Recent Submissions

 • Політична економія постіндустріального суспільства 

  Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaytsev, Yuriy; Зайцев, Юрий Кузьмич (Національна академія наук України, Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України“, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 2019)
  Обґрунтовано необхідність, можливість і доцільність формування конкретних інституціонально оформлених напрямів у предметному полі сучасної політичної економії і, зокрема, такого її напряму як політична економія ...
 • Розвиток логістичних підприємств України: проблеми та перспективи 

  Махова, Галина Вікторівна; Makhova, Galina; Махова, Галина Викторовна; Алакозова, Поліна Едуардівна; Alakozova, Polina; Алакозова, Полина Эдуардовна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  Мета статті полягає у висвітленні головних проблем, дослідженні розвитку логістичних підприємств у контексті змін їх бізнес-моделей та визначенні основних напрямків розвитку. Розглянуто та описано основні етапи розвитку ...
 • Концептуальні засади організаційного забезпечення розвитку підприємства 

  Масліченко, Оксана Миколаївна; Maslichenko, Oksana; Масличенко, Оксана Николаевна (Житомирський державний технологічний університет, 2011)
  Розглянуто основні тенденції формування організаційного забезпечення ефективного розвитку підприємств. Визначено відмінності між організаційно-економічним механізмом поточного функціонування та розвитку підприємства. ...
 • Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства в контексті інтеграції науки та бізнесу 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Alexander; Шапран, Александр Андреевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено підходи до оцінювання інноваційного розвитку підприємств різних сфер діяльності та запропоновано власний інтегральний підхід на основі формульного вигляду рівнів інноваційного розвитку, які включають в ...
 • Тенденції розвитку та впровадження інновацій підпрємствами сфери рітейлу 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Проскокова, Анна Юріївна; Proskokova, Ann; Проскокова, Анна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  За результатами дослідження встановлено основні тенденції, які характеризують інноваційну політику роздрібних підприємств, а саме: випереджаюче зростання частки онлайн-продажів та, як результат, розвиток концепції new ...
 • Компаративний аналіз упровадження та розвитку електронного урядування в України та Естонії 

  Kулага, Iрина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Клівак, Всеволод Віталійович; Klivak, Vsevolod; Кливак, Всеволод Витальевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено сутність електронного урядування, структуровано етапи становлення та розвитку електронного урядування в Естонії та в Україні, проведено компаративний аналіз з метою встановлення логічних закономірностей, ...
 • Поведінковий аналіз ефекту фреймінгу на українському телебаченні 

  Москаленко, Олександра Миколаївна; Moskalenko, Oleksandra; Москаленко, Александра Николаевна; Матвієнко, М. А.; Matvienko, M.; Рубінківська, С. О.; Rubinkivska, S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена поведінковому аналізу ефекту фреймінгу на українському телебаченні. Розглянуто рекламу українських виробників продуктів харчування та напоїв. У статті деталізовано значення понять «фрейм», «фреймінг» і ...
 • Management of the mental resources of the enterprise 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Kartashov, Evgen; Pivovarov, Konstantin; Kutashev, Igor; Voronina, Yuliia; Kuchai, Oksana (IAEME, 2020-06)
  The purpose of this study is to examine the relationships among transformational enterprise resource portfolio and mental aspect. An approach to systematization of elemental components of a resource portfolio based on ...
 • Інституціональне забезпечення інтегрованого розвитку підприємств легкої промисловості 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boychenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2020)
  Метою дослідження є визначення напрямів підвищення ефективності інституціонального забезпечення державного регулювання інтегрованого розвитку вітчизняних підприємств легкої промисловості з урахуванням зарубіжного досвіду. ...
 • Розвиток підприємств легкої промисловості через призму інтегрованості 

