Recent Submissions

 • «Агентність» і «суб’єктність» у сучасному соціумі 

  Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03-31)
 • Історичні аспекти розвитку соціального банкінгу 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Investigated the origin and nature of the term "social bank", offered the periodization of social banking development in the world. Identified and described the principles of social banking. Analyzed the social mission ...
 • Ідентифікація та оптимізація ризиків соціального банкінгу 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Видавничий дім «Гельветика», 2016)
  У роботі досліджено теоретичні питання ризиків банківської діяльності. Наведено класифікацію економічних ризиків банківської діяльності, визначено зовнішні (ендогенні) і внутрішні (екзогенні) ризики. Проаналізовано ризики, ...
 • Банківський нагляд на основі агентно-орієнтованого моделювання 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна; Примостка, Андрій Олександрович; Prymostka, A. O.; Примостка, Андрей Александрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  Possibility of the use of agent-based modelling as a method of banking supervision is investigated. Studied the possibilities of adapting by supervisory authorities their strategy to improve the effectiveness of ...
 • Стратегії розвитку банківської системи України 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
  Метою статті є аналітичний огляд та аналіз стратегій розвитку фінансового та банківського секторів на період до 2020 р. у системі економічної науки. Проаналізовано вектори розвитку, окреслені у Комплексній програмі розвитку ...
 • Теоретичні підходи до визначення змісту соціального банкінгу 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
  It’s researched the theoretical issues of social banking, the history of its origin. The allocation of additional social functions of banks is defined. It’s analyzed the statistical data on P2P social operation and ...
 • Кредитні бюро та їх розвиток в Україні 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Херсон : Гельветика, 2015-10)
 • Practices of corporate social responsibility in Ukraine 

  Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Панченко, Евгений Григорьевич; Kiriakova, Maryna; Кир'якова, Марина Євгенівна; Кирьякова, Марина Евгеньевна (Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016)
  The article deals with the practices of CSR of leading in terms of sustainable development Ukrainian-based companies. The development of CSR in Ukraine is rather pushed by business than by society. Responsible initiatives ...
 • Регуляторна банківська політика Європейського Союзу і України: порівняльний аналіз і напрями конвергенції 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Рудуха, Н. Є. (Центральноукраїнський національний технічний університет, 2017-09)
 • Модернізація української газотранспортної системи: національні та міжнародні виклики 

  Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2018)
  Досліджено внутрішні та зовнішні чинники модернізації вітчизняної газотранспортної системи (ГТС), виходячи з динаміки її функціонування. Показано еволюцію поглядів на цю проблему, розкрито можливість конвергенції ГТС ...
 • Особливості впровадження системи соціального рейтингу в Китаї 

  Тітова, Олена Сергіївна; Титова, Елена Сергеевна; Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-09-26)
 • Україна на шляху до європейських екологічних стандартів 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (Видавництво “Терен”, 2019)
  Представлено огляд експертних оцінок екологічної політики України та порівняльних вимірів екологічної свідомості громадян ЕС та України, визначено основні напрямки гармонізації стратегії економічної політики України та ...
 • Особливості фінансової політики транснаціональних корпоративних структур в умовах глобалізації 

  Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, N. M.; Рябец, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-04)
 • Оцінка бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності: ЄС і Україна 

  Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017-06-02)
  Презентована компаративна оцінка сучасних бізнес-практик КСВ європейських та українських компаній. The research presents a comparative evaluation of modern CSR business-practices of the European and Ukrainian companies.
 • Конкурс кейсів «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)» як результат реалізації спільного проекту Жана Моне та ДВНЗ “Кнеу імені Вадима Гетьмана” 

  Мартинюк, Олена Віталіївна; Martynyuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017-06-02)
  Розглянуті особливості підготовки збірника кейсів з корпоративної соціальної відповідальності в процесі реалізації євроінтеграційного проекту. The features of the collection of training cases on corporate social responsibility ...
 • Фінансовий дисбаланс у сучасному світі 

  Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019-04-19)
 • Socialization of global media: focusing on generation Z 

  Lukianenko, Dmytro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Chuzhykov, Andrii Victorovych; Чужиков, Андрій Вікторович; Чужиков, Андрей Викторович (Faculty of International Relations at the University of Economics in Bratislava, 2019)
  This article deals with the contemporary problem of research and identification of the levels, nature and scope of socialization of global media. The authors identify the main trends in the development of the media ...
 • Інституціалізація краудфандінгу в контексті глобалізації 

  Фролов, Дмитро К.; Frolov, Dmytro (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Обмеженість фінансових можливостей в умовах тривалого кризового стану в економіці обумовлює необхідність використання додаткових джерел і фінансових механізмів для реалізації інноваційних проектів. У сучасному світі ...
 • Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, D.; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтьевна; Банщиков, Петро Гаврилович; Banshchykov, Рetro; Банщиков, Пётр Гаврилович; Барабась, Дмитро Олександрович; Barabas, Dmytro; Барабась, Дмитрий Александрович; Василькова, Наталія Володимирівна; Vasilkova, Natalia Volodymyrivna; Василькова, Наталия Владимировна; Верденхофа, Ольга Романівна; Дроботюк, Ольга Володимирівна; Ільницький, Денис Олександрович; Ilnytskyy, Denys Olexandrovych; Ильницкий, Денис Александрович; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Калита, Петро Якович; Калита, Тарас Петрович; Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович; Поручник, Анатолій Михайлович; Poruchnyk, Anatoliy; Поручник, Анатолий Михайлович; Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, Mariia; Сандул, Мария Станиславовна; Стрельник, Світлана Олександрівна; Strelnyk, Svitlana; Стрельник, Светлана Александровна; Турчанінова, Вікторія Євгеніївна; Turchaninova, Victoria; Турчанинова, Виктория Евгеньевна; Фролова, Тетяна Олександрівна; Frolova, Tetiana; Фролова, Татьяна Александровна; Циркун, Олена Ігорівна; Tsyrkun, Olena; Циркун, Елена Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У колективній монографії вчених ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA, Латвія) та представників Української асоціації досконалості ...
 • Геополітична конфліктність в умовах глобальної економічної кризовості 

  Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич; Олійник, Вікторія Володимирівна; Oliinyk, Viktoriia; Олейник, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Статтю присвячено осмисленню процесів глобалізації, які на сьогодні супроводжуються системною кризовістю з непередбачуваними наслідками, коли стара система Модерну вже є анахронічною, але тією, що гарантує певні права, ...

View More