Останні додані

 • The influence of unhealthy neuroticism on the peculiarities of personal decision making 

  Savchenko, Olena; Савченко, Олена В’ячеславівна; Савченко, Елена Вячеславовна; Muzychko, Liudmyla; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Kolesnichenko, Lina; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна (ALUNA Publishing House, 2021-11)
  The aim: To determine the influence of unhealthy neuroticism (the high level of personal neuroticism) on the properties of the decision-making process, to identify the differences in the decision-making process features ...
 • Neurotic conditions: problem, diagnosis, correction by cognitive-behavior therapy 

  Kolesnichenko, Lina; Колесніченко, Ліна Аліковна; Колесниченко, Лина Аликовна; Muzychko, Liudmyla; Музичко, Людмила Володимирівна; Музычко, Людмила Владимировна; Savchenko, Olena; Савченко, Олена В’ячеславівна; Савченко, Елена Вячеславовна; Kolesnichenko, Yelyzaveta; Lovegrove, Anastasiia (ALUNA Publishing House, 2021-11)
  The aim: To identify the relationship between neurotic states and hardiness as an indicator of mental health, to explore the possibility of using the cognitive-behavior therapy techniques to correct neurotic states in ...
 • Study of the mental state of students in the process of online education during the coronavirus pandemic 

  Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонідівна; Борисенко, Лариса Леонидовна; Korvat, Larysa; Корват, Лариса Володимирівна; Корват, Лариса Владимировна; Lovka, Olha; Ловка, Ольга Володимирівна; Ловка, Ольга Владимировна; Lovochkina, Antonina; Serhieienkova, Oksana; Beridze, Ketevan (ALUNA Publishing House, 2021-11)
  The aim: Exploring the specifics of the underlying mental states of university students in the context of online learning during the COVID-19 pandemic and identifying their relationship to mental health. Materials and ...
 • Умови формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2015-03)
 • Психолого-дидактичні умови формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2015)
  Стаття присвячена визначенню умов формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. Автори аналізують наукові праці, присвячені формуванню готовності до різних видів діяльності, досліджують існуючі ...
 • Психолого-дидактичні умови формування науково-дослідницької компетентності студентів економічних спеціальностей 

  Борисенко, Лариса Леонідівна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Леонидовна (Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, 2015)
  Стаття присвячена проблемі науково-дослідницької компетентності студентів економічних спеціальностей та обґрунтуванню психолого-педагогічних умов її формування у процесі психолого-педагогічної підготовки майбутніх ...
 • Програма формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2014-03-14)
  Стаття присвячена професійному саморозвитку студентів в економічному університеті. Автори звертають увагу на значення психолого-педагогічної дисципліни та наукової роботи в професійній підготовці майбутніх економістів, ...
 • Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira (Державний заклад «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», 2012)
  Стаття присвячена проблемі професійного саморозвитку студентів в економічному університеті. Автори звертають увагу на значення психолого-педагогічної дисципліни та наукової роботи в професійній підготовці майбутніх ...
 • Звернення до традиції як запорука збереження культури 

  Пітякова, Тетяна Степанівна; Pitiakova, Tetiana; Питякова, Татьяна Степановна (Національна академія управління, 2010)
 • Іван Павло ІІ про діалог науки і релігії 

  Присухін, Сергій Іванович; Prysukhin, Serhii; Присухин, Сергей Иванович (Національна академія управління, 2010)
 • Компетенції викладача в управлінні самостійною роботою студентів 

  Журавська, Лариса Миколаївна; Zhuravska, Larysa; Журавская, Лариса Николаевна (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2009)
  Стаття присвячена визначенню компетенцій викладачів щодо управління самостійною роботою студентів (СРС). Виокремлено чотири групи компетенцій викладача, що забезпечують реалізацію ним функцій управління СРС: загально-педагогічні, ...
 • Проблеми, перешкоди та можливості формування системи соціального та правового захисту платформних працівників в Україні: експертні оцінки 

  Панькова, Оксана Володимирівна; Pankova, Oksana; Панькова, Оксана Владимировна; Касперович, Олександр Юрійович; Kasperovych, Oleksandr; Касперович, Александр Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Цифровізація економіки, формування нового технологічного базису “Індустрії 4.0” призводять до фундаментальних змін в соціально-трудовій сфері. Якісно нового формату та змісту набувають соціально-трудові відносини в цілому ...
 • Регламентування роботи на умовах краудсорсингу 

  Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Федорченко, Андрій Васильович; Fedorchenko, Andrii; Федорченко, Андрей Васильевич; Кузьменко, Галина Іванівна; Kuzmenko, Halyna; Кузьменко, Галина Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Актуальність дослідження зумовлена поширенням атипових форм залучення персоналу до виконання робіт та потребою переосмислення змісту соціально-трудових відносин, що реалізуються у віртуальному просторі, необхідністю ...
 • Безумовний базовий дохід у дзеркалі нової соціоекономічної та епідеміологічної реальності 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна (Національна академія наук України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної академії наук України, 2022)
  Стаття присвячена проблематиці безумовного базового доходу як інституту у царині соціального захисту та компоненти нового суспільного договору в координатах нової соціоекономічної та епідеміологічної реальності. Актуальність ...
 • Атомізація життєвого простору та дифузія трудової діяльності в умовах коронакризи: прояв, наслідки, вектори подолання 

  Колот, Анатолій Михайлович; Kolot, Anatolii; Колот, Анатолий Михайлович; Герасименко, Оксана Олександрівна; Herasymenko, Oksana; Герасименко, Оксана Александровна; Маршавін, Юрій Миколайович; Marshavin, Yuriy; Маршавин, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022)
  та нових викликів і загроз, зумовлених санітарно–епідеміологічними вимогами коронавірусної пандемії («великий вибух–2»), призводить до стиснення життєвого простору, в якому перебуває економічно активна людина. Можливість ...
 • Формування соціально-психологічного клімату в умовах пандемії 

  Вонберг, Тетяна Вікторівна; Vonberh, Tetiana; Вонберг, Татьяна Викторовна; Головко, А. А. (ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2022)
  Доведено вплив соціально-психологічного клімату на ефективність роботи персоналу, прибуток компанії, формування бренду роботодавця. Виокремлено основні види спрямованості соціально-психологічного клімату: позитивний ...
 • Причини міграції населення України 

  Сторожук, А. К.; Шандар, Анна Михайлівна; Shandar, Anna; Шандар, Анна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-11)
 • Освітня інтеграція мігрантів в умовах глобальних змін 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалійчук, Анна Владимирівна; Лучковська, А. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-11)
 • Соціально-економічні виклики в сучасному глобальному середовищі 

  Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна; Пасічніченко, Д. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-11)
 • Сучасні особливості трудової мобільності 

  Петрова, Ірина Леонідівна; Petrova, Iryna; Петрова, Ирина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2022-05-11)

Переглянути більше