Кафедра мiжнародного менеджменту

 

Recent Submissions

 • Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна; Шестак, Марія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Аналіз теоретичних засад та принципів управління рекламою, включаючи економічну та комунікативну ефективність. Оцінка результативності компанії в Україні. Аналіз фінансово-економічних показників компанії показує, що ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Кір'якова, Марина Є.; Kiriakova, Maryna; Кирьякова, Марина Е. (Національна академія управління, 2013)
  У статті узагальнено досвід діяльності провідних транснаціональних корпорацій в інноваційній сфері. Запропоновано інтегровану систему інноваційного менеджменту. The article generalizes the best practices of the leading ...
 • Кальченко, Тимур Валерійович; Kalchenko, Tymur; Кальченко, Тимур Валерьевич; Олійник, Вікторія Володимирівна; Oliinyk, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Досліджено принципові передумови, зміст і наслідки американо-китайського партнерства у парадигмі глобальної біполярності, незважаючи на певні стримуючі фактори та взаємне напруження у відносинах, обґрунтовано доцільність ...
 • Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Liudmyla Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05)
 • Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-17)
 • Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-05-17)
 • Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Olena; Примостка, Елена Александровна (Буковинський центр економічної освіти та бізнесу, 2018-04-10)
 • Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03-28)
 • Гальперіна, Любов Павлівна; Galperina, Liubov Pavlivna; Гальперина, Любовь Павловна; Гуторова, Л. Н. (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Гальперіна, Любов Павлівна; Galperina, Liubov Pavlivna; Гальперина, Любовь Павловна; Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovik, Yurij; Лозовик, Юрий Николаевич (Інститут вищої освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
 • Бурмака, Микола Олексійович; Burmaka, Mykola; Бурмака, Николай Алексеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено дослідженню головних передумов і ключових факторів креативізації глобального інвестиційного процесу у руслі науково-технологічного прогресу насамперед цифрової та мережевої трансформації економічної ...
 • Petrashko, Liudmyla; Петрашко, Людмила Петрівна; Петрашко, Людмила Петровна; Petrashko, Petro; Петрашко, Петро Геннадійович; Петрашко, Пётр Геннадьевич (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2018)
  The research presents a comparative evaluation of modern CSR business-practices of the European and Ukrainian companies. In this study we compare modern business practices of CSOs of European and Ukrainian companies for ...
 • Молчанова, Еллана Юріївна; Molchanova, Ellana; Молчанова, Эллана Юрьевна; Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна; Головня, Ю. І.; Holovnia, Y. I.; Головня, Ю. И. (Видавничий дім «Гельветика», 2015-01)
  Досліджено основні проблеми дисбалансу економічного розвитку в регіонах ЄС. Розглянуті особливості конвергенції та дивергенції в ЄС в різні періоди. Визначені індикатори дивергенції регіонів ЄС. Виявлена відмінна риса ...
 • Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Петрашко, Людмила Петрівна; Petrashko, Ludmila Petrivna; Петрашко, Людмила Петровна; Кір’якова, Марина Євгенівна; Kiriakova, Maryna (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
  Стаття присвячена дослідженню сучасних механізмів реалізації стратегій корпоративної соціальної відповідальності транснаціональними корпораціями. Показано необхідність узгодження відповідальних ініціатив з стратегіями ...
 • Верденхофа, Ольга Романівна; Каленюк, Ірина Сергіївна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ирина Сергеевна; Цимбал, Людмила Іванівна; Tsymbal, Ludmila; Цимбал, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розкрито сутність автономії університетів та доведена необхідність її активізації в сучасних умовах господарювання. Виокремлено основні види автономії університетів: фінансову, кадрову, академічну та організаційну, ...
 • Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Дворник, Ірина Вікторівна; Dvornik, I.; Колечко, Дмитро Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті досліджено сутність інтелектуального капіталу в постіндустріальній економіці знань. Здійснено методологічну ідентифікацію ключових понять – інтелект, інтелектуальна праця, інтелектуальна діяльність, інтелектуальний ...
 • Гечбая, Бадрі; Gechbaia, Badri; Панченко, Євген Григорович; Panchenko, Yevgen; Панченко, Евгений Григорьевич; Рудуха, Наталія Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В статті розкрито концептуальні основи фінансування інноваційної діяльності в сучасних умовах. Оскільки інноваційний розвиток всіх суб’єктів глобальної економіки відіграють ключову роль у забезпеченні їх конкурентоспроможності, ...
 • Lukianenko, Dmitro; Лук’яненко, Дмитро Григорович; Chuzhikov, Viktor; Чужиков, Віктор Іванович; Gechbaia, Badri; Kharaishvili, Eter; Abralava, Anzor; Tsiklashvili, Natela; Aroshidze, Paata; Mamuladze, Gela; Chuzhykov, Andrii; Чужиков, Андрій Вікторович; Shalimova, Nataliia; Kuzmenko, Halyna; Osetskyi, Valerii; Antoniuk, Larysa; Антонюк, Лариса Леонтіївна; Zaremskyi, Borys; Tsymbal, Ludmila; Цимбал, Людмила Іванівна; Kalenyuk, Iryna; Каленюк, Ірина Сергіївна; Dyakon, Antonina; Grishnova, Olena; Грішнова, Олена Антонівна; Kharazishvili, Yurii; Panchenko, Yevgen; Панченко, Євген Григорович; Stetsenko, Bogdan; Стеценко, Богдан Станіславович; Lukianenko, Olga; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Ruduha, Nataliia; Levchenko, Oleksandr; Levchenko, Anna; Tkachuk, Olga; Tsarenko, Ilona (Batumi Navigation Teaching University, 2018-04-02)
  The monograph is devoted to the study of the main priorities of development of two countries with similar conditions, similar destinies, economic and intellectual potential. The monograph presents the results of many years ...
 • Веремієнко, Тетяна Сергіївна; Veremiyenko, Tetiana; Веремеенко, Татьяна Сергеевна (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2012)
  Формування, структуризація і динамічні зміни світового економічного розвитку перебувають під безпосереднім впливом соціокультурної компоненти з урахуванням політичних та інформаційних факторів, ідеолого-стратегічних, ...
 • Галахова, Тетяна Олексіївна; Galahova, Tetiana; Галахова, Тетяна Алексеевна; Галахов, Євген М.; Galahov, Evgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Проведено дослідження розподілу часового проміжку від одержання фріланс-заявки до вирішення проблеми на ІТ-підприємстві, що являється важливим індикатором якості роботи ІТ-фахівців підприємства. У результаті дослідження ...

View More