Recent Submissions

 • Передумови розвитку дистанційної зайнятості сільського населення 

  Махсма, Марія Борисівна; Makhsma, Mariia; Махсма, Мария Борисовна; Гаврилов, Володимир Миколайович; Gavrylov, Volodymyr; Волощук, Сергій Дмитрович; Voloshchuk, Sergii; Волощук, Сергей Дмитриевич (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2019)
  Наведено результати анкетування сільського населення щодо його задоволеності трудовою зайнятістю. Виявлено ставлення сільського населення до дистанційної зайнятості та готовність навчатися комп’ютерних технологій. На основі ...
 • Соціальне партнерство в забезпеченні гідної оплати праці 

  Цимбалюк, Світлана Олексіївна; Tsymbaliuk, Svitlana; Цимбалюк, Светлана Алексеевна; Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, Tetiana; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена питанням розвитку соціального партнерства в процесі забезпечення гідної оплати праці працівників. Висвітлено перспективи розвитку інституту соціального партнерства в контексті імплементації концепції ...
 • Цифрова трансформація та нові бізнес-моделі як детермінанти формування економіки нестандартної зайнятості 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  За розгортання Четвертої промислової революції та формування нового технологічного базису – “Індустрії 4.0” – відбувається динамічна різновекторна трансформація провідних інститутів економіки та суспільства, нового формату ...
 • Діалог зі стейкхолдерами як інструмент забезпечення стійкості бізнес-організації 

  Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено концептуальні засади та значущість діалогу зі стейкхолдерами для успішного функціонування бізнес-організації, її розвитку, забезпечення конкурентних переваг, стійкості, зростанню бренду та іміджу. ...
 • Особливості мотивації персоналу малих підприємств харчової промисловості 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Irina; Петрова, Ирина Леонидовна; Албдране, Мохамед; Albdrane, Mohamed (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Провідною силою успішного управління людськими ресурсами є обгрунтована система мотивації, яка може суттєво підвищити ефективність роботи співробітників і компаній. Однак існують істотні відмінності в мотивації персогалу ...
 • Забезпечення конструктивної взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин на засадах соціального діалогу та соціальної відповідальності 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Іщенко, Олександр Вікторович; Ishchenko, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження проблем взаємодії суб’єктів соціально-трудових відносин (СТВ) на основі оцінки стану та динаміки змін основних чинників, що впливають на неї (на основі соціологічних досліджень ...
 • Модернізація державної політики ринку праці як фактор подолання соціально-економічної кризи в Україні 

  Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yurii; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Актуальність теми дослідження визначається необхідністю подолання кризи ринку праці України на засадах збалансованості державної політики зайнятості з іншими напрямами соціально-економічної політики, скоординованого ...
 • Гендерна диференціація оплати праці в Україні 

  Лопушняк, Галина Степанівна; Lopushnyak, Galyna; Лопушняк, Галина Степановна; Шандар, Анна М.; Shandar, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Не зважаючи на наявність численної кількості нормативно-правових документів, котрі стосуються гендерних питань, в Україні й досі існує проблема забезпечення рівних прав чоловіків та жінок. Статтю присвячено висвітленню ...
 • Професійні стандарти з управління персоналом: розроблення і впровадження в Україні 

  Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Трансформація сучасного ринку праці, розвиток ринку освітніх послуг та зміни безпосередньо самої сфери реалізації функції управління персоналом супроводжуються рядом проблем, вирішенню яких сприятиме впровадження в Україні ...
 • Соціальний капітал бізнес-організацій: сучасні тренди та тенденції 

  Гриненко, Анатолій Михайлович; Hrynenko, Anatolii; Гриненко, Анатолий Михайлович; Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, Volodymyr; Кирилюк, Владимир Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено сучасний стан, тренди та проблематику формування і розвитку соціального капіталу українських бізнес-організацій. Обґрунтовано ключову роль соціального капіталу у процесах економічної та фінансової ...
 • Довіра як інститут у дзеркалі нових можливостей, викликів та імперативів соціально-економічного розвитку 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За становлення нової – мережевої – економіки відбувається динамічна різновекторна трансформація відносин між суб’єктами економічної діяльності та чинників набуття незаперечних конкурентних переваг. При цьому втрачають ...
 • Чинники фіктивізації людського капіталу: сучасні тенденції та вплив на процеси відтворення людського капіталу 

  Брінцева, Олена Григорівна; Brintseva, Olena; Бринцева, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Поширення непродуктивних форм людського капіталу, поглиблення процесів його фіктивізації, яке нині відбувається в сфері освіти, охорони здоров’я та соціально-трудовій сфері є досить загрозливою тенденцією для національної ...
 • Соціальна відповідальність як фактор забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організації 

  Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, Taras; Кицак, Тарас Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено прояви, тренди та домінанти концепції соціальної відповідальності бізнесу, визначено її вплив на збалансований суспільний розвиток. Обґрунтовано активну роль соціальної відповідальності у забезпеченні ...
 • Монографія С. О. Цимбалюк на тему «Гідна оплата праці: теоретико-методологічні засади та механізм реалізації» 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
 • Інституційний механізм запровадження в Україні європейських соціальних стандартів 

  Чалюк, Юлія Олексіївна; Chalyuk, Yulia; Чалюк, Юлия Алексеевна (Видавничий центр «Кафедра», 2019-03-15)
 • Особливості формування мотивації трудової діяльності робітників підприємств в умовах трансформації економічних відносин в Україні 

  Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, Nataliia; Терещенко, Наталия Владимировна (Інститут соціології, 2003-08-15)
  Дисертація присвячена дослідженню особливостей формування мотиваційного механізму трудової діяльності робітників підприємств. Розкрито зміст соціологічних категорій: мотиваційні цінності, мотиваційна культура, самомотивація ...
 • Сфера праці в умовах глобальної соціоекономічної реальності 2020: виклики для України 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatoliy; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Ярмолюк-Крьок, Катерина (Die Friedrich-Ebert-Stiftung, 2020-06)
  Мета цієї публікації — упорядкувати наявні і сформувати сучасні уявлення щодо природи трансформацій та трендів розвитку світу праці під впливом низки феноменів сьогодення. Йдеться про різновекторні та суперечливі за ...
 • Особливості організації індивідуально-консультативної роботи викладача вищого навчального закладу 

  Федоренко, Наталія Іванівна; Fedorenko, Nataliia; Федоренко, Наталия Ивановна (Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, 2015)
  У статті визначено сутність індивідуально-консультативної роботи викладача у ВНЗ, описано основні види консультацій у ВНЗ, розглянуто специфіку організації індивідуально-консультативної роботи викладача та визначені ...
 • Статусні та функціональні особливості вторинної зайнятості сучасної студентської молоді 

  Федоренко, Наталія Іванівна; Fedorenko, Nataliia; Федоренко, Наталия Ивановна (Інститут соціології Національної академії наук України, 2011)
 • Молоді фахівці на ринку праці: особливості відбору персоналу 

  Федоренко, Наталія Іванівна; Fedorenko, Nataliia; Федоренко, Наталия Ивановна (Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, 2015)
  У статті розглядаються особливості молодіжного ринку праці, вивчаються пріоритети сучасного роботодавця при прийомі на роботу випускників ВНЗ, аналізуються позитивні та негативні риси випускників ВНЗ та описуються методики ...

View More