Recent Submissions

 • Теоретичні й методичні засади виявлення і вибору стратегічних альтернатив розвитку організації 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна; Prokhorova, Yeliena; Прохорова, Елена Викторовна; Кобринська, Анастасія; Kobrynska, Anastasiia (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У роботі досліджено основні теоретичні і методичні засади для вибору стратегічних альтернатив розвитку організації. Розглянуто основні теоретичні поняття і ознаки можливих альтернатив, а також описано методи їх виявлення. ...
 • Стратегія бізнес-організації: еволюційна трансформація категорії 

  Осокіна, Алла Вікторівна; Osokina, Alla; Осокина, Алла Викторовна; Волошинівська, Тетяна; Voloshynivska, Tetiana (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  На основі узагальнення еволюційних підходів до поняття «стратегія», визначено теоретичні засади та розкрито методологічні підходи до розуміння категорії стратегії, розкрито базові складові, які є основними факторами її ...
 • Релокаційні та продуктові стратегічні рішення у сфері операцій: вітчизняний досвід-2022 

  Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Бакота, Христина; Bakota, Khrystyna; Дротік, Ірина; Drotik, Iryna (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Публікація актуалізує оцінку стану українського бізнесу та важливість наявності стратегічного планування в бізнес-організаціях. На прикладі вітчизняного досвіду проаналізовано, як підприємства можуть подолати кризу за ...
 • Особливості формування ефективного продуктового портфелю бізнес-організації 

  Лазаренко, Юлія Олександрівна; Lazarenko, Yuliia; Лазаренко, Юлия Александровна; Адаменко, Вадим; Adamenko, Vadym (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Розвиток підприємств у сучасних умовах економіки неможливий без ефективного використання ними виробничих та фінансових ресурсів, спрямованих на забезпечення запитів споживачів за рахунок підтримки відповідного асортименту ...
 • Форсайт-підхід до стратегування економічного розвитку україни в умовах невизначеності 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Yemelianenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Дмітрієва, Оксана В.; Dmitriieva, Oksana; Дмітрієва, Діана С.; Dmitriieva, Diana (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-09-21)
  В публікації розглянуто можливості стратегування економічного розвитку країни в умовах невизначеності. Визначено глобальний характер загроз, сучасні тренди трансформації та особливості розвитку національної економіки. ...
 • Сучасні засоби стратегування в корпоративному секторі 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Степанець, А. А.; Stepanets, А. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Досліджено сутність поняття стратегування та аспекти його застосування. Визначено значення та рівень впливу стратегування на ефективність діяльності корпоративного сектору. Охарактеризовано засоби застосування стратегування ...
 • HR-аналітика: переваги та виклики 

  Щербина, Ольга Володимирівна; Shcherbyna, Olha; Щербина, Ольга Владимировна; Шкуренко. М. І.; Shkurenko, M. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У статті розглянуто підґрунтя формування та розвитку HR – аналітики, її актуальність у сьогоденні, продемонстровано основні способи використання такого виду аналітики та визначено з якими завданнями має справитись HR – ...
 • Управління логістичною діяльністю бізнес-організації за трансформаційних умов середовища 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Воробей, Д. С.; Vorobei, D. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У статті досліджуються теоретичні аспекти удосконалення управління логістичною діяльністю бізнес-організацій в умовах воєнного стану та пов’язаними з ним трансформаційними умовами середовища. Розглянуто сучасні підходи ...
 • Цифрові комунікації в системі управління бізнес-організацією 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Андрющенко, А. Р.; Andriushchenko, A. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У статті досліджено ключові аспекти розвитку систем цифрових комунікації, які зазнають суттєвих змін під впливом сучасних інноваційних тенденцій до цифрових трансформаційних процесів. The article examines the prerequisites, ...
 • Роль ESG-концепції у досягненні цілей сталого розвитку економіки 

  Нотевський, Євгеній В’ячеславович; Notevskyi, Yevhenii; Востряков, Олександр Володимирович; ostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Авторами розглядається ESG-концепція як одна із складових сучасного використання стратегії сталого розвитку, робиться акцент на актуальності її використання в сучасних умовах через гнучкість та врахування соціальних, ...
 • Обгрунтування напрямів підвищення ефективності управління продуктовим портфелем організації 