  Бойченко, Катерина Степанівна; Boychenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Ужгородський національний університет, 2020)
  Метою статті є визначення основних тенденцій розвитку підприємств легкої промисловості України в контексті інтегрованості. Встановлено, що в Україні залишилась невелика кількість текстильних компаній. Виробництво тканин ...
 • Особливості формування ресурсного забезпечення діяльності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
  Досліджено теоретичні питання особливостей формування ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначено поняття ресурсного забезпечення та його основні складові. Наведено схему системи ресурсного забезпечення ...
 • Processes of managing information infrastructure of a digital enterprise in the framework of the «Industry 4.0» concept 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Rudyk, V.; Riabchenko, O.; Kachynska, M.; Marynenko, N.; Shergina, L.; Шергіна, Лідія Антонівна; Шергина, Лидия Антоновна; Kovtun, V.; Ковтун, Вікторія Євгеніївна; Ковтун, Виктория Евгеньевна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Zhemba, A.; Kuchai, O. (ПП «Технологічний Центр», 2019)
  Проведено дослідження процесу управління інформаційною інфраструктурою цифрового підприємства в межах концепції «Індустрія 4.0». Визначено, що сучасні цифрові технології викликають експоненціальне зростання потоків даних, ...
 • Основні складові механізму забезпечення антикризової діяльності на підприємстві 

  Терентьєва, Олена Володимирівна; Teterntieva, Olena V.; Терентьева, Елена Владимировна (Харківський національний економічний університет, 2014)
  Дослідження процесів антикризової діяльності та дій з їх забезпечення дозволило встановити суттєві розбіжності на понятійному рівні у аспекті методів, способів і механізмів виконання робіт. Тому було уточнено тлумачення ...
 • Система базових показників оцінювання рівня забезпечення антикризової діяльності підприємств 

  Терентьєва, Олена Володимирівна; Teterntieva, Olena V.; Терентьева, Елена Владимировна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2018)
  У статті розглянуто систему базових показників та індикаторів для оцінювання ефективності організаційно-економічного забезпечення антикризової діяльності підприємства. Запропоновано методики розрахунку економії витрат під ...
 • Process of resources provision management of the enterprise's activity with consideration of gender factor 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Stefanyshyn, D.; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михайло Петрович; Сагайдак, Михаил Петрович; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Buchynska, O.; Rozmetova, E.; Marusei, T.; Levchenko, Ia.; Smyrnova, I.; Zhytomyrska, T. (ПП «Технологічний Центр», 2018)
  Проведено дослiдження процесу управлiння ресурсозабезпеченням дiяльностi пiдприємств з урахуванням гендерного фактору. Визначено, що сьогодення вимагає вiд суб’єктiв господарювання при управлiннi ресурсним портфелем ...
 • Сучасні тенденції та можливості для сталого інноваційного розвитку економіки України в контексті Індустрії 4.0 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Хмелевський, М. О.; Khmelevskyi, M.; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Хмельницький національний університет, 2018)
  Проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку країн світу та актуалізовано питання ідентифікації можливостей для сталого інноваційного розвитку економіки України за умов технологічних трансформацій сьогодення. ...
 • Ресурсний портфель як ключовий фактор ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Харківський національний економічний університет, 2016)
  У статті розглянуто теоретико-методичні положення аналізу ефективності ресурсного забезпечення діяльності підприємства. Визначено особливості діяльності підприємства, що пов’язана з використанням ресурсного портфеля та ...
 • Сутнісна характеристика та таксономія ресурсів підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Херсонський державний університет, 2015)
  У статті проаналізовано ресурсні підходи до питання визначення таксономії ресурсів підприємства. Сформовано сучасні підходи та зазначено їх важливість для підвищення ефективності ресурсного забезпечення діяльності підприємства. ...
 • Influence of cost drivers on value-oriented management of investment activity of companies 

  Andriushchenko, Kateryna; Андрющенко, Катерина Анатоліївна; Андрющенко, Екатерина Анатольевна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Марія Анатоліївна; Теплюк, Мария Анатольевна; Boniar, Svitlana; Ushenko, Natalya; Liezina, Anastasiia; Лєзіна, Анастасія Володимирівна; Лезина, Анастасия Владимировна (LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives», 2019)
  Nowadays, there is a constant need to build an appropriate system for assessing the company`s value for shareholders, which implies that the company chooses an adequate model based on drivers, which allow making decisions ...
 • Пріоритетність процесів ресурсозабезпечення діяльності підприємства 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Луцький національний технічний університет, 2016)
  У публікації підлягають розгляду теоретико-методичні положення аналізу ефективності ресурсозабезпечення діяльності підприємства. Визначено особливості діяльності підприємства, що пов’язані з використанням ресурсів та їх ...

View More