Recent Submissions

 • The role of institutional support mechanisms for global IT outsourcing development 

  Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Didukh, Tetiana (Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020)
  The purpose of this article is to develop a deeper understanding of government policy regarding global IT outsourcing. The effects of global outsourcing are subjective to the economy of each country and the intention for ...
 • Priority directions of development of multilevel trade integration of Ukraine 

  Yatsenko, Olena; Яценко, Олена Олександрівна; Meyers, William H.; Schneeberger, Kenneth C.; Yatsenko, Oleksandr; Яценко, Олександр Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  The key trends in the world economy at the beginning of the XXI century are undoubtedly strengthening of internationalization of economic activity, which is reflected in integration processes that cover almost all countries ...
 • Динамізація торговельних суперечок за умов трансформації торговельної політики країн внаслідок пандемії COVID-19 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Меєрс, В.; Meiers, V.; Шниберг, К.; Shnyberh, K.; Ускова, Домініка С.; Uskova, Dominika (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  В сучасних умовах змін позицій країн на світовому ринку та їх структури товарообігу, поглиблення міжнародного поділу праці, посилення міжнародної конкуренції, ускладнення зовнішньоторговельної діяльності та порушення ...
 • Модернізація правил та механізмів міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією у контексті проблеми продовольчої безпеки 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsyhankova, Tetiana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Оболенська, Тетяна Євгенівна; Obolenska, Tetiana; Оболенская, Татьяна Евгеньевна; Гальперіна, Любов Павлівна; Halperina, Liubov; Гальперина, Любовь Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Питання взаємозв’язку торгівлі та продовольчої безпеки не втрачає своєї актуальності протягом не одного десятиріччя, а ситуація в світі, спричинена поширенням пандемії COVID-19, додатково нагадала про прогалини в нормативному ...
 • Розвиток електронної комерції в міжнародному бізнесі 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, Viktoriia; Олефиренко, Виктория Владимировна; Іщенко, Анна Володимирівна; Ishchenko, Anna; Ищенко, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Під час нинішньої ситуації COVID-19 електронна комерція відіграє важливу роль, надаючи послуги споживачам відповідно до їх потреб та уникаючи зайвих соціальних контактів. Завдяки все більшому використанню інтернету та ...
 • Економічна діагностика продовольчого стану країн в умовах глобальної нестабільності 

  Бібла, Іванна Ігорівна; Bibla, Ivanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розглянуто фактори впливу на обсяг експорту сільськогосподарської продукції протягом останніх двох десятиліть. За цей період обсяг експорту сільськогос-подарських товарів зріс більше, ніж втричі, незважаючи на періодичні ...
 • Інноваційно-інвестиційне співробітництво України та Китаю 

  Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olha; Яценко, Ольга Николаевна; Аксьонова, Оксана Валеріївна; Aksonova, Oksana; Осадчук, Валерія Євгеніївна; Osadchuk, Valeriia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті проаналізовано процес розвитку україно-китайських відносин в інноваційно-інвестиційній сфері за період стратегічного партнерства та можливості подальшого розширення співпраці через покращення інвестиційного клімату ...
 • Перспективи формування інтегрованого концептуального підходу до фінансового управління у глобальних ланцюгах постачання 

  Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, Mariia; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-11-17)
 • Динаміка торговельно-економічного розвитку пострадянських країн 

  Паєвська, Олена Олександрівна; Паєвська (Яценко), Олена Олександрівна; Яценко, Олена Олександрівна; Paevskaya, Olena (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2017)
  Досліджено теоретичні та практичні засади торговельноекономічного розвитку пострадянських країн. Проаналізовано динаміку та особливості їх торговельно-економічних показників, зокрема експортні й імпортні квоти, частка ...
 • Intensification vectors of trade integration of the post-soviet countries 

  Tsygankova, Tetiana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Iatsenko, Оlena; Яценко, Олена Олександрівна; Яценко, Елена Александровна (Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020)
  The study analyzes the dynamics of the development of integration processes. It is determined that the current stage of development is characterized by a change in the structure of the World ...
 • Потенціал багаторівневої міжнародної торговельної інтеграції 

  Яценко, Олена Олександрівна; Iatsenko, Оlena; Яценко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-05-19)
  Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню процесів міжнародної торговельної інтеграції з використанням багаторівневого підходу, що дозволяє більш об’єктивно оцінювати стан та тенденції інтеграційної взаємодії ...
 • Комерційна дипломатія у двосторонніх відносинах 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Гончарук, Андрій Іванович (2010)
 • Сучасна торговельна політика України 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Олефір, Анна Олександрівна; Olefir, Anna; Олефир, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
 • Багаторівневість сучасної міжнародної торговельної інтеграції 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Яценко, Олена Олександрівна; Iatsenko, Оlena; Яценко, Елена Александровна (Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва, 2020)
  У статті запропоновано та обґрунтовано багаторівневий підхід до визначення міжнародної торговельної інтеграції. Виявлено, відповідно до виокремлених рівнів, формати та форми здійснення міжнародної торговельної інтеграції. ...
 • Нетарифне регулювання товарного обміну в глобальній торговельній системі 

  Олефіренко, Вікторія Володимирівна; Olefirenko, V. V.; Олефиренко, Виктория Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-04-30)
  У роботі розкрито теоретичні основи, чинники та мотиви активізації нетарифного регулювання в глобальній торговельній системі на сучасному етапі розвитку міжнародної торгівлі. У рамках дослідження проаналізовано наслідки ...
 • Європейське бізнес-середовище в розвитку міжнародної економічної діяльності 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-02-27)
  Дисертацію присвячено теоретичним і практичним питанням виявлення особливостей європейського бізнес-середовища, розробки рекомендацій щодо ефективних напрямів адаптації до нього міжнародної економічної діяльності України ...
 • Перспективи розвитку світового ринку біотехнологій 

  Тіпанов, Владислав Вікторович; Tipanov, Vladyslav; Типанов, Владислав Викторович (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2016-10)
 • Global agri-food market: consumer trends and trade problems 

  Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Tsygankova, Tatyana; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Zavadska, Yuliya; Завадська, Юлія Сергіївна; Завадская, Юлия Сергеевна; Horbachova, I.; Горбачова, І. В.; Khoroshun, O.; Хорошун, О. І. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  It is determined that the problem of food security, both for individual countries and for the world community as a whole, has been significantly exacerbated by interconnected global environmental, economic and social ...
 • Проблемні аспекти класифікації країн в глобальній торговельній системі 

  Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Глобальна торговельна система, сформована під впливом лібералізації, цифровізації та безпрецедентного збільшення кількості регіональних угод, може рівномірно та ефективно зростати виключно за умови одночасного розвитку ...
 • Визначення перспективних напрямів диверсифікації експорту України 

  Яценко, Олена Олександрівна; Iatsenko, Olena; Яценко, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Проаналізовано основні торговельно-економічні показники України (кількість населення; обсяг, реальний темп росту, структура валового внутрішнього продукту, ВВП на душу населення; рівень безробіття; обсяг прямих іноземних ...

View More