Факультет економіки та управління (ФЕтаУ)

Recent Submissions

 • Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, Larysa; Емельяненко, Лариса Михайловна; Москвіна, Валерія Ігорівна; Moskvina, Valeriia I.; Москвина, Валерия Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Москаленко, Олександра Миколаївна; Moskalenko, Oleksandra; Москаленко, Александра Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaytsev, Yuriy; Зайцев, Юрий Кузьмич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Чабан, Віталій Григорович; Chaban, Vitaliy; Чабан, Виталий Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-10)
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянуто передумови використання потенціалу співпраці ЗВО з бізнесом як складової економічному розвитку. Проаналізовано зарубіжний досвід структуризації елементів інтегрованої екосистеми інновацій, що забезпечує ...
 • Чухраєва, Наталія Миколаївна; Сhukhrayeva, Nataliya; Чухраева, Наталия Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянуто сутність цифрової економіки, розкрито її роль у розвитку бізнесу, в тому числі суб'єктів малого та середнього підприємництва, визначено тенденції цифровізації різних сфер суспільної життєдіяльності. Представлено ...
 • Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянуто вплив діджиталізації на організаційну культуру підприємства. Обґрунтовано доцільність цифризації на сучасних підприємствах. Зазначено вплив такого чинника як цифрова революція. The influence of digitalization ...
 • Сагайдак, Михайло Петрович; Sagaydak, M.; Сагайдак, Михаил Петрович; Джигірей, Олександра (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  На основі узагальнення різних наукових підходів щодо оцінювання ефективності е-комерції компанії сфери послуг запропоновано авторський підхід щодо розробки методичного інструментарію визначення ефективності Інтернет-трейдингу ...
 • Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна; Солоднюк, Сергій (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Обґрунтовано доцільність застосування інформаційних технологій для підвищення якості надання медичних послуг, розглянуто складові концепції CALS та можливості її використання у процесах створення медичних інформаційних ...
 • Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Жемба, Алла (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  В роботі проаналізовано стан управління інтелектуальною власністю та пошук шляхів інноваційного економічного розвитку країни. Досліджено причини виникнення міжнародних економічних конфліктів, як результат загострення ...
 • Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Henefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Кирилюк, Оксана Василівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Проаналізовано основні тенденції розвитку суб’єктів господарювання розвинених країн світу. Описано діючі моделі забезпечення економічного зростання сучасних підприємств. Сформовано загальні рекомендації щодо орієнтирів ...
 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Стаття присвячена питанням методології патентних ландшафтів. Розглядається побудова патентних ландшафтів на основі кодів МПК та ключових термінів, що пов'язані з досліджуваною технологією. Наводяться напрямки використання ...
 • Тонюк, Марина Олександрівна; Toniuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна; Мюллер, Анна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  В роботі здійснено дослідження особливостей венчурногоінвестування стартапівУкраїни. Виявлені основні тенденції та проблеми венчурного фінансування бізнесу в Україні в умовах сьогодення; розглянуто найважливіші аспекти ...
 • Кужель, Марина Юріївна; Kuzhel, Maryna; Кужель, Марина Юрьевна; Кононенко, Марія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У соціально-економічному просторі глобалізованої системи господарства серед потоку перманентних змін щодо отримання конкурентних переваг особливої уваги заслуговує діяльність, пов’язана з соціальною відповідальністю, як ...
 • Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна; Крижанівська, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Досліджено стан розвитку українських Start-up на світовому ринку інноваційних проектів. Окреслено вектор функціональної активності підприємців при започаткуванні Start-up. Проведено порівняльний аналіз конкурентоспроможності ...
 • Кузьменко, Олена Михайлівна; Kuzmenko, Olena; Кузьменко, Елена Михайловна; Калініченко, Олена (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Проведено аналіз наукових праць за напрямом привабливості інноваційного підприємництва для інвестування. Досліджено розуміння поняття «інвестиційна привабливість», виявлення показників, що визначають інвестиційну ...
 • Мельникова, Олександра Анатоліївна; Melnykova, Oleksandra; Мельникова, Александра Анатольевна; Сметана, Євгенія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  У статті визначено економічну і соціальна роль розвитку малого бізнесу в Україні. Досліджено основні напрямки податкового стимулювання малого бізнесу в світі. Визначено пріоритетні напрямки податкових пільг для суб'єктів ...
 • Долгова, Людмила Іванівна; Dolgova, Lyumila; Долгова, Людмила Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Розглянута роль управлінських інновацій у підвищенні ефективності виробництва з точки зору трьох різних аспектів: умов реалізації технічних (технологічних) нововведень; впливу на темп матеріалізації технічного прогресу; ...
 • Pavlenko, Iryna; Павленко, Ірина Анатоліївна; Павленко, Ирина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  The basis for the development of the world economy in the 21st century is innovative technology. In order to participate in equal global competition, a country must have the prerequisites. Such prerequisites are a developed ...
 • Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-03)
  Патенти здійснюють формуючий вплив на напрямок технічних змін, визначають розвиток тих або інших галузей в країні. Таким чином встановлюються і змінюються порівняльні конкурентні переваги країн на глобальному ринку. Сила ...

View More