Browsing № 3 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Скнар, И. И.; Sknar, Illia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-15)
  В статье проведен ретроспективный анализ эволюции концепций построения искусственных нейронных сетей в разрезе возможности их дальнейшего применения для создания искусстенного интеллекта. Рассмотрены ключевые достижения ...
 • Новоселецький, Олександр М.; Novoseletskyy, Olexandr; Якубець, Ольга В.; Yakubets, Olga (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-10)
  Метою проведеного в статті дослідження була розробка ефективних економіко-математичних методів і моделей оцінювання кредитоспроможності юридичних осіб — позичальників банківських установ, призначених для зниження їх кредитних ...
 • Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Трокоз, Любов О.; Trokoz, Liubov (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-01-17)
  У статті досліджено проблеми простроченої кредитної заборгованості та створення ефективних методів управління проблемними боргами у фінансових закладах. Розглянуто сутність і методологічні особливості процесу скорингового ...
 • Масишко, Н. К.; Maksyshko, Nataliia; Шаповалова, В. О.; Shapovalova, Victoriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-24)
  Ринок нерухомості як важливий сегмент фінансового ринку розглянуто з точки зору гіпотези когерентного ринку, яка поєднує нелінійну детерміністичну модель і статистичну динамічну модель, а її основне припущення полягає в ...
 • Бальзан, М. В.; Balzan, Marina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-28)
  Стаття присвячена питанню підвищення результативності діяльності підприємства на прикладі аналізу діяльності машинобудівних підприємств. Обґрунтовано, що підвищення результативності діяльності виробничого підприємства є ...
 • Огліх, В. В.; Oglih, Valentyna; Бесчастна, Г. О.; Beschastna, Halyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-08-23)
  Дана стаття містить результати дослідження в сфері рейтингування страхових компаній, зокрема аналіз існуючих принципів та розробку ефективного підходу до вибору страхових партнерів комерційними банками задля підвищення ...
 • Козлова, Ірина (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05)
  Стаття розкиває чинники, що впливають на управління асортиментною політикою телеканалу. У ній схематично зображена структура асортименту телеканалу та види і жанри програм.
 • Заруцька, О. П.; Zarutska, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-08)
  У системі банківського нагляду важливе місце займає аналіз фінансового стану банків та ефективності систем управління ризиками. Для забезпечення адекватного контролю за діяльністю банків необхідне використання інструментарію, ...

Search DSpace


Browse

My Account