Кафедра бізнес-лінгвістики

 

Recent Submissions

 • Бедько, Інна Вікторівна; Бедько, Инна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  Стаття присвячується проблемам навчання іноземців української мови як іноземної в українському виші. Автором розглядається застосування методу вербально-графічних систем у практиці навчання іноземних студентів іноземної ...
 • Печенікова, Лариса Миколаївна; Pechenikova, Larysa; Печеникова, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-04)
  У статті розглядається проблема взаємодії представників різних країн та культур. Висвітлено проблеми міжкультурної комунікації в соціологічному аспекті. In the article considered the problem of interaction between ...
 • Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tatiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна (РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”, 2007)
 • Кумейко, Тетяна Анатоліївна; Kumeiko, Tatiana; Кумейко, Татьяна Анатольевна (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2012)
  The article is devoted to valence characteristics of the verbs with the meaning of informative activity. An attempt to select the group of verbal predicates was made due to their valences.
 • Козловська, Лариса Степанівна; Kozlovska, Larysa; Козловская, Лариса Степановна; Терещенко, Світлана Іванівна; Tereshchenko, Svitlana; Терещенко, Светлана Ивановна (Mykolas Romeris University, 2018)
  У статті акцентовано увагу на мовній моделі освіти у вищій школі України, актуалізовано значення рідної державної мови як головного чинника в саморозвитку особистості студента, його національній та міжкультурній ...
 • Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondarchuk, Larisa; Бондарчук, Лариса Михайловна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015-12)
 • Bondarchuk, Larisa; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна; Iermak, Lesia; Єрмак, Леся Олексндрівна; Ермак, Леся Алексндровна; Podgurska, Tamara; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Подгурская, Тамара Анатольевна (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2017)
  The paper presents the experiences and perspectives of studying the Polish language as a part of the certification course "Modern polish business communication" which is taught at Kyiv National Economic University for ...
 • Kozlovska, Larysa; Козловська, Лариса Степанівна; Козловская, Лариса Степановна; Tereshchenko, Svitlana; Терещенко, Світлана Іванівна; Терещенко, Светлана Ивановна (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2018)
  The article contains the analysis of the acute linguistic issues of the innovations in the terminological paradigm of modern educational discourse. The authors specify new lexical groups of the research discourse and the ...
 • Bondarchuk, Larisa; Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна; Iermak, Lesia; Єрмак, Леся Олексндрівна; Ермак, Леся Алексндровна; Podgurska, Tamara; Подгурська, Тамара Анатоліївна; Подгурская, Тамара Анатольевна (Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2018)
  The article presents the specific character of teaching foreign languages – "Ukrainian as a foreign language" and "Polish as a foreign language" – for studentseconomists at Kiev National Economic University named after ...
 • Подгурська, Тамара Анатоліївна; Podgurska, Tamara; Подгурская, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
 • Бондарчук, Лариса Михайлівна; Bondarchuk, Larisa; Бондарчук, Лариса Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-05-18)
 • Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  Статтю присвячено аналізові термінів на позначення явища транспозиції в системі частин мови. Акцентовано увагу на різновидах та ступенях транспозиції та на інтернаціональному характерові зазначених термінів в українській ...
 • Кривич, Ніна Федотівна; Krivich, Nina Fedotovna; Кривич, Нина Федотовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  У статті розглянуті питання компетентнісного підходу як складової успішної комунікації у процесі формування навчально-пізнавальної діяльності студентів-економістів. Проаналізовані основні підходи вчених до визначення ...
 • Печенікова, Лариса Миколаївна; Pechenikova, Larysa; Печеникова, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  У статті розкриваються особливості толерантності як цінність суспільства, яка лежить в основі взаєморозуміння між людьми, що належать до різних культур, національностей і віросповідань.
 • Краснопольська, Наталія Леонідівна; Краснопольская, Наталия Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  Стаття присвячена проблемам англомовних запозичень в українській термінології менеджменту. У статті розглянуто причини англомовних запозичень, проаналізовано особливості їх адаптації до законів української мови.
 • Бедько, Інна Вікторівна; Бедько, Инна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-15)
  У статті аналізується теоретичне та практичне поняття «міжкультурна комунікація» у процесі викладання української як іноземної, розкривається зміст міжкультурної комунікації у контексті діалогу культур, розглядаються ...
 • Подгурська, Тамара Анатоліївна; Подгурская, Тамара Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-16)
 • Бондарчук, Лариса Михайлівна; Бондарчук, Лариса Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-03-16)
 • Кривич, Ніна Федотівна; Кривич, Нина Федотовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
  У статті розглянуто питання про застосування інтерактивних методів і прийомів для підвищення рівня викладення дисциплін. Серед провідних методів і прийомів комунікативний прийом та ряд інших, які стимулюють самостійну ...
 • Бедько, Інна Вікторівна; Бедько, Инна Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017-03-21)
  Стаття присвячена характеристиці процесу міжкультурної комунікації, що представляє собою «зіткнення» мов і культур. Розглядаються питання інноваційних процесів навчання, дається характеристика сучасних інтерактивних, ...

View More