінських рішень. Запропоновано ефективну модель оптимальної програми ...
 • Касьянов, Я. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-12)
 • Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-12)
  У дослідженні проведено аналіз податкової системи в аграрному секторі європейських країн, зокрема Польщі, виявлено позитивні та негативні сторони її функціонування, а також розроблено практичні рекомендації щодо системних ...
 • Шандрук, Світлана Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-14)
  У статті проаналізовано процес відродження економіки Тайваню з початку ХХІ століття. Показано, що головним чинником у економічному та технологічному процвітані Тайваню є особливість національної стратегії розвитку, яка в ...
 • Гордієнко, В. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-14)
  У статті розглянуто європейський досвід реалізації угод державно-приватного партнерства для підвищення інвестиційного потенціалу автотранспортних компаній. Обґрунтовується доцільність використання державно-приватного ...
 • Ткаченко, Олена Вадимівна; Мельник, В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  У статті досліджено вплив процесів інформатизації на розподільчі відносини. Запропоновано нові підходи до економічного регулювання розподілу доходів і ресурсів в умовах зростання частки інформації в складі вартості суспільного ...

Search DSpace


Browse

My Account