Recent Submissions

 • Зайнятість населення в стратегії сталого розвитку 

  Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr Ivanovych; Колядич, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11)
 • Економічна теорія в координатах нової економіки та глобальної соціально-економічної реальності 

  Кириленко, Володимир Іванович; Kyrylenko, Volodymyr; Кириленко, Владимир Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-11)
 • Методичний та прикладний аспекти нечітко-множинного підходу до врахування невизначенності в межах економічного обгрунтування інвестиційних проєктів 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена нечітко-множинному підходу до моделювання невизначеності й ризику під час економічного обґрунтування заходів з реального інвестування, які плануються і реалізуються у формі проєктів. Спочатку на узагальненому ...
 • Впровадження підходів проєктного управління як інструменту впливу на стратегічний розвиток підприємства 

  Кубарева, Ірина Володимирівна; Kubareva, Iryna; Кубарева, Ирина Владимировна; Сікорська, Карина Євгенівна; Sikorska, Karyna; Сикорская, Карина Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено питання розвитку стратегічного управління проєктами, обґрунтовано проблему узгодження цілей проєктів із цілями розвитку організації, що реалізує проєкти. Запропоновано використання збалансованої системи ...
 • Структурний підхід до визначення видів корпоративної ідентичності підприємства 

  Востряков, Олександр Володимирович; Vostriakov, Oleksandr; Востряков, Александр Владимирович; Волохова, Галина Леонідівна; Volokhova, Galyna; Волохова, Галина Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розглянуто питання особливостей визначення поняття корпоративної ідентичності та класифікації її видів. Проведено критичний аналіз праць науковців щодо трактування взаємозв’язку між ідентичністю і стратегією ...
 • Цифрова трансформація бізнес-моделі підприємства 

  Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasiia; Бортник, Анастасия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Мета даної статті полягає у визначенні ключових аспектів цифрової трансформації бізнес-моделі в контексті створення ціннісних орієнтирів для всіх зацікавлених сторін. Запропоновано розгляд адаптації моделі до цифрових і ...
 • Особливості розвитку платформної економіки у контексті неоінституціональної теорії 

  Царьов, Віталій Миколайович; Tsarov, Vitalii; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В епоху стрімкого розвитку інформаційних технологій і трансформації економічної моделі суспільні відносини значно розширюють свої кордони та переходять в інтернет-простір. Основною структурною одиницею в такому новому ...
 • Передумови виникнення фінансової відповідальності та реабілітації 

  Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Ievgen; Смирнов, Евгений Валерьевич; Дудник, Марина Олександрівна; Dudnyk, M. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Автори спробували з’ясувати причини виникнення неплатоспроможності споживачів за кредитами, а також спрогнозувати можливості для їх подальшої реабілітації. The authors tried to find out the reasons for the insolvency of ...
 • Безпека бізнесу в сучасних реаліях економіки 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Розглянуто проблеми безпеки бізнесу в сучасних умовах. Виявлено причини неефективності існуючих її механізмів забезпечення. Визначено перспективність і необхідність поглиблення цифрової трансформації бізнесу. The problems ...
 • Передумови та проблеми реалізації проєктів у сфері біогазових технологій в Україні 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович; Чухраєва, Наталія Миколаївна; Chukhraieva, Nataliia; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  У роботі окреслено передумови реалізації проектів у сфері біогазових технологій в Україні. Також розглянуто проблеми здійснення таких проектів. The article outlines the prerequisites of projects in the field of biogas ...
 • Трансформація бізнес-моделі підприємства в умовах циркулярної економіки 

  Лігоненко, Лариса Олександрівна; Ligonenko, Larisa; Лигоненко, Лариса Александровна; Коваль, Анжела Ігорівна; Koval, A. I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Автори звернули увагу на те, як можна позбутися негативних наслідків лінійного виробничого циклу, змінивши фокус підприємств на циклічність виробництва та додавши один елемент в шаблон бізнес моделювання Олександра ...
 • Особливості тарифоутворення на енергію в Україні та ЄС 

  Захарін, Сергій Володимирович; Zakharin, S. V.; Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Ievgen; Смирнов, Евгений Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Представлено огляд ресурсних теорій фірми (теорія відкритих інновацій, управління знаннями, концепція динамічних здатностей), які пояснюють природу виникнення сітьових бізнес-структур. An overview of the company’s resource ...
 • Агрохолдинги як ефективні бізнес-проєкти в агробізнесі 

  Дем’яненко, Сергій Іванович; Demianenko, S. I.; Демьяненко, Сергей Иванович; Сас, Олександр Олександрович; Sas, O. O.; Сас, Александр Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Розглянуті основні переваги велико-товарних агропромислових формувань як бізнесових проектів в агробізнесі України. Показані напрямки їх діяльності конкурентні переваги. Considered the main advantages of agriholdings as ...
 • Вибір джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства 

  Ямненко, Галина Євгенівна; Yamnenko, Halyna; Ямненко, Галина Евгеньевна; Поночовна, Анастасія Олександрівна; Ponochovna, Anastasiia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  В дослідженні охарактеризовано та наведено критерії вибору джерел інвестиційного забезпечення. In the research criteria for choosing the sources of investment support are described and provided.
 • Фактори успіху в управлінні нематеріальними активами 

  Якубова, Катерина Віталіївна; Yakubova, Katerina (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Статтю присвячено питанням ефективного управління нематеріальними активами. Розглядається поняття нематеріальних активів. Особлива увага приділяється компонентам управління нематеріальними активами. The article is devoted ...
 • Диверсифікація як одна зі стратегій забезпечення конкурентоспроможності лізингової компанії 

  Омельяненко, Тетяна Володимирівна; Omelianenko, Tetiana; Омельяненко, Татьяна Владимировна; Горшкова, Ольга Олександрівна; Horshkova, Olha (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Обґрунтовано диверсифікацію для лізингової компанії як дієву стратегічну орієнтацію на забезпечення конкурентоспроможності бізнесу. Визначено, що потреба в диверсифікації лізингових підприємств зумовлюється низкою об’єктивних ...
 • Сучасні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери торгівлі 

  Малярчук, Ольга Георгіївна; Maliarchuk, Olga; Малярчук, Ольга Георгиевна; Муха, Надія Валеріївна; Mukha, N. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  В даній роботі авторами було визначено сім основних принципів забезпечення конкурентоспроможності підприємств сфери торгівлі, що функціонують в сучасних конкурентних умовах. Описано сучасні підходи до забезпечення ...
 • Оцінка інвестиційної привабливості підприємства 

  Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Потьомкіна, Олександра Володимирівна; Potomkina, Oleksandra (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Розглянуто економічну сутність інвестиційної привабливості та її ознак. Визначено чинники оцінювання інвестиційної привабливості. The economic essence of investment attractiveness and its signs. Factors for assessing ...
 • Взаємопов’язані категорії Business Intelligence та бізнес-аналітика 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Natalya; Шевчук, Наталия Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  Представлено авторську інтерпретацію змісту предметного поля бізнес-аналітики. Визначено місце Business Intelligence в системі сучасної бізнес-аналітики на підприємстві. The author’s interpretation of the content of the ...
 • Особливості формування витрат інжинірингової компанії 

  Ульченко, Аліна Миколаївна; Ulchenko, Alina; Кизенко, Олена Олександрівна; Kyzenko, Olena; Кизенко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-10)
  З розвитком ринку інжинірингових послуг в Україні нагальною стала проблема формування витрат компаній, що надають дані послуги. Особливості їх формування наведено в даних тезах. The problem of formation of costs of ...

View More