Кафедра мiжнародного менеджменту

 

Recent Submissions

 • Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петрівна; Martyniuk, Olena; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  The publication is prepared for the 30th anniversary of Jean Monnet Foundation. The practicum book «European business-practices of corporate social responsibility: саse study» is a collection of cases, which was created ...
 • Петрашко, Людмила Петрівна; Мартинюк, Олена Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Публікацію підготовлено до 30-річчя діяльності фонду Jean Monnet. Практикум «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси» — є збіркою кейсів, створеною колективом авторів-учасників Спільного ...
 • Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич; Мартинюк, Олена Віталіївна; Martynyuk, Olena; Мартынюк, Елена Витальевна; Кир’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Евгеньевна; Киян, Єгор Михайлович; Kyian, Yehor; Киян, Егор Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Навчальний посібник являє собою дидактичну модель організації тренінгу «Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності». Складається із 20 тем, вивчення яких дозволяє сформувати комплекс компетенцій ...
 • Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна; Шестак, Марія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Аналіз теоретичних засад та принципів управління рекламою, включаючи економічну та комунікативну ефективність. Оцінка результативності компанії в Україні. Аналіз фінансово-економічних показників компанії показує, що ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір'якова, Марина Є.; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Е. (Національна академія управління, 2013)
  У статті узагальнено досвід діяльності провідних транснаціональних корпорацій в інноваційній сфері. Запропоновано інтегровану систему інноваційного менеджменту. The article generalizes the best practices of the leading ...
 • Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич; Олійник, Вікторія Володимирівна; Oliinyk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Досліджено принципові передумови, зміст і наслідки американо-китайського партнерства у парадигмі глобальної біполярності, незважаючи на певні стримуючі фактори та взаємне напруження у відносинах, обґрунтовано доцільність ...
 • Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-17)
 • Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-17)
 • Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Буковинський центр економічної освіти та бізнесу, 2018-04-10)
 • Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
 • Гальперіна, Любов Павлівна; Galperina, Liubov Pavlivna; Гальперина, Любовь Павловна; Гуторова, Л. Н. (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Гальперіна, Любов Павлівна; Galperina, Liubov Pavlivna; Гальперина, Любовь Павловна; Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovik, Yurij; Лозовик, Юрий Николаевич (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню головних передумов і ключових факторів креативізації глобального інвестиційного процесу у руслі науково-технологічного прогресу насамперед цифрової та мережевої трансформації економічної ...
 • Petrashko, Liudmyla; Петрашко, Людмила Петрівна; Петрашко, Людмила Петровна; Petrashko, Petro; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2018)
  The research presents a comparative evaluation of modern CSR business-practices of the European and Ukrainian companies. In this study we compare modern business practices of CSOs of European and Ukrainian companies for ...
 • Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Молчанова, Эллана Юрьевна; Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна; Головня, Ю. І.; Holovnia, Y. I.; Головня, Ю. И. (Видавничий дім «Гельветика», 2015-01)
  Досліджено основні проблеми дисбалансу економічного розвитку в регіонах ЄС. Розглянуті особливості конвергенції та дивергенції в ЄС в різні періоди. Визначені індикатори дивергенції регіонів ЄС. Виявлена відмінна риса ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Кір’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних механізмів реалізації стратегій корпоративної соціальної відповідальності транснаціональними корпораціями. Показано необхідність узгодження відповідальних ініціатив з стратегіями ...
 • Верденхофа, Ольга Романівна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Ludmila; Цимбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розкрито сутність автономії університетів та доведена необхідність її активізації в сучасних умовах господарювання. Виокремлено основні види автономії університетів: фінансову, кадрову, академічну та організаційну, ...
 • Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Дворник, Ірина Вікторівна; Dvornik, I.; Колечко, Дмитро Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено сутність інтелектуального капіталу в постіндустріальній економіці знань. Здійснено методологічну ідентифікацію ключових понять – інтелект, інтелектуальна праця, інтелектуальна діяльність, інтелектуальний ...

View More