DSpace Institutional Repository of Vadym Hetman Kyiv National Economic University
 

iRKNEU >
Факультет економіки та управління (ФЕтаУ) >
Кафедра стратегії бізнесу >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/617

Название: Універсальний «поле-об’єктивний» підхід до дослідження економічних систем
Авторы: Павленко, Ірина Миколаївна
Ключевые слова: методологія
економічна система
поле
об’єкт
позиція дослідника
стійкість
стабільність
адаптація
розвиток
methodology
economic system
weeds
object
position of researcher
firmness
stability
adaptation
development
методология
экономическая система
поле
объект
позиция исследователя
стойкость
стабильность
адаптация
развитие
Submit Date: 2011-10-14T08:43:12Z
Issue Date: 2010
Издатель: ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Библиографическое описание: Павленко І. М. Універсальний «поле-об’єктивний» підхід до дослідження економічних систем / І. М. Павленко // Вчені записки : зб. наук. пр. / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана ; [редкол.: А. Ф. Павленко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 12. – С. 33–36.
Краткий осмотр (реферат): В статті пропонується застосування універсального підходу до дослідження систем різного роду, який базується на теорії систем і концепції поля у фізиці, в якості базису філософсько-методологічних засад економічної теорії, що дозволить усунути протиріччя між фундаментальними та прикладними економічними дисциплінами, а також здійснити перехід до формування єдиних міжпредметних принципів дослідження.
Methodological principals of economics grounding on the system theory and unified field concept are argued in Irina Pavlenko’s article «The universal «field-object» approach to an economical system research».
В статьи предлагается применение универсального подхода к исследованию систем разного рода, который базируется на теории систем и концепции поля в физике, в качестве базиса философско-методологических основ экономической теории, которая разрешит устранить противоречие между фундаментальными и прикладными экономическими дисциплинами, а также осуществить переход к формированию единых межпредметных принципов исследования.
URI: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/617
Appears in Collections:Випуск № 12
Кафедра стратегії бізнесу

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Pavlenko.pdf402,34 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback