Recent Submissions

 • Загальна психологія. Теоретико-методологічні основи науки 

  Ловка, Ольга Володимирівна; Lovka, Olha; Ловкая, Ольга Владимировна; Борисенко, Лариса Леонідівна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонидовна; Колесніченко, Ліна Аліковна; Kolesnichenko, Lina; Колесниченко, Лина Аликовна; Музичко, Людмила Володимирівна; Muzychko, Liudmyla; Музычко, Людмила Владимировна; Тімакова, Анжела Вікторівна; Timakova, Anzhela; Тимакова, Анжела Викторовна; Лавриненко, Денис Гійович; Lavrynenko, Denys; Лавриненко, Денис Гиевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У навчальному посібнику подано теоретичні відомості та практичні завдання для самостійної підготовки до семінарських занять з дисципліни «Загальна психологія: основні проблеми науки», що є нормативною складовою підготовки ...
 • The influence of unhealthy neuroticism on the peculiarities of personal decision making 

  Savchenko, Olena; Савченко, Олена В’ячеславівна; Савченко, Елена Вячеславовна; Muzychko, Liudmyla; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Kolesnichenko, Lina; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна (ALUNA Publishing House, 2021-11)
  The aim: To determine the influence of unhealthy neuroticism (the high level of personal neuroticism) on the properties of the decision-making process, to identify the differences in the decision-making process features ...
 • Neurotic conditions: problem, diagnosis, correction by cognitive-behavior therapy 

  Kolesnichenko, Lina; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Muzychko, Liudmyla; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Savchenko, Olena; Савченко, Олена В’ячеславівна; Савченко, Елена Вячеславовна; Kolesnichenko, Yelyzaveta; Lovegrove, Anastasiia (ALUNA Publishing House, 2021-11)
  The aim: To identify the relationship between neurotic states and hardiness as an indicator of mental health, to explore the possibility of using the cognitive-behavior therapy techniques to correct neurotic states in ...
 • Study of the mental state of students in the process of online education during the coronavirus pandemic 

  Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Korvat, Larysa; Корват, Лариса Володимирівна; Корват, Лариса Владимировна; Lovka, Olha; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловкая, Ольга Владимировна; Lovochkina, Antonina; Serhieienkova, Oksana; Beridze, Ketevan (ALUNA Publishing House, 2021-11)
  The aim: Exploring the specifics of the underlying mental states of university students in the context of online learning during the COVID-19 pandemic and identifying their relationship to mental health. Materials and ...
 • Умови формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2015-03)
 • Психолого-дидактичні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2015)
  Стаття присвячена визначенню умов формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. Автори аналізують наукові праці, присвячені формуванню готовності до різних видів діяльності, досліджують існуючі ...
 • Психолого-дидактичні умови формування науково-дослідницької компетентності студентів економічних спеціальностей 

  Борисенко, Лариса Леонідівна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонидовна (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2015)
  Стаття присвячена проблемі науково-дослідницької компетентності студентів економічних спеціальностей та обґрунтуванню психолого-педагогічних умов її формування у процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх ...
 • Програма формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014-03-14)
  Стаття присвячена професійному саморозвитку студентів в економічному університеті. Автори звертають увагу на значення психолого-педагогічної дисципліни та наукової роботи в професійній підготовці майбутніх економістів, ...
 • Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira (Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», 2012)
  Стаття присвячена проблемі професійного саморозвитку студентів в економічному університеті. Автори звертають увагу на значення психолого-педагогічної дисципліни та наукової роботи в професійній підготовці майбутніх ...
 • Компетенції викладача в управлінні самостійною роботою студентів 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2009)
  Стаття присвячена визначенню компетенцій викладачів щодо управління самостійною роботою студентів (СРС). Виокремлено чотири групи компетенцій викладача, що забезпечують реалізацію ним функцій управління СРС: загально-педагогічні, ...
 • Психологічні особливості депресивних станів осіб в умовах воєнного стану в Україні 

  Борисенко, Лариса Леонідівна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонидовна; Корват, Лариса Володимирівна; Korvat, Larysa; Корват, Лариса Владимировна (Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», 2022)
  На основі теоретичного аналізу наукових підходів вчених-психологів у статті з’ясовано сутність поняття «депресивні стани». Наголошено, що трагічні події, пов’язані з війною, значною мірою вплинули на емоційний стан ...
 • Prevention of economic deviations as a factor of stagnation of the economy 

  Larin, Dmytro; Ларін, Дмитро Ігорович; Ларин, Дмитрий Игоревич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-30)
  The issue of economic deviations as a psychological problem of behavioral disorders is raised in the article. The country's development depends on many factors that affect the economic well-being of the individual. The ...
 • Formation of communication skills in conditions of social isolation 

  Larin, Dmytro; Ларін, Дмитро Ігорович; Ларин, Дмитрий Игоревич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-11)
 • Вища освіта в сучасних умовах: криза або оновлення 

  Шуст, Наталія Борисівна; Дубовик, Світлана Миколаївна; Dubovik, Svitlana Mykhailivna; Дубовик, Светлана Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03-30)
 • Контент-менеджмент содержания учебной дисциплины в профессиональной подготовке будущих экономистов 

  Ковальчук, Галина Александровна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Олександрівна (Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2014)
  В статье представлены отдельные научно-технологические аспекты организации содержания обучения по экономическим дисциплинам в вузе, с учетом доктринальных целей реализации высшего образования в Украине. Акцентировано ...
 • Міждисциплінарне Е-навчання в контексті забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів 

  Сергиенко, Владимир Петрович; Sergienko, V. P.; Сергиенко, Владимир Петрович; Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013)
  У статті висвітлюються окремі методичні аспекти можливостей Е-навчання для конструювання змісту дисциплін економічного циклу з урахуванням міжпредметних зв’язків самої економічної науки та соціально-гуманітарної складової ...
 • Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти 

  Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Використання цифрових навчальних наративів для формування адаптивної компетентності студентів – майбутніх економістів 

  Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна; Баніт, Юрій Станіславович; Banit, Yurii; Банит, Юрий Станиславович (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання, 2018)
  Стаття висвітлює матеріали тематичного дослідження можливостей електронних сервісів для реалізації наративного підходу в професійній підготовці студентів – майбутніх економістів, формування їх адаптивної компетентності, ...
 • Роль викладача у становленні глобальної підприємливості студентів 

  Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна; Баніт, Юрій; Banit, Yurii (Інститут педагогіки НАПН України, 2019)
  У статті проведено теоретико-методологічний аналіз і надано результати дослідження економіко-дидактичних складових формування підприємницької компетентності студентів – майбутніх економістів. Запропоновано рівні реалізації ...
 • Фактори впливу на ліквідність підприємств 

  Кучерява, Катерина Валеріївна; Kucheriava, K.; Кучерявая, Екатерина Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11-18)

View More