  Лазаренко, Юлія Олександрівна; Lazarenko, Yuliia; Лазаренко, Юлия Александровна; Бражник, В.; Brazhnyk, V. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Управління продуктовим портфелем – це стратегічний вибір, який робить керівництво для реалізації бізнес-стратегії організації. У межах цього процесу необхідно визначити, які продукти, ринки і технології є пріоритетними ...
 • Принципи управління якістю адміністративних послуг 

  Королюк, Тетяна Олександрівна; Koroliuk, Tetiana; Королюк, Татьяна Александровна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Здійснено аналіз принципів управління якістю, обґрунтовано необхідність побудови системи управління якістю адміністративних послуг в Україні на основі запровадження міжнародних стандартів управління якістю із врахуванням ...
 • Особливості цифрової трансформації бізнесу 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна; Лашина, Г.; Lashyna, H. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У статті розглянуто цифрову трансформацію, як головну рушійну силу розвитку підприємства у сучасному світі. Актуальність цього питання визначається рядом проблем, що причинені ігноруванням новітніх технологій управління ...
 • Аспекти діджитал-трансформації бізнес-організації 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Кондратьєва, К. А.; Kondratieva, K. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Наразі діджитал-трансформація відбувається як на підприємствах, так і на рівні цілих держав. Компанії займаються створенням та впровадженням новітніх технологій, які б допомогли їм перейти на абсолютно новий рівень ведення ...
 • Управління технологічною трансформацією організації 

  Голіонко, Наталія Григорівна; Holionko, Nataliia; Голионко, Наталия Григорьевна (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У статті здійснено факторний аналіз впливових чинників та розглянуто підхід до здійснення технологічної трансформації в бізнес-організації, обґрунтовано вибір найбільш успішної моделі такої трансформації спираючись на ...
 • Використання Project Management в сучасних умовах 

  Віннікова, Інна Ігорівна; Vinnikova, Inna; Винникова, Инна Игоревна; Пономаренко, І. В.; Ponomarenko, I. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Розкрито сутність проектного менеджменту та доведено доцільність використання в сучасних умовах. Наведено основні етапи реалізації проекту у відповідності з Project Management Body of Knowledge. Представлено класифікацію ...
 • Особливості диверсифікації діяльності українських громадських організацій в умовах воєнного стану 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Пінчук, А.; Pinchuk, A. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У статті висвітлено питання диверсифікації напрямів діяльності українських громадських організацій в умовах війни, виокремлено ознаки трансформації діяльності ГО. Узагальнено підходи до визначення категорії «диверсифікація». ...
 • Еволюція проєктного менеджменту: від окремих елементів до гібридних систем 

  Батенко, Людмила Павлівна; Batenko, Liudmyla; Батенко, Людмила Павловна; Діброва, Олексій Юрійович; Dibrova, Oleksii; Диброва, Алексей Юрьевич (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-22)
  У роботі представлено авторський підхід до періодизації та характеристик основних етапів розвитку проєктного менеджменту, розкрито їх зміст та основний інструментарій. Наголошено на такій особливості сучасного етапу ...
 • Управління впровадженням системи антикризового управління у бізнес-організації 

  Шершньова, Зоя Євгенівна; Shershnova, Zoia; Шершнёва, Зоя Евгеньевна; Полтавець, Є. В.; Poltavets, Ye. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  У публікації розглядається система антикризового управління як сукупність взаємопов’язаних елементів спрямованих на пом’якшення (усунення) впливу на бізнес – організації кризоутворювальних чинників в умовах нестабільного ...
 • Управління підприємством у період релокації 

  Фоменко, Б. О.; Fomenko, B. (Київський національний університет імені Вадима Гетьмана, 2022-10-21)
  Дослідження ґрунтується на основних інструментах управління підприємством та питаннях формування подальшої стратегії переміщення підприємства. The research is based on the enterprise management main tools and the issues ...

View More