Recent Submissions

 • Соціокультурна компетенція, її структурно-змістове наповнення та дидактичні шляхи її формування у студентів немовного ВНЗ 

  Дмитренко, Олена Петрівна; Dmytrenko, Olena; Дмитренко, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У даному пошуку розглядається соціокультурна компетенція як важлива складова комунікативної компетенції, її структура, змістове наповнення структури, дидактичні шляхи її формування на базі автентичних матеріалів. Опрацьовуються ...
 • Роль сучасних інформаційних технологій у дистанційному навчанні 

  Слободзян, Раїса Дмитрівна; Slobodzian, Raisa; Cлободзян, Раиса Дмитриевна; Юцкевич, Олена Петрівна; Yutskevych, Olena; Юцкевич, Елена Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті йдеться про роль сучасних інформаційних технологій у дистанційному навчанні іноземних мов. Наводиться перелік переваг та недоліків згаданого навчання для студентів і викладачів вищих навчальних закладів. Окреслюються ...
 • Метод мовного портфоліо як інструмент інноваційного навчання іноземних мов 

  Сапожникова, Ольга Миколаївна; Sapozhnykova, Olha; Сапожникова, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті представлено аналіз можливостей використання методу мовного портфоліо під час іншомовної професійної підготовки. Розглядаються основні вимоги до складання портфоліо. Детально розкривається сутність понять «мовне ...
 • Erfolgsfaktoren in Lehre und Studium 

  Приходько, Наталія Григорівна; Prykhodko, Nataliia; Приходько, Наталия Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У даній статті розглядаються та систематизуються фактори успіху у навчальній діяльності сучасної вищої школи, аналізується їхня роль та надаються рекомендації щодо підвищення успішності процесу навчання. The article ...
 • Підготовка поточного, проміжного та підсумкового оцінювання інструментами дистанційного навчання іноземної (німецької) мови 

  Ковтун, Володимир Сергійович; Кovtun, Volodymyr; Ковтун, Владимир Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Автор вважає, що за дистанційного навчання будь-яке відповідальне офіційне сертифікуюче оцінювання має здійснюватися виключно за присутності уповноваженого викладача з одночасним забезпеченням повної самостійності виконання ...
 • Варіативність мовної норми: висновки для практики викладання іноземної мови 

  Капуш, Алла Володимирівна; Kapush, Alla; Капуш, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Прийоми розвитку емоційного інтелекту на заняттях з іноземної мови 

  Андрійко, Ірина Федорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті автор розглядає емоційний інтелект як одну з ключових компетенцій 21 ст. і описує три прийоми розвитку емоційного інтелекту студентів економічного ВНЗ на заняттях з іноземної мови. In the article, the author ...
 • Автентична пісня у навчанні іноземних мов 

  Андрійко, Василь Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
 • Вивчення іноземної мови – шлях до пізнання чужої культури 

  Прокопчук, Лілія Володимирівна; Прокопчук, Лилия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті наголошується на неможливості доступу до культури іншого народу без практичного оволодіння його мовою та важливості формування міжкультурної компетенції на тлі планомірного розвитку іншомовної комунікативної ...
 • Die kulturelle globalisierung 

  Постригань, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В даній статті мова йде про таке явище, яке є властивим для сучасних світових процесів, як культурна глобалізація, що характеризується зближенням культури між різними країнами та зростанням міжнародного спілкування. This ...
 • Розвиток і популяризація гендерно-коректної мови в Німеччині 

  Березинська, Ніна Олександрівна; Berezynska, Nina; Березинская, Нина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті розглядається ситуація, що склалась в Німеччині з реалізацією положень гендерно-коректного використання німецької мови. Наявність у німецькій мові гендерних особливостей іменників, які відносяться до людей, стала ...
 • Значення культурних норм і цінностей у міжкультурній комунікації 

  Микал, Тамара Анатоліївна; Mykal, Tamara; Микал, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті висвітлено деякі проблеми міжкультурної комунікації, які виникають у ділових стосунках між носіями різноманітних культур, культурні цінності, без яких неможливе існування жодного суспільства. The article deals ...
 • Невідповідність граматичної категорії роду і соціальної категорії гендеру: підходи сучасної германістики 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті з позицій когнітивної лінгвістики проаналізовано взаємозв’язок між категоріями статі, гендеру і граматичного роду та висвітлено підходи сучасної германістики до вирішення конфлікту між мовною категорією роду і ...
 • Метод трансформації у формуванні міжкультурної компетенції 

  Копил, Галина Олексіївна; Kopyl, Galyna; Копыл, Галина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті йде мова про один із сучасних методів навчання іноземним мовам – трансформації, як такий, що допомагає формувати у майбутніх фахівців з міжнародної економіки міжкультурні компетенції. У статті звучить думка про ...
 • Деякі аспекти лінгвістичної політики у німецькомовній частині Швейцарії 

  Гавриш, Олена Олександрівна; Gavrysh, Olena; Гавриш, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті розглядаються лінгвістичні контакти між носіями німецької літературної мови і німецькомовною спільнотою у Швейцарії. Звертається увага на поширення функціональної сфери використання діалектів на швейцарській ...
 • Чи відбувається еволюція у культурних стандартах українців? 

  Гавриш, Михайло Михайлович; Gavrysh, Mykhailo; Гавриш, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Стаття присвячена порівнянню трактувань змісту шести культурних стандартів у бізнес-середовищі України німецькими дослідниками, авторами книги «Beruflich in der Ukraine», та нинішніми українськими студентами-магістрантами ...
 • Жіноче цифрове підприємництво у світовій торгівлі: сучасний стан і прогноз розвитку 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Державний університет «Житомирська політехніка», 2019-11)
 • Гендерна складова сталого розвитку банківської справи в умовах цифрової економіки 

  Курченко, Ліна Миколаївна; Kurchenko, Lina; Курченко, Лина Николаевна (Черкаський інститут ДВНЗ «Університет банківськоїсправи», 2019-10-25)
 • Women’s empowerment policies in digital economy 

  Kurchenko, Lina; Курченко, Ліна Миколаївна; Курченко, Лина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Konverse Ausdrücke im Deutschen (am Beispiel von Verben der Gemütsbewegung) 

  Hawrysch, Mychajlo; Гавриш, Михайло Михайлович; Гавриш, Михаил Михайлович (Національний університет «Острозька академія», 2019-03)
  Der Artikel beschäftigt sich mit der Problematik von konversen Beziehungen zwischen einzelnen sprachlichen Zeichen und mit Hilfe von konversen Lexemen gebildeten Sätzen. Die Wichtigkeit und Aktualität der Erforschung dieser ...

View More